Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Ob obletnici na Veliki planini

september 1969


četrtek, 11. september 1969, ob 05:29, Boris Štupar, ogledov: 1392

Kamniški občan: »Odnos mladih do zgodovine je čedalje bolj tudi odnos do današnjega dne, do problemov sedanje družbe.

Tudi mi, tudi naša generacija hoče ustvarjati zgodovino, našo lastno zgodovino, našo bodočnost. Tudi mi potrebujemo svoje, če že ne nove, vendar globoko intimno doživele ideale, za katere bomo prepričani, da se je potrebno in da se izplača bojevati,« je med drugim dejal Mitja Gorjup, predsednik zveze mladine Slovenije, ko je 3. avgusta letos govoril na proslavi 30-letnice V. državne konference SKOJa na Veliki planini.

Preko tisoč mladincev in tudi starejših je poslušalo govor predsednika pred Lectarjevo bajto na Veliki planini, kjer je bilo prizorišče zgodovinskega dogodka. Sem so prihiteli mladi iz vse Gorenjske in delegacije drugih mest med njimi tudi predstavniki mladine iz drugih republik. Poleg mladine so se zborovanja udeležili tudi Predsednik republiške skupščine Sergej Kraigher, člani sveta federacije Lidija Šentjurc, Franc Leskošek in Miha Marinko, predsednik ZMJ Janez Kocjančič, predsednik CK ZKS Franc Popit In nekateri drugi družbenopolitični delavci.
Mitja Gorjup je ob koncu svojega govora povabil pred mikrofon udeleženko pete državne konference SKOJ pred tridesetimi leti Lidijo Šentjurc. Prosil jo je, naj udeležencem današnjega zborovanja pove nekaj misli in vtisov o veliki prelomnici pred tridesetimi leti. Konferenca, ki je bila tu 6. avgusta 1939. leta, je pomenila nov korak v delu predvojne komunistične mladine. Zborovanje 32 mladincev na Veliki planini je utrdilo delo mlade Jugoslovanske generacije. Lidija Šentjurc je spregovorila o pomenu konference SKOJ za mladino v času tik pred izbruhom druge svetovne vojne, spomnila se je legendarnega voditelja komunistične mladine Iva Lole Ribarja, ki je vodil zborovanje pred tridesetimi leti in bil prav na Veliki planini izbran za sekretarja. Spregovorila je tudi o nujnosti nenehnega izobraževanja mladih ...

Zborovalci, zbrani po pobočjih okrog spominskega kraja, kjer je pod hišo vzidana spominska plošča na ta dogodek, so nato poslušali nastop pevskega zbora osnovne šole Toma Brejca pod vodstvom tov. Viktorja Mihelčiča, recitatorje z gimnazije, godbenike iz Mengša, kar na travi pa so venček narodnih odplesali člani folklorne skupine iz Stranj.

Bilo je čudovito! Sonce, mladinci, mladinke, družbenopolitični delavci in drugi navdušeni planinci. Veselje na Veliki planini tudi v popoldanskih urah je dalo planini poseben utrip.
Organizatorju tega zborovanja, Občinski konferenci ZMS Kamnik in družbenopolitičnim organizacijam občine ter predsedstvu ZMS Slovenije gre za organizacijo pohvala. Prezreti pa ne smemo tudi nastopajočih, ki so se kljub počitnicam zbrali In s svojim programom pripomogli k čim boljšemu poteku tega pomembnega zborovanja.

Tekst in foto: T. S.
 

Oznake: ZGO
eXTReMe Tracker