Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Planinci, alpinisti 18.12.1975

18.12.1975


752 strani branja


ZADNJA LETOŠNJA ŠTEVILKA PLANINSKEGA VESTNIKA


Osrednja slovenska in največja jugoslovanska planinska revija Planinski vestnik je končala svoj 75. letnik in hkrati 90-letni jubilej. Pred nami je zadnja letošnja, to je dvanajsta številka. Obsega 48 strani, na koncu pa ji je dodano pregledno kazalo celotnega letnika, in to po zvrsteh gradiva in po abecednem redu piscev.
Decembrska številka se začenja z govorom dr. Joža Vilfana ob odkritju spomenika dr. Henriku Tumi 21. septembra letos v Novi Gorici. Ludvik Zorzut, zelo znano ime predvsem v planinski poeziji, je Tumi posvetil tudi pesnitev z naslovom Naše gore list. Zatem si slede sestavki: Dve slovenski navezi v Grand Pillier d'Angle (Vanje Matijevec), Tri moje naj - ture (Marijana Pirca), Sass Maor (Janeza Lončarja), Otvoritev "Vertikale" - planinske poti SPD Trst (Toneta Strojina), Od Matajurja do Grmade (Slavka Tute), Planinski vodnik  "Julijske Alpe" (Stanka Klinarja), Slepi na Triglavu (Petra Lebana), Pavletu Kemperlu ob sedemdesetletnici (Vlasta Kopača), Raz Klina (Mira Sušteršiča) in Ob zadnjem poletu Francija Štajerja (Pavleta Šegule).
Med petimi krajšimi sestavki pod črto velja posebej omeniti govora Toneta Strojina v Novi Gorici 21. septembra na Snežniku, med desetimi društvenimi novicami pa zapis Vojka Čeligoja o letošnjem dnevu planincev, ki je bila doslej največja planinska prireditev na Primorskem, ter Polonce Eržen nekrolog Branku Prekoršku.
Poleg drugih, bolj ali manj kratkih vesti (sedem alpinističnih, dveh o varstvu narave, štirih o planinski literaturi in desetih iz planinskega sveta) naj omenim novost, ki je v Planinskem vestniku ne bi tako hitro zasledili: dve fotoreportaži - eno z obnovitvenih izpitov gorske reševalne službe in drugo z opustošenja iz Suldna pod Ortlerjem, ki ga je minulo zimo hudo prizadel plaz. Iz kartoteke prvenstvenih vzponov pa so tokrat objavljene smeri v vzhodni in severni steni Pelca nad Klonicami.
Tako so devetčlanski uredniški odbor, odgovorni urednik Stanko Hribar in glavni urednik Tine Orel dosegli novo delovno zmago: pred nami je 752 strani vsakovrstnega, izredno zanimivega planinskega branja, po katerem gorniki zelo radi segamo. Hkrati pa je gradivo tudi neprecenljive dokumentarne vrednosti.

M. CILENŠEK


Predavanje
Turistčni biro Maribor priredi v ponedeljek, 22. decembra, ob 20. uri v veliki dvorani VEKŠ (v novi stavbi), Maribor, Razlagova ulica 14, predavanje z barvnimi diapozitivi.

Makalu 75

Predaval bo vodja VI. jugoslovanske alpinistične himalajske odprave Aleš Kunaver.
Ker bo to v Sloveniji prvo predavanje o naši uspešni odpravi na peto najvišjo goro na svetu, nanj zlasti vabimo vse ljubitelje planinstva in alpinizma.
Vstopnice so v predprodaji v turističnem biroju Maribor (v stavbi hotela Slavija).


 

četrtek, 18. december 1975, ob 10:00, Inko Bajde, ogledov: 1557

Večer, Planinci, alpinisti - Milan Cilenšek: Cilj: 100.000 planincev; 752 strani branja; Dan varstva pred plazovi - F.S.: Razvitje planinskega prapora v Gorici - Inko Bajde: 200 alpinistov na zboru; Spodrslaj na asfaltu; Staro leto se poslavlja - Obvestila: Predavanje Makalu 1975

Cilj: 100.000 planincev


S POSVETA SLOVENSKIH PLANINSKIH PROPAGANDISTOV


še nikoli se slovenski planinski propagandisti niso v domu Zlatorog zbrali v tako velikem številu kot minulo soboto: kar 67 jih je bilo - to pa je natanko polovica slovenskih planinskih društev; pomeni, da je poprečno vsako drugo društvo poslalo na posvet svojega propagandista. Tako velika udeležba je seveda odsevala tudi v razpravi, in zato je posvet trajal štiri ure.
Propagandisti so učvrstili zimski informator, in tako so sedaj podatki o kočah, ki so odprte vso zimo, dokaj točni. Žal pa so društva zelo neredna pri obveščanju o zapiranju in odpiranju planinskih postojank.

DAN PLANINCEV, 200 LET TRIGLAVA
Živahna razprava je bila o kraju dneva planincev za prihodnje leto. Kulturno-propagandna komisija pri PZS je predlagala Kal v Zasavju, medtem ko so ponudili kandidaturo tudi Prekmurci. Zbor propagandistov je po temeljiti razpravi sklenil izvesti dan planincev '76 v nedeljo, 12. septembra 1976, pri planinskem domu na Kalu, Prekmurje pa bo gostitelj tega vsakoletnega največjega srečanja slovenskih gornikov leta 1977.
Kljub temu da je časa še dobri dve leti, preden bodo slovenski gorniki praznovali dvestoletnico prvega pristopa na Triglav, se že intenzivno pripravljajo na to veliko akcijo. Ob tej priložnosti bo založba Mladinska knjiga izdala obsežen zbornik o Triglavu (uredil ga bo univerzitetni profesor dr. Evgen Lovšin), Državna založba Slovenije bo izdala Jaka Čopa Knjigo o Trenti, na Velem polju bo zbor slovenskih planincev ob dnevu planincev '78, ob tej priložnosti bi želeli pri Vodnikovi koči odkriti spomenik štirim srčnim možem - prvim pristopnikom na naš najvišji vrh, Planinska založba bo izdala različno propagandno gradivo, temu velikemu jubileju bodo posvečena številna predavanja, članki in prireditve, najpomembnejši pa je sklep, da mora šteti ob dvestoletnici prvega vzpona na Triglav slovenska planinska organizacija sto tisoč planincev - sedaj jih je 90.000.
PREDNOST MNOŽIČNI PROPAGANDI
Potem ko so propagandisti sprejeli plana obeh osrednjih zimskih akcij za to sezono ter ugotovili, da koledarja planinskih akcij za leto 1976 ne morejo uskladiti (le nekaj društev je namreč poslalo programe pomembnejših planinskih prireditev v prihodnjem letu), so se temeljito pogovorili o usmeritvi planinske propagande v prihodnje. Udeleženci posveta so si bili edini, da tako imenovana klasična oblika propagande (nedeljski izleti, oglasne omarice, občasna predavanja ipd.) h kakovostnemu napredku propagande bistveno ne bo vplivala, pač pa lahko zelo veliko naredi neposredno obveščanje prek tiska, radia, televizije, filmov, planinskih knjig in drugih propagandnih izdaj ter prek kulturnozabavnih prireditev. Prav obveščenost je osnovni pogoj učinkovite planinske propagande, in za tako smer se bodo propagandisti v prihodnje odločali.

MILAN CILENŠEK

Dan varstva pred plazovi
Za planinske inštruktorje bosta priredili komisija za vzgojo in izobraževanje pri PZS ter podkomisija za vzgojo pri gorski reševalni službi dan varstva pred snežnimi plazovi. V ta namen se bodo planinski inštruktorji zbrali v nedeljo v Martuljku.
Potem ko bodo poslušali predavanja o tehničnih osnovah o plazovih, o samopomoči, o tovariški pomoči, o gibanju na terenu, nevarnem zaradi plazov, ter o opremi na organiziranih turah, se bodo odpravili na teren, kjer bodo predelano tvarino tudi praktično uporabili.
Predelava tvarine o plazovih in praktično delo na terenu bosta inštruktorjem dragocena pomoč pri njihovem vzgojnem delu.

M. C.


RAZVITJE PLANINSKEGA PRAPORA V GORICI
20. decembra bo slovensko planinsko društvo v Gorici v Italiji razvilo nov planinski prapor. Tega slavja se bodo udeležili tudi koroški planinci z Raven in s Prevalj. Tako se bodo še bolj okrepile vezi med slovenskimi planinci v Italiji in člani planinskih društev v mežiški dolini.

F. S.


200 alpinistov na zboru


"Šesta jugoslovanska alpinistična himalajska odprava na Makalu je dosegla uspeh, ki ga bomo dojeli morda šele čez leto ali dve," je dejal Tonač - Tone Sazonov v svojem poročilu, ki ga je podal kot načelnik komisije za alpinizem v Novi Gorici. Zbora slovenskih alpinistov v hotelu Park v Novi Gorici se je udeležilo več kot 200 alpinistov iz vse Slovenije. Če izvzamemo skoraj enourno zakasnitev pričetka zbora in da se zbora zaradi odročnosti kraja sklica niso udeležili vidnejši predstavniki planinstva, ki smo jih običajno navajeni na takih srečanjih, je bil zbor dobro organiziran.
Ustaljenemu dnevnemu redu, podelitvi nagrad navezam in posameznikom za opravljene kvalitetne vzpone bodisi doma bodisi na tujem so sledila še krajša predavanja predstavnikov posameznih alpinističnih odsekov, ter predavanje o odpravi v Ande in na Makalu, ki je znova navdušil. Za konec smo si ogledali še barvni film o smučarskem maratonu. Zbor je potekal v prijetnem ozračju, ki se je nadaljevalo še pozno v noč.

I. B.


Spodrsljaj na asfaltu

Don Whillans (41), eden najvidnejših alpinistov in himalajcev v zadnjih desetih letih, si je privoščil spodrsljaj, ki bi ga v steni lahko prišel še dražje!
Alpinistična revija Alpinismus namreč poroča, da je imel ta slavni "maček" slabo uro tudi na londonskem asfaltu. Hitrost nad 100 km/h z 2,13 promila alkohola v krvi, poleg tega pa še poškodovan policijski avto, v katerega je zadel, je prekršek, ki ga je veljal deset tisoč dinarjev. Meni, da jih bo prihranil pri bencinu, saj je moral za dve leti oddati tudi vozniško dovoljenje.

I. B.


 Staro leto se poslavlja


BODO MARIBORSKI ALPINISTI DOBILI DOVOLJENJE ZA ODPRAVI NA KAVKAZ IN HINDUKUŠ?


Minuli teden je potekal v znamenju sklepa letošnje alpinistične sezone. Leto se nagiba h koncu in kmalu bomo zamenjali kolendar. To je navadno čas, ko kritično pregledujemo opravljeno delo, se veselimo uspehov in kujemo načrte za prihodnost
V torek, 9. decembra, je bil v domu slovenskih planincev Zlatorog posvet načelnikov alpinističnih odsekov in sekcij. Kratko, vendar izčrpno poročilo, ki gaje o delu komisije za alpinizem podal njen načelnik Tone Sazonov, izpričuje izredno uspešo dejavnost v letošnjem letu. Čeprav vsi odseki še niso poslali poročil, je že iz dosedanjih razvidno, da slovenski alpinizem ni dosegel le kvalitativnega uspeha, marveč se trenutno res lahko uvršča tudi v evropski in s tem tudi v svetovni vrh. Več kot 3500 vzponov, pristopov in turnih smukov v letošnjem letu, ekstremni vzponi na tujem, uspešne žepne odprave posameznih AO in kot krona vsega južna stena Makaluja so dovolj prepričljivi dokazi za to.
Največ vzponov v letošnjem letu so opravili kranjski alpinisti (711) od tega kar 37 šeste težavnostne stopnje, da pri tem 20 prvenstvenih smeri v stenah Ravenske Kočne, Julijskih Alp in Paklenice ter 45 turnih smukov niti ne omenjamo. Sedem članov odseka se je poleg vodje udeležilo odprave na Kavkaz, medtem ko sta dva sodelovala tudi na VI. JAHO.
KATEGORIZACIJA ALPINIZMA
Nadvse burna razprava se je razvila ob predlogu kategorizacije alpinizma - dokumentu, ki je sicer nujen in potreben za nadaljnji razvoj, predvsem s finančne plati, vendar utegne prinesti tudi nekaj negativnih pojavov, če vzgoja ne bo pravilno usmerjena. Kljub pomislekom je bil dopolnjeni predlog sprejet in ga bo komisija za alpinizem razposlala vsem alpinističnim odsekom.
Podkomisija za opremo ni poročala, ker iz objektivnih razlogov akcija za izdelavo klinov in druge opreme še ni končana. Zbor načelnikov je v celoti potrdil seznam nagrajencev za kvalitetne vzpone v letošnjem letu. 63 alpinistov in pripravnikov so razdelili v štiri skupine glede na višino nagrad oziroma nadomestil za opravljene vzpone. Načelniki so se pogovarjali tudi o zavarovanju alpinistov, o zboru v Novi Gorici, o prijavah za odprave, o skupnih izletih in o popisu plezalnih vrtcev.
Na komisijo za odprave v tuja gorstva so doslej prispele naslednje prijave: Trisul in Nošak '76 - odpravi pripravlja AO Ljubljana matica - Kavkaz '76 (Kozjak Maribor v sodelovanju z drugimi štajerskimi AO), Karakorum '77 (več odsekov), Hindukuš '77 (TAM), Tirič Mir '78 (Železničar Ljubljana) in Mongolija (Šaleški alpinistični odsek). Piko na i ob koncu posveta pa je postavil Stane Belak -Šrauf s prikazom izbranih diapozitivov z uspešne himalajske odprave na Makalu, ki so ga navzoči pozdravili s prisrčnim aplavzom.

INKO BAJDE
 

eXTReMe Tracker