Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Poročilo Komisije za alpinizem o delu v letu 2005

četrtek, 13. april 2006, ob 05:26, Tomaž Jakofčič, ogledov: 921

Gradivo za Zbor načelnikov, ki bo danes, 13.aprila, v Kranju

Poročilo o delu Komisije za alpinizem v letu 2005


1. Delovanje KA


V letu 2005 je načelnik KA Andrej Štremfelj. V komisiji je 8 članov. Pri Komisiji za alpinizem delujejo še podkomisije, in sicer:

Podkomisija za vrhunski alpinizem - načelnik Peter Mežnar,
Podkomisija za vzgojo in izobraževanje - načelnik Matjaž Šerkezi,
Podkomisija za tekmovalno ledno plezanje – načelnik Branko Ivanek.
V okviru KA PZVA deluje še skupina za kategorizacijo, ki jo vodi Aljaž Anderle

V letu 2005 je imela Komisija za alpinizem šest (6) rednih sej in eno (1) korespondenčno.
Registriranih je bilo 44 alpinističnih (plezalnih) odsekov (klubov), ki so združevali skupaj 1040 registriranih članov (136 alpinističnih inštruktorjev, 342 alpinistov in 562 alpinističnih pripravnikov).

V mesecu maju je bil zbor načelnikov, na katerem se je obravnavalo dokončno poročilo o delu KA za leto 2004 in finančni plan za leto 2005.

Organizirali smo »Zbor alpinistov«. Organizacijo so prevzeli člani AO Ljubljana-Matica. Zbor alpinistov je bil 17. junija 2005 v Kamniški Bistrici.

Na osnovi prispelih prijav je bil v dveh različnih rokih opravljen izračun za kategorizacijo. S strani OKS so bili potrjeni naslednji rezultati kategorizacije:

01.02.2005:
mednarodni razred – 16
perspektivni razred – 3
državni razred – 18
mladinski razred – 5

01.06.2005:
mednarodni razred – 18
perspektivni razred – 5
državni razred – 18
mladinski razred -6

Opravljen je bil izbor naj alpinista/tke in naj perspektivnega alpinista za leto 2004. Za najuspešnejšega alpinista je bil proglašen Tomaž Jakofčič, najuspešnejša alpinistka Tina Di Batista, najuspešnejši perspektivni alpinist Rok Blagus.

KA je naročena na revije iz tujine. Teh revij je 14.

2. Vzgoja in izobraževanje


V letu 2005 so bile v planu naslednje vzgojne akcije:

Začetniški zimski alpinistični tečaj:
Začetnega zimskega alpinističnega tečaja se je udeležilo 9 tečajnikov in 2 inštruktorja.

Nadaljevalni zimski alpinistični tečaj:
Odpovedan zaradi pomanjkanja snega.

Izpiti za alpiniste:
Opravljajo se pred centralno izpitno komisijo. Potekali so v dveh terminih po 3 dni, in sicer: I. termin od 05. do 08. maj 2005, II. termin od 13. do 15. maj 2005 v Koči na Gozdu (Vršič). Izpitov se je v obeh terminih udeležilo 41 kandidatov, 8 kandidatov je opravljalo popravni izpit. Izpit za alpinista je opravilo 27 kandidatov, popravni izpit pa 7.

Izpiti za alpinistične inštruktorje:
Povezani so s pripravljalnim seminarjem, ki poteka na PZS v trajanju 1 dan – 20. aprila 2005 - teoretični del, praktični del pa je potekal na Okrešlju od 05. do 08. maja 2005. Do razpisnega roka se je prijavilo 10 kandidatov, praktičnega dela izpitov se je udeležilo 9 kandidatov. Izpit je opravilo vseh 9 kandidatov.

Začetni poletni alpinistični tečaj v kopni skali:
Potekal je od 06. do 10. julija 2005 na Kamniškem sedlu. Tečaja se je udeležilo 23 tečajnikov in 12. alpinističnih inštruktorjev.

Izpopolnjevalni seminar za alpinistične inštruktorje:
Potekal je v soboto 05. novembra 2005 v Koči na Grohotu pod Raduho. Prijavljenih je bilo 73 alpinističnih inštruktorjev, seminarja se je udeležilo 44 alpinističnih inštruktorjev.

Ledeniški tečaj
V letošnjem letu je bil ponovno razpisan ledeniški tečaj Oberwalder Hütte 2005 in sicer od 10. do 12. junija 2005. Zaradi slabih vremenskih razmer je ledeniški tečaj odpadel.

3. Mednarodna srečanja


Plezalni tabor v Chamonixu (F)
Od 12. do 21. marca 2005 je bil tabor za alpiniste v Chamonixu. Tabora se je udeležilo 13 udeležencev. Vodja je bil Uroš Samec, pomočnica Tina Di Batista.

Mednarodni tabor v Fournelu – srečanje lednih plezalcev
Francoska alpinistična organizacija je razpisala srečanje lednih plezalcev in je potekal od 05. do 09. januarja 2005. KA je izbrala eno navezo, in sicer Miha Valič in Matej Kladnik. Po sklepu KA, sta se srečanja udeležila Simon Slejko in Dejan Miškovič in morata po vrnitvi pripraviti predstavitev lednega – kombiniranega plezanja pri nas.

Plezalno srečanje 2005 – BMC
Srečanje je potekalo od 26 februarja do 06. marca 2005 na Škotskem. Srečanja sta se udeležila dva slovenska plezalca: Primož Hostnik in Tina Di Batista. KA je krila stroške bivanja na srečanju in stroške prevoza..

4. Realizacija planov vrhunskih alpinistov ter drugih načrtovanih akcij


Za leto 2005 smo močno zaostrili pogoje po katerih je neka akcija oz. plan deležen podpore s strani Komisije za alpinizem. Podobno so vrhunski alpinisti deležni podpore na osnovi podrobnega celoletnega plana priprav in glavnih ciljev sezone. Žal smo pri tem imeli veliko smole, saj sta dve od najbolj obetajočih odprav odpadle, velikemu številu himalajskih odprav je močno nagajalo vreme. Slabe zimske razmere so botrovale majhnemu številu vzponov, zato smo bili toliko bolj veseli dobrih razmer za plezanje na taboru za perspektivne alpiniste v Chamonix-ju. Tudi poletna sezona z neprestanim deževjem ni bila vrhunska, a so alpinisti z uporabo raznih vremenskih napovedi uspeli zvleči največ kar se je dalo.

Himalaja


Indija 2005
Marko Prezelj je skupaj z Steve-om Hous-om načrtoval nove vzpone v S steni Kalanka v Indiji. Zaradi samovolje lokalnih oblasti zvezne države Uttaranchal, zvezne oblasti v New Delhiju niso izdale dovoljenja. Marko in Steve sta se preusmeril v Peru.

Ultar II
Druga akcija ki je veliko obetala a prav tako odpadla, zaradi poškodbe soplezalca med pripravami na odpravo. Irena Mrak je s soplezalcem Marcom Schenone načrtovala prvenstveni vzpon v Ultar II v JV steni. Irena se je udeležila odprave v Kirgizijo.

Janak 2005
Miha Habjan in Andrej Štremfelj sta v okviru aklimatizacije preplezala novo smer na Dzanje peak po JJV ozebniku. Poskus prvenstvenega vzpona preko J stene na Janak se je končal na platoju tik pod vrhom.

Dhaulagiri VII
Odprava mladih in izkušenih alpinistov se je zaključila z uspešno ponovitvijo Nemške smeri v JV steni Dhaulagirija VII. Vrh sta dosegla Blaž Navršnik in Matej Kladnik.

Ama Dablam
Odprava zasnovana ob 30 obletnici uspešnega vzpona na Makalu je bila sestavljena iz veteranov odprave iz leta1975 ter alpinistov novejše generacije. Poskusi vzponov niso bili uspešni največkrat zaradi slabih snežnih razmer – klože. Vrh Ama Dablama so od Slovencev osvojili Janko Ažman, Tomaž Jakofčič, Tina Di Batista, Janez Dovžan, Viki Grošelj ter Marjan Manfreda – Marjon.

Shisha Pangma
Aco Pepevnik, Tomi Aurednik, Tomaž Žerovnik, Dušan Debelak ter Milan Romih so uspešno pristopili na vrh Shishe Pangme edinega popolnoma tibetanskega osemtisočaka.

Kula Kangri 2005
Odprava sestavljena iz mladih perspektivnih alpinistov je bila osrednja akcija slovenskega alpinizma. Želeli smo nadaljevati začeto delo zimskega tabora v Chamonix-u ter uspešnega plezanja mladih preko poletja. Žal je pri tem veliko nagajalo vreme. Neprestano sneženje v bazi je onemogočalo sleherne vzpone. Kljub temu so mladi ob redkih trenutkih lepega vremena med aklimatizacijo uspeli nanizati pristope na šest tisočake ter dober prvenstven vzpon Spominsko smer Mirotu Udiru na Karejiang III (6824 m, Aleš Česen, Aljaž Tratnik in Rok Zalokar). Prvenstven vzpon v S steni Kula Kangrija je že po prvem dnevu plezanja prekinilo ponovno poslabšanje vremena ter sneženje.

Cholatse
Uspešen vzpon v Ameriški smeri (7-, 5+, M5-M6, 50–90°, 1700 m) sta opravila Tomaž Humar in Aleš Koželj. Čeprav sta sprva predvidevala, da sta opravila prvenstveni vzpon, se je kasneje izkazalo, da gre za ponovitev omenjene smeri z manjšimi variantami.

Tabor UIAA - Nun 2005Že vrsto let Komisja za alpinizem ter Komisija za odprave v tuja gorstva pošiljata mlade obetavne alpiniste na tabore UIAA, ki se zadnja leta organizirajo v Indiji. Namen tabora je seznanjanje z višino in organizacijo himalajskih odprav. Letos so uspešno pristopili na vrh Nuna: Matej Kovačič (vodja), Nina Kopčavar, Blaž Ortar, Nejc Česen in Martin Belhar.

Kun 2005
Velika odprava sestavljena iz 16. članov, je imela cilj osvojiti 7086 m visoki Kun v Pakistanu. Po aklimatizaciji sta vrh v enem zamahu uspešno dosegla Matjaž Šerkezi ter Damjan Karničnik.

Tien Shan in Pamir


Pamir 2005
Irena Mrak je po nesreči soplezalca Marca (glej Ultar II), s Garthom Willisom preplezala novo smer Ruska Ruleta II v nevarni steni Pik Engels-a. Poleg alpinističnega dela je odprava imela tudi svoje humanitarno poslanstvo: promocija Alpine Fund-a, organizacije, ki se ukvarja z mladino, ki izhaja iz socialno ogroženih družin, sirotišnic in neposredno z ulic. Na koncu so člani odprave prispevali plezalno opremo za mladino vključeno v programe Alpine Fund-a.

Novo smer Amor Therapetica (V, AI5, 500 m) v Slonieku je zarisal Simon Slejko.

Severna Amerika


Številni slovenski alpinisti so spoznavali plezanje poči. Omeniti velja vzpon Anastazije Davidove v smeri Salathe (VI, 5.9, 1000 m) v El Capitanu.

Južna Amerika


Andi 2005
Marko Prezelj in Steve House sta, ko je odpadla odprava v Indijo (glej Chalanche 2005), bila prisiljena spremeniti cilj in odšla v Peru. Namesto običajnih prvenstvenih vzponov sta se odločila za ponovitve obstoječih smeri. Izredno hitra vzpona v La Esfinge v Originalni smeri (6c+/7a, 750 m) ter v smeri Cruz del Sur (7a/7a+, 800 m) sta bila uvod v prvenstveno smer Idiomas mixtos (M7+, 6a+, 700 m) v zelo zahtevni Z steni Cayesha. Kasneje sta ponovila še Italijansko smer (M6+, 850 m) v Taulliraju.

Trapecio 2005
Vedno aktivni Pavle Kozjek, Branko Ivanek ter Miha Lamoreht so uspeli prvi ponoviti Centralo smer v Trapeciu in ji na koncu dodali še prvenstveni zaključek.

Patagonija ženske
Po lanskem uspehu ženske naveze v Fitz Royu smo letos dobili še uspešen vzpon ženske naveze na Cerro Tore. Plezali sta Tanja Grmovšek ter Monika Kambič Mali, ki sta se izkazali z veliko mero trme in vztrajnosti da sta po nekaj neuspelih poskusih končno stopili na teme te zahtevne gore.

Patagonija 2005
Dolgo odlašana odprava ta hip ene vodilnih navez za skalne probleme je obrodila sadove v začetku leta 2005. Silvo Karo in Andrej Grmovšek sta v enem zamahu v 27 urah preplezala Maestrijvo smer na Cerro Tore s "slovenskim" začetkom. Gre za več kot 1600 m visoko kombinacijo smeri Rubio y Azul v Media Luni prvenstvenih odsekov (6c) ter na koncu še Kompresorska - Maestrijeva smer na Cerro Tore. Omenit velja še hitro ponovitev Italijanske smeri (6c, A3, 1300 m) v Ag. Poincenot, prva ponovitev ter prvi vzpon po tej smeri do vrha.

Patagonija mladi
Da imamo v Sloveniji nekaj obetajočih mladih alpinistov za skalne probleme so v Fitz Royu pokazali Aljaž Tratnik, Rok Zalokar ter Rok Šisernik z uspešnim vzponom v alpskem stilu v Casarottovem stebru in sestopom po smeri Franco-Argentina.

Paine 2005
Po nekaj letih sta Grega Lačen ter Tomaž Jakofčič prispevala nov prvenstveni vzpon v Patagoniji. Smer Eol (VIII-/VII, VI 650m) je bila že ob nastanku preplezana prosto in v alpskem slogu po izredno atraktivnem razu gore Almirante Nieto.

Evropa


Ob uveljavitvi svetovnega pokala v lednem plezanju bodo tudi rezultati, kot sta zmaga Tanje Grmovšek na mednarodni tekmi v lednem plezanju ter Andreja Grmovška v hitrostnem lednem plezanju, dobili bistveno večjo težo.

Svalbard - Spitzbergen
V okviru priprav je Grega Kresal plezal v redko obiskanem področju Spitzbergov. Preplezal je JZ raz Kristine ter Z greben v Fivehundered. Akcija se bo nadaljevala v leto 2006 s ponovnim obiskom območja ter plezanjem na Grenlandu, lahko še v leto 2007 z obiskom Baffinovih otokov. Skupna točka je plezanje v območju polarnega kroga.

Zahodne Alpe
Poleg uspešnih vzponov v okviru zimskega tabora v Chamonix-u, kjer izstopajo ponovitve Crozovega stebra v S steni Grandess Jorasses ter Merkl-Welzenbach v Grand Charmozu velja omeniti še vzpon Marka Lukiča v smeri Tsunami M12, kar predstavlja svetovni vrh na področju kombiniranega plezanja.

Poleti so mladi alpinisti nadaljevali tradicijo dobrih vzponov z zimskega tabora in preplezali: Rok Blagus in Aleš Česen: Divine Providence v Mt Blancu (VII, A2), Rok Blagus s Samom Krmeljem: Centralni steber Freneyev (VI, A1). Dobili smo žensko ponovitev Centralnega stebra Freneyev Tine Di Batista s Tomažem Jakofčičem ter Mihom Valičem.

Dolomiti
Zopet je izstopal Andrej Grmovšek, ki je bil uspešen v smeri Camilloto Pellesier (8b, 500 m) v Veliki Cini. Kot običajno je vse raztežaje plezal kot prvi. Tomaž Jakofčič je uspel na pogled ponoviti smer Rondo Veneziano (7b+, 450 m) v Torre Venezia.

Ženske ponovitve smeri Via Leviti (6c, 550 m) Tanje Grmovšek v Tofani ter Cassin Ratti (7a, 500 m) Tine Di Batista v Veliki Cini.

Paklenica
Plezanje v priljubljeni Paklenici so najbolj zaznamovali Marko Lukič s prosto ponovitvijo kombinacije smeri Alan Ford, Mjesečina in Zlatne Godine (7c, skupno 1000 m) ter ponovna zmaga naveze Grmovšek-Lukič na tekmi Big wall speed climbing.

Slovenija


Zima
Opazno je veliko število prvenstvenih smeri v Loški steni ki so ji prispevali različni plezalci. Nastale so smeri Koštrun (V/M5, 1200 m), Divji lovec – penzion Bavh (V, M6+, 1100 m), Ko se čas ustavi (V, 5+, M5, 1000 m) ter Vihar (IV, 5, A0, 500 m). Nekaj smeri je doživelo ponovitve.

Poletje:
Poleti sta ob izredno nestabilnem vremenu Tomaž Jakofčič ter Miha Valič uspela kot prva prosto ponoviti smer Na drugi strani časa (VIII/ VII, 350 m) v Triglavu. Mladi Anže Marenče je bil v enakem slogu uspešen v sosednji Bergantovi spominski smeri (IX-, 300 m). Prvo ponovitev 20 let stare smeri Ptičja pesem (IX, 200 m) v Križeniku je opravil Andrej Grmovšek.

II. Finančno poročilo o delu KA v letu 2005


Delovanje komisije
- sejnine
- zbor načelnikov
- razglasitev najboljših alpinistov
- registracija 2.265.781 SIT
Vzgojna dejavnost- začetni zimski alpinistični tečaj
- izpiti za alpiniste
- nadaljevalni zimski alpinistični tečaj
- začetni poletni alpinistični tečaj 5.396.791 SIT
Alpinistična dejavnost - kategorizacija 4.457.263 SIT

Alpinistična dejavnost
- akcije 7.821.109 SIT
Skupaj 19.940.944 SIT

Poročilo pripravila
Meta Vukič
Peter Mežnar

Načelnik KA:
Andrej Štremfelj


Ljubljana, december 2005

Oznake: ALP
eXTReMe Tracker