Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Pravilnik

torek, 10. december 1946, ob 17:29, Boris Štupar, ogledov: 1728

Gore in ljudje (1946): ... za obisk bivaka na Malih Podeh pod Skuto.

1. Bivak pod Skuto je last PDS. Vzdržuje ga ljubljanska podružnica, oskrbuje pa alpinski odsek te podružnice. Namenjen je v prvi vrsti alpinistom - kot oporišče za vežbanje v zimski in poletni alpinistiki ter za tečaje enakega značaja. Ni pa namenjen za letovišče izletnikom.
2. Ključe bivaka hranita in izdajata pisarna ljubljanske podružnice PDS in oskrbnik Doma v Kamniški Bistrici. Ključe prejme le, kdor se izkaže z dovoljenjem alpinskega odseka podružnice PDS, ki izdaja taka dovoljenja tudi na priporočila alpinskih odsekov ostalih podružnic. Brez dovoljenja alpinskih odsekov sme oskrbnik Doma v Kamniški Bistrici izročiti ključe bivaka le odbornikom Glavnega odbora PDS in ljubljanske podružnice PDS, službenemu lovskemu osebju državnega rezervatnega lovišča Kamniška Bistrica in v primeru nesreče članom Gorske reševalne službe Slovenije. Vsako tako oddajo ključa mora oskrbnik vpisati v evidenčno knjigo.
3. Planinci vrnejo ključe vedno tam, kjer so jih prejeli. Prenos ključev na drugo osebo in bivanje v bivaku brez dovoljenja alpinskega odseka ljubljanske podružnice PDS je mogoče le v izjemnih primerih, kot so nesreče, neurja, plazovi in podobno. Ključi se predajo v takšnem primeru proti pismenu potrdilu, v katero se vpišejo: ime in priimek prejemnika, stanovanje, poklic in številko osebne, oziroma fizkulturne legitimacije. Prenos ključev se vpiše z vsemi podatki in navedbo stanja v bivaku v evidenčno knjigo in potrdilo odda varuhu ključev v doloni.
4., Kdor izgubi ključe bivaka, plača vse stroške za nabavo novih ključavnic in ključev.
5. Pristojbino za prenočevanje določa alpinski odsek sporazumno z odborom ljubljanske podružnice. Pristojbina za prenočevanje se plača ob vrnitvi ključev za vse noči od prevzema do vrnitve ključev.
6. Evidenčne knjige so v pisarni PDS v Ljubljani, v Domu v Kamniški Bistrici in v bivaku. Vsak obiskovalec izpolni v evidenčni knjigi vse rubrike (ime in priimek, stanovanje, poklic, številka osebne, oziroma fizkulturne legitimacije in nameravana tura).
7. Gospodar bivaka, ki ga določi alpinski odsek sporazumno z odborom ljubljanske podružnice PDS, skrbi za pravilno izvajanje pravilnika in vsak mesec poroča o obiskih in o stanju v bivaku.
8. Drva in gorivo si oskrbi posetnik sam. Rezervno gorivo v bivaku se sme uporabljati samo ob nezgodah in ob reševanju.
9. Dostop do bivaka je mogoč od 16. aprila do 31. decembra po markiranih planinskih stezah, od 1. januarja do 15. aprila pa tudi po lovskem pristopu čez Žmavčarje in Male Pode.
10. Vsak posetnik bivaka je moralno in materialno odgovoren za red in snago v bivaku in v njegovi neposredni okolici.
 

Oznake: PV
eXTReMe Tracker