Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Kdo bo zaščitil Triglavski park?

torek, 4. april 2006, ob 11:03, Franci Savenc, ogledov: 879

Slovenske novice, 03.04.06 - Jadran Vatovec: ovadila glavno inšpektorico za okolje in prostor Bojano Pohar

Slovenske novice, 3. april 2006
Dan v novicah

Kdo bo zaščitil Triglavski park?

Podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa Franci Feltrin in direktor Zavoda za oživitev civilne družbe mag. Andrej Aplenc sta ovadila glavno inšpektorico za okolje in prostor Bojano Pohar — Prav ona je, menita, odgovorna za to, da se uničevalni posegi na območju Triglavskega narodnega parka nadaljujejo — Bo vsaj Jelinčiču in Marjeti Keršič Svetel uspelo zdramiti vlado?


Ljubljana, 2. aprila
Podpredsednik Svetovnega slovenskega kongresa Franci Feltrin v imenu Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa (SkSSK) in mag. Andrej Aplenc kot direktor Zavoda za oživitev civilne družbe (ZOCD), oba sta tudi člana Koalicije nevladnih organizacij za ohranitev Triglavskega narodnega parka (TNP), sta pred upravnim sodiščem podala ovadbo proti Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor zaradi suma ponavljajočih se nepravilnosti pri ukrepanju v primerih kršitev številnih predpisov na območju TNP.

Ko objestneži popravljajo škodo

Feltrin in Aplenc sta prepričana, da je navedeni inšpektorat »zlasti po lanskem nezakonitem vzpostavljanju t. i. traktorske ceste z divjim buldožerskim razritjem na območju med planinama Jezero in Laz v osrednjem območju TNP« zavedno ravnal v nasprotju s starim, toda še vedno veljavnim zakonom o Triglavskem narodnem parku (predvsem njegovim 16. členom), zakonom o ohranjanju narave, Uredbo o varstvu prosto živečih vrst rastlin, Uredbo o varstvu prosto živečih vrstah živali, da je hkrati kršil zakon o gozdovih, zakon o graditvi objektov, Uredbo o prepovedi vožnje z vozili v naravnem okolju in, ne nazadnje, tudi Naturo 2000, ki jo je ratificiral slovenski parlament. Skrajno pomanjkljivi uradni ukrepi, za katere se je sicer lani res odločil navedeni inšpektorat, ko naj bi menda poskušal odpraviti nastalo škodo – podpisnika ovadbe poudarjata, da bi bilo bržkone bolje, če inšpektorat ne bi ničesar storil – vzbujajo utemeljen sum, da je z njimi le še dodatno povzročal škodo Triglavskemu narodnemu parku.

Zakaj? V začetku junija lani je skupina neznanih storilcev v TNP povzročila pravo razdejanje: na poti med Planino pri Jezeru in planino V Lazu so si privoščili nedopustno buldožersko razritje. In kaj je ukrenil inšpektorat za okolje in prostor? Ta je 17. junija lani izdal odločbo, s katero je, kot danes opozarjata Feltrin in mag. Aplenc, brez dovoljenja lastnika in uporabnika, to je koncesionarja Gozdarsko-kmetijske zadruge Srednja vas Bohinj in v imenu lastnika (Republike Slovenije) povzročiteljem škode naložil, naj z dodatnim posegom – inšpektorat temu pravi sanacija – na tujem zemljišču vzpostavi prejšnje stanje.

Nasilje nad omenjenim območjem TNP se je tako lahko, jasno, nadaljevalo: prej povzročeno škodo so namreč tisti, ki so odgovorni zanjo, odpravljali povsem nestrokovno, še več, pri tem niso upoštevali niti navodil inšpektorata. Poti prav nikjer niso zožili na širino, določeno v odločbi inšpektorata, razrite poti niso zasuli, ampak so jo le prekrili s senom in slamo, podrta drevesa so po novem postala nekakšni robniki poti, brežin sploh niso zavarovali pred erozijo, prav tako niso sanirali stare tovorniške (oglarske) poti, četudi spada v del spomeniško varovanega območja.

SkSSK in ZOC sta pravzaprav že julija lani o tem pisno obvestila ministra za okolje in prostor Janeza Podobnika in ga pozvala, naj ukrene vse potrebno za takojšnjo razglasitev moratorija na vsakršen poseg na območju TNP. Toda ta jima ni odgovoril.

Septembra pa so se »neznani« objestneži vnovič pripeljali v TNP, tokrat pač že po domnevno sanirani trasi, in razrili tudi še drugi del poti. Priče so jeseni večkrat poročale o objestnem divjanju po parku.

Finančni interesi političnih skupin

Feltrin in Aplenc sta se zato januarja odločila, da bosta poskušala poiskati pomoč kar pri ustanovi, ki je menda še najbolj pristojna za to: glavno inšpektorico za okolje in prostor Bojano Pohar sta prosila, naj jima dostavi dokumentacijo, iz katere bi lahko ugotovila, katere ukrepe so inšpekcijske službe doslej (po nezakonitih posegih na območju med planinama Pri Jezeru in V Lazu) mogoče le že sprejele. Da se bosta potem laže odločila, kaj bi kazalo še predlagati oziroma storiti.

Odgovor glavne inšpektorice, poslala jima ga je 13. februarja letos, je, bi lahko rekli, birokratsko suhoparen. V njem med drugim piše: »Iz vaše vloge ne izhaja, katere dokumente in o katerih konkretnih inšpekcijskih postopkih zahtevate pridobitev dokumentacije. Vloga torej ni jasna in razumljiva, da bila sposobna za obravnavo. Zaradi navedenega vas pozivamo, da vlogo dopolnite v roku 8 dni ...« Feltrin in Aplenc ji na to odpišeta: »Vaš dogovor nas je močno presenetil, saj od nas zahtevate podatke, ki smo jih želeli pridobiti od vas ...« Odgovor pošljeta v vednost tudi ministru Podobniku, predsedniku vlade Janezu Janši in ministru za kulturo dr. Vasku Simonitiju. Podobnik se je sicer medtem končno le lotil ustanavljanja posebne delovne skupine, ki naj bi pripravila nov predlog zakona o TNP, iz vlade pa jima vseeno ni nihče odgovoril.

Feltrin in Aplenc sta, skratka, sklenila, da bosta poskusila še s skrajnim sredstvom – ovadbo.

Mag. Aplenc ne skriva razočaranja: »Mogoče pa bo vsaj ovadba stvari le premaknila z mrtev točke. Svet Evrope je Triglavskemu narodnemu parku pred časom podelil celo posebno diplomo za izjemno naravno in kulturno lepoto. Diploma je bila podeljena z enim uradnim pogojem in sedmimi priporočili. Zdaj nam žal grozi, da jo bo Svet Evrope tudi odvzel. Vse več indicev nam pritrjuje, da so tudi pri TNP finančni interesi posameznih političnih skupin močnejši od vseh okoljevarstvenih normativov EU. Prepričani smo, da bi se morala Slovenija pri TNP zgledovati po rešitvah, uspešno uporabljenih za Visoke Tatre.«

Mogoče pa le še ni vse izgubljeno: prav včeraj je, denimo, ljubiteljica gora Marjeta Keršič Svetel skrb vzbujajoče razmere v TNP zelo nazorno predstavila članom strokovnega sveta največje vladne stranke. Danes pa je tudi prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti predsedniku državnega zbora Francetu Cukjatiju poslal pismo, v katerem ministra Podobnika sprašuje, ali in kdaj bo zagotovil, da bo inšpektorat za okolje in prostor začel izvajati poostren nadzor nad posegi v Triglavskem narodnem parku in preprečevati nedopustne posege.

Jadran Vatovec

eXTReMe Tracker