Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Gozd, pešpoti in voda

 

 

 

 

 

 

Slovenija ima 1 221 749ha gozdov, kar predstavlja 60,26 % njene celotne površine. Delež gozdov se še vedno povečuje. Gospodarjenje z gozdovi v Sloveniji se je izvajalo in se izvaja na načelih trajnosti, sonaravnosti, večnamenskosti gozdov ter načrtnosti dela z njimi, ki zagotavljajo trajno ohranjanje gozdov in vseh njegovih funkcij. Pridobivanje lesa in drugih gozdnih dobrin ter raba gozda morata biti skladna s potenciali in kapacitetami gozdov, ki jih določa naravni razvoj gozdnih združb. Temu so prilagojeni gozdnogojitveni ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje naravne sestave gozdnih življenjskih združb in njihovo biotsko raznovrstnost ter krepijo vsestransko odpornost gozdov in njihovo sposobnost uresničevanja proizvodnih, ekoloških in socialnih funkcij gozdov. Voda je element življenja, ki ne pozna meja. Je pomlad življenja, hkrati pa prometna pot in vir energije. Je sreča vsakega sprehajalca, na primer v obliki jezera,
reke, ledenika. Ljudje morajo z njo ravnati zavedno in jo zaščititi pred onesnaženjem. Voda lahko zaradi klimatskih sprememb postane omejeno blago in je ključnega pomena za življenje. Voda začne svojo pot v izvirih. Brez njih ni življenja, ni kulture, ni zdravja. Gozdovi so pomemben del našega okolja in prispevajo k trajnostni oskrbi s surovinami. Gozdovi nudijo delo in zaslužek na podeželju ter so tudi prostor za oddih in doživljanje narave.

petek, 25. marec 2011, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 937

Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Komisijo za evropske pešpoti v Sloveniji - Literarni natečaj!

Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s Komisijo za evropske pešpoti v Sloveniji
(Zavod za gozdove, Planinska zveza Slovenije, Turistična zveza Slovenije in Zveza gozdarskih društev),
objavljajo literarni natečaj: OB MEDNARODNEM LETU GOZDOV 2011 IN EVROPOHODU 2011

Tema natečaja  GOZD, PEŠPOTI in VODA

Gozdovi in voda so pomembni za človeka/zate! Gozdovi za ljudi!

Vsak lahko kaj stori za gozd in vodo/tudi ti lahko kaj storiš za gozd

Razpisni pogoji
• Avtorji morajo biti učenci osnovnih šol.
• Zgodba je lahko naslednjih zvrsti: pravljica, povedka, basen ali bajka.
• Zgodba mora biti še neobjavljena.
• Dolžina besedila naj ne presega treh strani A4 formata (do 6000 znakov), v Arial pisavi, font 12.
• Avtor naj na koncu besedila dopiše svoje podatke (ime in priimek, naslov stalnega bivališča, starost ter status
  npr. šolo ki jo obiskuje, krožek, mentor, telefonska številka, po možnosti tudi elektronski naslov ).
• Vsak avtor lahko pošlje samo eno svoje delo.
• Avtorji naj delo pošljejo v tipkani obliki. Rokopisov ne vračamo.
• Avtorji za morebitno objavo odstopijo vse poslane prispevke brezplačno.
• Avtorji s sodelovanjem dovolijo, da se njihov rezultat poimensko objavi na spletnih straneh.
• Zmagovalna dela bodo objavljena na spletni strani ZGS in KEUPS
  v maju 2011 pa bo zaključek natečaja obeležen v Gozdarskem inštitutu v Ljubljani.

Rok pošiljanja: do vključno 20. aprila 2011, na naslov: Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, s pripisom: za literarni natečaj.

Izbor in nagrada: Izmed vseh pravočasno prispelih del bo posebna komisija izbrala pet najboljših, čigar avtorji bodo nagrajeni. Prva nagrada: vikend paket na Pokljuki (bivanje v gozdarski koči za tri osebe), druga nagrada: vožnja s splavom za družino in za tretje, četrto in peto mesto: voden pohod po gozdnih poteh.
Komisija bo pri ocenjevanju del upoštevala vsebinsko izvirnost (izvirne zamisli, pestrost misli, odličnost celotnega besedila, vsebinske rešitve), slogovno izvirnost (raznolikost izražanja, slikovitost, uporabnost znanja) in individualno merilo (upoštevanje starosti avtorja).
O izboru prejetih del bo komisija odločila najkasneje do 10. maja 2011. Rezultati natečaja bodo objavljeni na spletni strani http://www.zgs.gov.si/ in http://eupoti.com/ - o podelitvi priznanj in nagrad pa bodo nagrajenci pisno obveščeni.

Dodatne informacije o natečaju so vam na voljo tudi na www.zgs.gov.si in eupoti.com.

Izvedbo natečaja omogočajo Zavod za gozdove Slovenije, KEUPS, KTRC Radeče in Gozdarski inštitut Slovenije.

eXTReMe Tracker