Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Planinci, alpinisti 30.10.1975

30.10.1975

Pernice
PD MARIBOR MATICA priredi v nedeljo, 2. novembra, izlet na Pernice. Odhod z avtobusom ob 17.30 proti Dravogradu. Hoje bo 5 do 6 ur, hrana iz nahrbtnika. Na Pernicah bo daljši postanek. Povratek po želji v popoldanskih urah. Izlet bo vodil Matej Svetel
V neznano
PD MARIBOR MATICA priredi v nedeljo, 23. novembra, izlet v neznano. Odhod izpred društvene pisarne ob 7. uri. Prijave z obveznim plačilom 50 dinarjev za prevozne stroške sprejema društvena pisarna najkasneje do 13. novembra; prijave po tem datumu ne bodo možne, ker moramo po evidenci vplačil naročiti avtobus. Hrana iz nahrbtnika; kdor pa želi imeti planinsko kosilo, mora doplačati 20 dinarjev. Oprema. planinska (gojzarji), hoje bo približno 6 ur. Izlet bo vodil Matej Svetel.


Koče zapirajo
Med planinskimi postojankami, ki bodo prezimile brez obiskovalcev, bo tudi ALJAŽEV DOM V VRATIH. Zaprli ga bodo danes, v četrtek, 30. novembra.


 

Dr. Miha Potočnik, predsednik planinske zveze Slovenije: "Slovenija je srečna dežela, ker ima ene najlepših gora v Alpah in na svetu sploh. Živimo na tako majhnem prostoru, da v naše hribe ni niti daleč niti drago "!...

četrtek, 30. oktober 1975, ob 10:00, Inko Bajde, ogledov: 1813

Večer, Planinci, alpinisti - MIlan Cilenšek: Rekorder je Krvavec; Novi vodnik Karavanke - Inko Bajde: "Trojka" v Kamniških; Alpinistična šola - D.N.,F.J.: Slavje savinskih planincev - Obvestila: Izleti; Koče zapirajo - Rekli so...

Rekorder je Krvavec


KATERE PLANINSKE POSTOJANKE SO IMELE NAJVEČ OBISKOVALCEV? - PREDNJAČIJO POSTOJANKE DOSEGLJIVE Z AVTOMOBILOM IN ŽIČNICO - NI DENARJA ZA OBNOVO IN GRADITEV POSTOJANK


Poročali smo že, da je po statističnih podatkih planinske zveze Slovenije obiskalo naše gore v minulem letu 1,083.174 evidentiranih obiskovalcev. Pri tem bo verjetno zanimiv tudi podatek, katere koče in domovi so imeli največ obiskovalcev. Iz statističnega poročila smo izluščili postojanke, ki jih je obiskalo vsaj 10.000 gostov. Prvi podatek pomeni domače, drugi tuje obiskovalce, tretji skupno število. Kjer navajamo en sam podatek, velja ta za domače goste. Vendar se nanašajo podatki le na obiskovalce, ki so se vpisali v vpisne knjige; dejansko število obiskovalcev je seveda občutno večje.
V JULIJSKIH ALPAH S PREDGORJEM je bil obisk takšenle: dom v Tamarju: 17.910 + 2090 = 20.000; Aljažev dom v Vratih: 17.251 + 1249 = 18.500: Poštarska koča na Vršiču: 13.314 + 4405 = 17.719; Tičarjev dom na Vršiču; 16.140 + 860 = 17.000; Litostrojska koča na Sorški planini: 14.328 + 672 = 15.000: dom na Lubniku nad Škofjo Loko: 12.960 + 240 = 13.200; koča na Ratitovcu: 12.812 + 8 = 12.820; dom,na Komni: 11.206 + 1033 = 12.239; koča pri Triglavskih jezerih: 10.199 + 1801 = 12.000; Triglavski dom na Kredarici: 10.747 + 1253 = 12.000; Erjavčeva koča na Vršiču: 11.783 + 217 = 12.000; Tržaška koča na Doliču: 9100 + 105 0 = 11.150; dom na Predelu: 10.960 + 40 = 11.000; koča pri Savici: 6140 + 3860 = 10.000; dom Planika pod Triglavom: 8154 + 1096 = 9250.
TRNOVSKI GOZD: koča Kekec na Katarini: 15.825 + 1600 = 17.425; dom Rudar Vojsko nad Idrijo: 13.988 + 512 = 14.500; zavetišče Antona Bavčarja na Čavnu: 10.000.
KARAVANKE S PREDGORJEM: dom na Peci: 14.925 + 75 = 15.000; dom na Zelenici: 10.640 + 360= 11.000.
KAMNIŠKE IN SAVINJSKE ALPE S PREDGORJEM: dom na Krvavcu: 79.920 + 80 = 80.000; planinski dom v Logarski dolini: 31.876 + 124 = 32.000; Mozirska koča na Golteh: 28.000; koča ob žičnici na Krvavcu: 24.500; dom v Kamniški Bistrici: 21.800 + 948 = 22.748; okrepčevalnica Igla v Zgornji Savinjski dolini: 17.319 + 274 = 17.593; dom na Veliki planini: 15.000; dom na Mali planini: 14.178 + 322 = 14.500; dom kokrškega odreda na Kališču: 12.000; Frischaufov dom na Okrešklju: 9964 + 36 = 10.000.
ZASAVSKE GORE: koča na Kalu: 16.452 + 48 = 16.500; dom na Mrzlici: 15.258 + 235 = 15.493; koča na Zasavski gori: 10.476 + 24 = 10.500 (koča je 1. novembra 1974 pogorela).
POHORJE IN BOČ: Ruška koča 29.913 + 87 = 30.000; dom na Boču: 13.729 + 271 = 14.000; Štuhčev dom pri Treh kraljih: 12.230 + 1270 = 13.500; Mariborska koča: 11.000; koča na Rogli: 9988 + 12 = 10.000.
NAD 20.000 OBISKOVALCEV
Največ obiskovalcev (nad 20.000) je bilo v domu na Krvavcu (80.000), v planinskem domu v Logarski dolini (32.000), v Ruški koči na Pohorju (30.000), v Mozirski koči na Golteh (28.000), v koči pri krvavški žičnici (24.500) ter v domu v Kamniški Bistrici (22.748). Pomeni, da pri obisku prednjačijo postojanke, dosegljive z avtomobili in žičnicami. Podoben pojav zasledimo tudi v Julijcih: v Vratih in Tamarju ter na Vršiču.
Čas je zlato, in tako se gorniki z avtomobilom zapeljejo do najbližjega dostopa, odkoder prično planinsko ali plezalno turo. Za Krvavec je značilno, da je to najbolj množično smučarsko središče zlasti za Ljubljančane - odtod tudi tako močan naskok (80.000 obiskovalcev) pred drugimi postojankami. Pri izrazito nižinskih postojankah (npr. pri domovih v Logarski dolini in Kamniški Bistrici, pri okprečevalnici Igla, koči pri Savici idr.) pa je med obiskovalci tudi veliko število izletnikov, ki sicer ne zahajajo v gore.
LETOS ČUDOVITA JESEN
Za letošnje leto ocenjujejo, da je obiskalo naše gore vsaj 100.000 ljudi več. Ta številka pa bo nedvomno močno presežena, ker se je poprej muhasto, kasneje pa čudovito poletno vreme potegnilo skozi ves september in daleč v oktober. Toda ker so konec septembra in v začetku oktobra začeli kar po vrsti zapirati planinske postojanke, evidenca o obisku ne bo popolna - preprosto zato, ker se planinci niso imeli kam vpisati.
Morda bi bili še bolj zanimivi podatki, koliko planincev je obiskalo posamezne vrhove v naših gorah, predvsem v visokem gorstvu. Toda ta podatek bi bil še bolj relativen, ker so v cinkastih skrinjicah na vrhovih najpogosteje le zvezki, pa še do teh imajo posamezniki nemaren odnos.
NI DENARJA ZA POSTOJANKE
Glede na obstoječe podatke o obisku planinskih postojank pa je statistična ugotovitev inštituta za kineziologijo pri visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani, češ da je planinstvo najpomembnejši dejavnik pri rekreaciji delovnih ljudi v Sloveniji, popolnoma resnična. To pa hkrati zavezuje vse podpisnike družbenega dogovora o financiranju graditve in obnavljanja visokogorskih postojank in planinskih potov, da svoje obveznosti tudi v redu izpolnjujejo. Po besedah predsednika planinske zveze Slovenije dr. Mihe Potočnika namreč priteka denar v ta sklad tako neredno in v tako skromnih zneskih, da planinci ne morejo postojank obdržati niti v sedanjem stanju, kaj šele da bi jih izboljšali ali gradili nove!
Ob tem tudi ne gre prezreti dejstva, da je v vseh slovenskih planinskih postojankah - v tistih, ki jih upravljajo planinska društva, 5683 ležišč; polovica je skupnih ležišč, polovica v sobah.

MILAN CILENŠEK

Triglavski dom na Kredarici je s svojimi 2515 metri nadmorske višine najviše ležeča planinska postojanka v Jugoslaviji. Odtod nam vremenoslovci vsak dan pošiljajo podatke o vremenu. Letos so Kredarico zaprli 5. oktobra, toda marljivi fantje z meteorološke opazovalnice so tam zgoraj neprekinjeno; še več: gornikom, ki se odločijo za zimsko turo in potrkajo na vrata Kredarice, ponudijo vremenarji celo prenočišče in vroč čaj. Kredarico je lani obiskalo 12.000 planincev in alpinistov. V visoki sezoni - julija in avgusta - je ob petkih in sobotah v domu strahotna gneča; kljub temu da je v domu 124 ležišč (68 postelj in 56 skupnih) prenočuje v njem v najhujših konicah tudi do 500 planincev; utesnijo se na ležiščih, poležejo po klopeh in mizah, pa tudi po tleh v obeh dnevnih prostorih, Triglav je pač najmočnejši magnet.. .                                                       (Foto: M.C.)

Novi vodnik Karavanke
Pred dnevi je izšla druga izdaja planinskega vodnika KARAVANKE, katerega prva izdaja iz leta 1971 je že zdavnaj pošla. Pisec vodnika Stanko Klinar je v novo izdajo vnesel nekaj kvalitativnih sprememb, predvsem pa je vsebino prikrojil novim terenskim razmeram. "Bolezen" tovrstne literature je pač, da kaj hitro zastari.
V novem vodniku so opisi poti dopolnjeni in popravljeni, popolnejši je pregled plezalnih vzponov, zlasti z avstrijske strani, kjer so se odločili za oštevilčenje planinskih poti, dodane so smučarske ture, v vodniku pa je tudi več slik. Za razliko od prve izdaje so v drugi vsi shematski zemljevidi ki so prav tako izpopolnjeni na koncu vodnika, izpuščeni pa sta poglavji o skupini Storžiča in skupini Raduhe (ti skupini je podrobneje opisal Peter Ficko v vodniku po Kamniških in Savinjskih Alpah, kamor pravzaprav sodita). Novost v novem vodniku po Karavankah sta tudi dva zaznamovalna traka in pa priložena dopisnica z natisnjenim naslovom Planinske založbe, s katero naj planinci pošljejo založbi pripombe k vodniku oziroma njegovi vsebini. Nova izdaja vodnika obsega 248 strani (prva izdaja 216) + 20 slikovnih strani na umetniškem papirju +1 + 7 tribarvnih shematskih zemljevidov. Izdala ga je Planinska založba pri planinski zvezi Slovenije, uredil Franci Savenc, zemljevide narisal Jože Rotar, natisnila pa Tiskarna Ljubljana.
Vodnik stane 100 dinarjev, naročite ga lahko na Planinski zvezi Slovenije, Dvoržakova 9, 61000 Ljubljana. Naprodaj pa bo tudi v knjigarnah.

M. C.

"Trojka v Kamniških"


SE LAHKO NADEJAMO NOVEGA PLEZALNEGA VODNIKA ZA PODROČJE RAVENSKE KOČNE?


Kranjski alpinisti so se zbrali v Češki koči nad Jezerskim, da bi poiskali več smeri, ki so doslej že pozabljene, ter preverili nekaj opisov in slik za izdajo novega plezalnega vodnika v ostenjih Ravenske Kočne. Izdajo vodnika pripravlja Robert Gaberšček. Akcije se je udeležilo 20 članov in pripravnikov odseka, ki so skupno opravili 28 vzponov. Od znanih smeri so ponovili severni in severovzhodni greben Kočne, severovzhodni greben Rinke ter greben Rinka - Skuta. Na novo pa so našli in opisali grapo med Štruco in Skuto, raz desnega stebra Skute, direktno v severozahodni steni Grintovca ter varianto skozi Tri okna v severozahodni steni dolgega hrbta; smer se imenuje "trojka".
Zaradi slabo urejene dokumentacije in registracije prvenstvenih vzponov je pripravljanje vodnika izredno težavno delo. Zato AO Kranj prosi alpiniste, ki imajo kakršnekoli j podatke o opravljenih vzponih na tem območju, da jih sporočijo Robertu Gaberščku, AO PD Kranj.

I. B.

Alpinistična šola
Strokovna komisija za alpinizem pri TTKS Ravne na Koroškem je pretežni del programa posvetila izobraževanju. Tako so v začetku oktobra pričeli alpinistično šolo za začetnike; šola poteka v dveh delih. Prvi del šole - udeležilo se ga je 13 tečajnikov - so imeli na Raduhi. Vremenske razmere takrat niso bile ravno ugodne (sneg, veter, megla in mraz), toda program je kljub temu v celoti uspel. Na tečaju so predelali poglavja iz reševalne in plezalne tehnike, za konec pa izvedli še pristop na Veliko Raduho.
Oo 17. oktobra poteka že drugi del šole, v katerega so vključili predavanja iz prve pomoči, o nevarnostih v gorah, iz vremenoslovja reševanja v gorah in orientacije. Predavanja dopolnjujejo z barvnimi filmi in diapozitivi s plezalnih taborov in z rednimi treningi na skalcah pri Votli peči.

INKO BAJDE

Slavje savinjskih planincev
Iz Pebolda in Zabukovice nam poročajo, daje bil v nedeljo, 19. oktobra, pod pokroviteljstvom TKS Žalec pri planinski koči pod Reško planino zbor savinjskih planincev. Ob tej priložnosti so podelili 75 značk za prehojeno savinjsko pot, 17 značk za trimčkovo pot, 100 značk HODIM ter 22 zlatih in 38 srebrnih čeveljčkov za prehojenih dvesto oziroma sto kilometrov. Poleg občinskih planinskih društev so se zbora udeležili tudi predstavniki PZS ter PD Laško, Delo iz Ljubljane ter Železničar iz Celja in Zagreba. Slavje pod Reško planino je priredilo PD Prebold.
Druga prireditev pa je bila orientacijsko tekmovanje na Čreti, ki ga je pripravilo PD Vransko -Tabor. Orientacijsko tekmovanje je bilo v pravem zimskem metežu, kot je bil zimski metež pred 34 leti, ko je na istem mestu I. štajerski bataljon bil frontalni boj. O tem boju je na svečanosti govoril udeleženec bitke Ludvik Zupanc-Ivo.
Po končanem zboru je bil sestanek vseh predstavnikov planinskih društev. Na njem so obravnavali ustanovitev meddruštvenega odbora, ki naj bi povezoval vsa planinska društva v regiji - od Solčave pa vse do Laškega.

D. N., F. J.

eXTReMe Tracker