Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Antropometrične spremembe

torek, 4. april 2006, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 831

na veliki nadmorski višini = diplomsko delo Tine Bantan, s katerim je marca diplomirala na FŠ

V marcu je na Fakulteti za šport v Ljubljani z delom

Antropometrične spremembe
na veliki nadmorski višini

diplomirala Tina Bantan

Mentor doc. dr. Leskošek Bojan, prof. šp. vzg., recenzent frof. dr. Ušaj Anton, prof. šp. vzg., konzultant izr. prof. dr. Burnik Stojan, prof. šp. vzg.


Povzetek iz njene diplomske naloge

Na velikih, zelo velikih in ekstremnih nadmorskih višinah se razmere v okolju močno razlikujejo od razmer, ki jih je telo vajeno v nižinah. Bistven dejavnik je znižan zračni pritisk ter posledično manjša količina kisika, ki je v vdihanem zraku. V telesu se zaradi tega ruši ravnovesje, ki pa ga telo z različnimi uravnalnimi mehanizmi poskuša obdržati. Po izsledkih iz drugih raziskav se v večini primerov udeležencem na višini zmanjša telesna teža. V diplomski nalogi sem ugotavljala, kako so se antropometrične mere spremenile pri dveh odpravah, in sicer na Everest, 8848 metrov (18 alpinistov, 37,5±7,5 let) ter Gasherbrum II, 8032 metrov (6 alpinistov, 45,8 ±6,7 let). Pri obeh skupinah je prišlo do zmanjševanja antropometričnih mer. Telesna teža se je v prvi skupini v povprečju zmanjšala za 6, v drugi skupini za 8 kilogramov. Izguba mišične mase je bila v prvi skupini povprečno 3,7, v drugi skupini 3,6 kilogramov, izračunan delež mišične mase pa se je v prvi skupini zmanjšal za 0,8 odstotkov, v drugi skupini pa povečal za 0,1 odstotek. Vzrok temu je spremenjena sestava telesa, predvsem izguba maščobne mase ter s tem zmanjšan delež maščobne mase v prvi skupini za 4,8 in v drugi skupini za 2,9 odstotkov. Glede na začetno stanje so se odstotkovno najbolj zmanjšale kožne gube, in sicer v prvi skupini prsna (43%), suprailiakalna (37%), stegna (34%), v drugi skupini pa kožna guba trebuha (47%), suprailiakalna (43%) in prsna (40%).

Diploma je dosegljiva tudi v polnem besedilu (906 KB) in v sistemu COBISS

eXTReMe Tracker