Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

100 let Slovenskega planinskega društva Trst

četrtek, 25. marec 2004, ob 12:53, Franci Savenc, ogledov: 1394

Devan Cesar: preko 400 članov, ki so organizirani v petih odsekih: alpinističnem, smučarskem, mladinskem, jamarskem in izletniškem.

100 let Slovenskega planinskega društva Trst


Trst, 24. marca 2004 - Meseca maja 2004 praznuje Slovensko planinsko društvo Trst stoletnico ustanovitve. Društvo s sedežem v centru Trsta, ima preko 400 članov, ki so organizirani v petih odsekih: alpinističnem, smučarskem, mladinskem, jamarskem in izletniškem. Društvo prireja skozi celo leto številne izlete, tečaje, predavanja, kulturne in družabne večere ter športne prireditve.

Med pomembnejšimi dosežki SPDT omenimo:
- dva osemtisočaka Dušana Jelinčiča (Broad Peak leta 1986 in Gašerbrum II leta 2003);
- prvenstvene vzpone v skali in ledu Erika Švaba ter več prvih mest na mednarodnih tekmovanjih v plezanju;
- raziskava in odkritje številnih kraških jam, med katerimi izstopa nedavno odkritje nove jame na Socerbskem krasu, ki so jo posvetili stoletnici SPDT;
- večletno prirejanje mednarodnih smučarskih tekem za evropski pokal – »Pokal treh narodov«,
- dolgoletno prirejanje smučarskih tečajev z društvenimi učitelji ter organizacija že tradicionalnih Zimskih športnih iger;
- vzdrževanje planinske poti Vertikala SPDT.

Vodstvo društva se je odločilo, da praznujemo visoki jubilej z vrsto prireditev v tem letu:

Praznovanja se bodo začela s slavnostnim občnim zborom dne 26. marca 2004 v prostorih bivšega Narodnega doma v Trstu v ulici Filzi, prvega stalnega sedeža SPDT. Ob tej priliki bodo izročena priznanja bivšim predsednikom in dolgoletnim odbornikom ter bodo sorodna planinska in ostala društva lahko pozdravila naš jubilej.

Dne 8. maja 2004 bo osrednja akademija v Kulturnem domu v Trstu, z govorom predsednika, s slikovnim gradivom podprta kratka društvena kronologija, razglasitev zmagovalcev likovno-pesniškega natečaja, pozdravi visokih gostov ter koncert Slovenskega okteta. Ob tej priliki bo društvo izdalo mapo z razglednicami slik, ki so zmagale na slikovnem natečaju, in s pesmimi, ki so zmagale na pesniškem natečaju. Razglednice bo možno žigosati s posebnim priložnostnim poštnim žigom italijanske pošte v počastitev stoletnice društva na poštni izpostavi v foyerju doma v popoldanskih in večernih urah pred začetkom akademije.

Od 25. do 27. junija 2004 bo v Prosvetnem domu na Opčinah kulturna, športna in družabna prireditev. Predvideno je tekmovanje v športnem plezanju, niz predavanj na planinsko in naravovarstveno tematiko, razstava o zgodovini društva, večerni ples in zabava.
SPDT bo ob priliki svoje stoletnice izdalo dve publikaciji in sicer Stoletno zgodovino SPDT izpod peresa časnikarja in bivšega predsednika društva Lojzeta Abrama ter dvojezični topografski zemljevid tržaške pokrajine in goriškega Krasa z vrisanimi markiranimi potmi, med katerimi je tudi Vertikala SPDT.

SPD Trst

eXTReMe Tracker