Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Umrl je botanik prof. dr. Tone Wraber

sobota, 10. julij 2010, ob 09:24, Dušan Škodič, ogledov: 3031

Univerza v Ljubljani: Prof. dr. Tone Wraber je bil prorektor Univerze v Ljubljani v letih 1996-1998. Bil je botanik in profesor na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete.

Doktoriral je v Trstu leta 1972 z disertacijo o pionirskih vrstah rastlin v Julijskih Alpah. Sprva, od leta 1963, je bil kustos v Prirodoslovnem muzeju Slovenije. Pet let zatem pa je postal asistent v ljubljanskem botaničnem vrtu. Naziv izrednega profesorja je pridobil leta 1984 na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Kot profesor botanike se je upokojil leta 2007, a je kljub temu še poučeval osnove latinščine za biologe.
Njegovo znanstveno raziskovanje je bilo osredotočeno predvsem na področji gorske taksonomije in fitogeografije flore Slovenije in nekdanje Jugoslavije ter varstvu narave. Bil je tudi soudeleženec dveh alpinističnih odprav v Himalajo (JAHO III in JAHO IV) ter odprave v Centralnoafriško republiko, v okviru katerih je zbiral botanično gradivo.


Botanik dr. Tone Wraber je svojim delovanjem na področju floristike, taksonomije, fitocenologije in naravovarstva vtisnil neizbrisen pečat preučevanju slovenskega rastlinstva v drugi polovici 20. stoletja. Z mnogimi naravovarstvenimi prispevki je sodeloval pri oblikovanju temeljev varstva narave v Sloveniji. Izjemno je prispeval k popularizaciji botanike in naravoslovja nasploh tudi v širši javnosti.
Že od mladih nog je bil navdušen naravoslovec in botanik, pa tudi planinec in tabornik. Po končani osnovni šoli v Ljubljani je od leta 1948 do 1956 obiskoval klasično gimnazijo. V gimnazijskih letih je bil njegov vodnik po gorah in naravi njegov taborniški učitelj prof. Pavel Kunaver. Po končani gimnaziji se je odločil za študij biologije na Univerzi v Ljubljani. Še kot študent je bil honorarni sodelavec na tedanjem Zavodu za spomeniško varstvo.
Diplomiral je 13. 10. 1961 na Biološkem oddelku tedanje Fakultete za agronomijo, gozdarstvo in veterinarstvo, pod mentorstvom prof. dr. Gabrijela Tomažiča z diplomskim delom ‘Rastlinstvo melišča pri Črnem jezeru nad Komarčo’.
Znanstveno, strokovno in poljudnoznanstveno delo Toneta Wraberja obsega več kot 1000 razprav, knjig, člankov v domačih in tujih revijah, gesel v enciklopedijah, uredništev in drugo. Znanstvene članke je objavljal v domačih revijah, predvsem v Biološkem vestniku, reviji Acta biologica Slovenica in Hladnikia, pa tudi v tujih revijah, kot na primer Candollea in Acta botanica croatica. Med znanstvenimi in strokovnimi monografijami naj na prvem mestu omenimo soavtorstvo pri vseh štirih izdajah Male flore Slovenije (1969, 1984, 1999 in 2007). S področja naravovarstva pa je najpomembnejše in najbolj vplivno delo Rdeči seznam praprotnic in semenk, ki je bil izdan leta 1989 v soavtorstvu s P. Skobernetom. Na podlagi te publikacije je kasneje nastal Rdeči seznam v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v Rdeči seznam (Ur.l. RS, št. 82/2002). Pri oblikovanju temeljev varstva narave v Sloveniji pa je sodeloval tudi z desetinami naravovarstvenih prispevkov, objavljenih v revijah Varstvo narave, Biološki vestnik in Proteus. Njegove ostale pomembnejše strokovne monografije so Sto znamenitih rastlin na Slovenskem (Wraber 1990), Rože na Slovenskem (Pintar & Wraber 1990), 2 x sto alpskih rastlin na Slovenskem (Wraber 2006), Travniške rastline na Slovenskem: sto pogostnih vrst (Seliškar & Wraber 1986), s katerimi je dosegel in navdušil tudi bralce zunaj ozkega strokovnega kroga. Na podlagi zapisanega vsekakor lahko sklenemo, da je dr. Tone Wraber pisno daleč najbolj plodovit botanik delujoč na območju Slovenije v 20. stoletju, in da je tudi vsestranskost njegovega delovanja očitna (najbrž je sploh najbolj plodovit slovenski botanik doslej).

Povzeto po bibliografiji, ki sta jo ob njegovi 70-letnici zbrala Tinka Bačič in Nejc Jogan, v celoti si jo lahko ogledate na tej povezavi: Bibliografija dr. Toneta Wraberja

eXTReMe Tracker