Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Večer, 11.11.1976

11.11.1976

• Izlet na morje
Planinsko društvo ČGP Mariborski tisk priredi od 27. do 30. novembra triinpoldnevni izlet na morje v Selce pri Crikvenici, kjer so zagotovljeni trije popolni penzioni, pa tudi kopanje v pokritem bazenu. Prvi dan bivanja bo krajši izlet v okolico (Fužine, Lokve), drugi dan pa na Učko.
Povratek prek Kočevja, med potjo ogled partizanske bolnišnice na Kočevskem Rogu. Odhod iz Maribora 27. novembra ob 13. uri, povratek 30. novembra okrog 22. ure. Vodič Silva Donko.

• Predavanje
V torek, 16. novembra, ob 19.30 bo v predavalnici visoke tehniške šole v Smetanovi ulici planinsko predavanje o prvi mariborski alpinistični odpravi. Udeleženci odprave bodo pod naslovom KAVKAZ '76 ob 160 barvnih diapozitivih
predstavili delo odprave v gorah Centralnega Kavkaza.

• Tečaj
V Slovenj Gradcu se je pričel teča| za žicničarje in delavce pri smučarskih vlečnicah. Pripravila ga je GRS Maribor, podskupina Slovenj Gradec. V tridesetih urah predavanj in praktičnega dela si bo trideset slušateljev pridobilo potrebno znanje, da bodo lahko v zimskem času koristno opravljali dežurstvo na pohorskih vlečnicah.

B. F.

Planinsko - alpinistična šola
Ta teden se bo pričela v Slovenj Gradcu planinsko-alpinistična šo¬la, ki sta jo pripravila mladinski in alpinistični odsek planinskega društva. Mli si bodo v tej šoli pridobili osnove planinske vzgoje, orientacije, spoznali bodo planin-sko cvetje in živali, prvič pa so letos vključili v ciklus predavanj tematiko pomen in vloga ZSMS. Udeleženci šole bodo prodrli v osnove alpinizma in nada^evali delo v alpinističnem odseku. Za planinsko šolo je med mladimi Slovenj gradčani veliko zanimanja.

B. F.

Akcija pionir - planinec
Mladinski odsek planinskega društva iz Slovenj Gradca bo organiziral na osnovnih šolah v Mislinjski dolini akcjo PIONIR-PLANINEC, v vzgojno varstvenih zavodih pa akcgo CICIBAN-PLANINEC. Na ta način želijo pridobiti čimveč mladih članov, ki naj bi bili bodoči kader planinskega društva.četrtek, 11. november 1976, ob 10:00, Inko Bajde, ogledov: 1221

Večer, Lojte Trstenjak: Odrinjene planinske postojanke - T. I.: Množični izleti - Drugo: Izlet na morje; Predavanje -  B.F.: Tečaj; Planinsko - alpinistična šola - Akcija pionir - planinec.

Odrinjene planinske postojanke
V SLOVENIJI IMAMO LEPO ŠTEVILO PLANINSKIH KOč IN POSTOJANK, NA KATERE SMO LAHKO PONOSNI. VEČINA TEH OBJEKTOV JE DOBRO OBISKANA, SKRATKA PLANINSKE POSTOJANKE RABIJO LJUDEM ZA ODDIH IN REKREACIJO.

Žal ugotavljamo, da smo skrb za vzdrževanje in obnovo planinskih postojank nekako odrinili, kar nikakor ni prav. Planinsko društvo Celje si je vrsto let nazaj pomagalo tako, da je prelivalo sredstva iz planinskega doma v Logarski dolini za vzdrževanje in obnavljanje visokogorskih postojank na Korošici in Okrešlju.
Planinski dom, ki je sodil bolj med gostinske kot med planinske objekte, je društvo že lani prepustilo Izletniku, in tako je usahnil vir dohodkov, namenjen visokogorskim postojankam. Ker sredstev ni od nikoder  je nadaljnji obstoj teh sicer dobro obiskanih postojank negotov. Nihče namreč ne more zahtevati od PD in njegovih članov, da bi sami vzdrževali objekte. Sočasno pa gre tudi za zelo kratko sezono; ljudi, ki delajo v teh postojankah, pa je treba plačevati vse leto.
Med sindikati, IS skupščine Slovenije in občinami sicer obstaja družbeni dogovor o vzdrževanju in naložbah v visokogorske postojanke, vendar tega dogovora nekatere občine še vedno niso podpisale. Med slednjimi je tudi celjska, ki svojo abstinenco opravičuje s tem, da na svojem področju nima takšnih postojank. Pa je tak izgovor malo prepričljiv, kajti Celjani so že vrsto let nazaj tisti, ki množično obiskujejo planinske postojanke v Gornji Savinjski dolini — tudi Okrešelj in Korošico. Nekaj družbenih sredstev sicer prihaja, vendar jih je malo še za spretna vzdrževalna dela, kaj šele za sicer prepotrebne nove naložbe. Planinci še naprej skrbijo za obnavljanje markacij in druga sprotna opravila — vse kajpak brezplačno. Za večje naložbe ni denarja.
Menim, da bi bilo treba predvsem uveljaviti družbeni dogovor ter iz tega naslova pričakovati sredstva. Odnos občin, ki so zavezane skrbeti za oddih in rekreacijo svojih občanov, pa do danes še niso podpisali družbenega dogovora, seveda ni sprejemljiv. Krivično je namreč vse breme vzdrževanja in obnavljanja planinskih postojank prepuščati planinskim društvom in njihovim članom.
Slovenci veljamo za navdušene planince s trdno tradicijo, zato bi se morali sedaj, ko gre za obstoj naših planinskih postojank, malce drugače obnašati. Danes, ko nas zrak v mestih vse bo duši ter nam rahlja zdravje, je še kako potrebno, da imamo kar največ urejenih planinskih postojank. Denar, ki ga vlagamo v te namene, je dobro naložen.

LOJZE TRSTENJAK


Množični izleti


KRAMLJALI SMO Z DRAGOM ZAGORCEM, PREDSEDNIKOM PLANINSKEGA DRUŠTVA SLOVENJ GRADEC


Čez dve leti bo slovenjgraško planinsko društvo praznovalo 60-letnico, kar je nedvomno zelo lep jubilej. Nič koliko je bilo izletov v teh letih in različni odseki društva so zabeležili vrsto lepih uspehov. Pa pustimo, da nam o tem kaj več pove predsednik društva gozdarski inženir Drago Zagorc.

"V okviru našega društva zelo uspešno delujejo alpinistični odsek, mladinski odsek, odsek za markiranje, imamo pa tudi skupino gorske reševalne službe. V društvo je sedaj aktivno vključenih okrog 1000 planincev."
— Ponavadi so pri planinskih društvih najbolj delavni alpinisti, ki največkrat dosežejo tudi zelo lepe uspehe. Ali je tudi pri vas tako?
"Tudi naš alpinistični odsek je zelo delaven in je imel že nekaj lepih uspehov. Tako je en član sodeloval v letošnji mariborski odpravi na Kavkaz, osvojili pa so tudi mnogo drugih znanih vrhov doma in v tujini. Vsako leto sodelujemo na srečanju v Paklenici. Alpinisti so splezali na Matterhorn, Veliki Venediger, Monte
Rosso, Veliki Klek in druge vrhove. Če že govorimo o delavnih članih društva, moram omeniti naše gorske reševalce, ki se vrhu vsega redno izobražujejo; pozimi so predvsem na pohorskih smučiščih."
— Kaj pa drugi uspehi?
"Med naše največje uspehe sodi vsekakor to, da smo pri planincih oziroma ljudeh, ki ljubijo gore, vzbudili željo po večjih skupinskih izletih, ki jih v preteklosti ni bilo toliko. Tako smo letos pripravili izlet na Triglav, ki se ga je udeležilo kar 64 planincev. Številni planinci so se udeležili tudi izletov na Raduho, Peco in drugam."
— In težave, ki jih niti pri vas verjetno ne manjka?
"Največ preglavic nam povzroča naš dom na Kremžarjevem vrhu ali Kremžarica, kot mu pravimo. Koča bi bila potrebna popravila, obnove, vendar za to nimamo denarja. Primanjkuje tudi osebja. Poleg tega imamo težave zaradi pomanjkanja kadrov, zato bo bistveni del našega načrta za prihodnje obdobje prav planinska strokovna vzgoja."

T.I.
 

eXTReMe Tracker