Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zbor načelnikov

petek, 14. april 2006, ob 07:50, Tomaž Jakofčič, ogledov: 616

alpinističnih kolektivov je bil včeraj, 13. aprila, v Kranju

Zbor načelnikov


Včeraj, 13. aprila, je bil v Kranju prvi letošnji Zbor načelnikov slovenskih alpinističnih kolektivov. Ob odsotnosti načelnika KA Andreja Štremflja, je zbor vodil njegov namestnik Jernej Bevk. Udeležba je bila slaba saj se je zbora udeležilo 17 načelnikov kar je slaba polovica. Predlagan dnevni red:
1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika in verifikacijske komisije
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
4. Poročilo o delu KA za leto 2005
5. Finančno poročilo za leto 2005
6. Način izbora najuspešnejših alpinistov
7. Razno
je bil soglasno sprejet. Prav tako ni bilo rušilnih pripomb na Poročilo o delu KA v letu 2005 ter finančnega poročila za leto 2005. Ena od glavnih diskusij Zbora je bila izbor najalpinistov. Enotno mnenje vseh je bilo, da je izbor nujno potreben za promocijo slovenskega alpinizma. Problem minulega izbora je bil majhen odziv glasovalnih upravičencev. Dobro sprejeta ideja je bila ustanovitev desetčlanske strokovne komisije, ki bo opravila izbor. Predlog za sestavo komisije bo KA predstavila na jesenskem zboru.

Pod točko razno je bila razprava živahna: Pojavila so se vprašanja usklajevanja tehničnih doktrin pri športnih plezalcih in alpinistih. Načelnik PZVI je pojasnil, da usklajevanja med KŠP in KA potekajo.. Izpostavljeno je bilo financiranje Podkomisije za tekmovalno ledno plezanje, ter aktualna tema mladinske alpinistične reprezentance. Zbor se je zaključil z zimzeleno in zelo perečo temo slabega zavarovanja, ki smo ga alpinisti deležni pri Planinski zvezi Slovenije. Ob takšni situaciji bo slej ko prej večina slovenskih alpinistov postala članica tujih alpenferajnov.

Podrobnejši potek zbora bo razviden iz zapisnika, ki je v izdelavi.

Tomaž Jakofčič

Oznake: ALP
eXTReMe Tracker