Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

GRS - reševalna skupina Ilirska Bistrica

 05.06.2010


 

 

 

  

 


Občinsko glasilo
Bistriški odmevi
- junij 2010

torek, 8. junij 2010, ob 05:28, Vojko Čeligoj, ogledov: 2745

Primorske novice: ... prejela zlato plaketo občine Ilirska Bistrica za leto 2010
Bistriški odmevi: Ilirska Bistrica je s prireditvijo počastila svoj praznik

Zlato plaketo občine Ilirska Bistrica za leto 2010 prejme Gorska reševalna služba - reševalna skupina Ilirska Bistrica za svoje dvajsetletno uspešno, prostovoljno, požrtvovalno in človekoljubno delovanje na področju iskanja in reševanja ponesrečenih v gorah in na težko dostopnih mestih.

GRS-reševalna skupina Ilirska Bistrica je s svojo dejavnostjo začela pred 25 leti kot reševalna skupina pod okriljem Planinskega društva Snežnik. Sprva se je organizirala zgolj za potrebe zimskih vzponov na Snežnik, 19. decembra 1990 pa je bila reševalna skupina Ilirska Bistrica tudi uradno ustanovljena. Formalno je priključena k GRS postaji Ljubljana, ki razpolaga z večjim kadrovskim potencialom, znanjem in izkušnjami.

Po dvajsetih letih uradnega delovanja šteje skupina 16 članov, od tega je polovica gorskih reševalcev z licenco, ostali pa so pripravniki. Gorski reševalci so predvsem alpinisti ali ljubitelji gora s posebnimi znanji, ki so se po predpisanem programu usposobili tudi za prvo pomoč in uporabo specializirane reševalne opreme, kar zahteva veliko truda, volje in prostega časa. Poleg tega pa morajo biti člani nenehno v dobri psihofizični kondiciji in vedno pripravljeni za reševanje. Poleg prostovoljnega nudenja pomoči ljudem pri nesrečah v gorah in na težko dostopnem terenu je naloga in poslanstvo GRS izvajanje preventivne dejavnosti izobraževanja predvsem mladih in drugih obiskovalcev gora z namenom preprečevanja ne sreč in za varno gibanje v gorah. Pri svojem delu pa redno sodelujejo tudi z ostalimi službami in organizacijami, ki pomagajo človeku v stiski, kot so zdravstveni dom, policija, civilna zaščita, gasilska društva, Rdeči križ ipd.

Dejavnost, ki jo opravlja GRS, je velikokrat očem skrita, vendar pa satistika kaže, da je pomoč gorskih reševalcev na območju naše občine, pa tudi izven nje, potrebna v povprečju petkrat na leto.


Ilirska Bistrica je s prireditvijo počastila svoj praznik
Spomin na vojne žrtve

Občina Ilirska Bistrica kot skupek krajev, razpredenih na kar 480 kvadratnih kilometrih, ne bi bila, kar je, brez svojih skoraj 14.000 prebivalcev, ki so si za praznik izbrali 4. junij. Na ta dan jih veže spomin iz leta 1942, ko so italijanska soldateska in fašisti požgali sedem brkinskih vasi in usmrtili 33 talcev. Občinski praznik so počastili z včerajšnjo proslavo.

ILIRSKA BISTRICA ► Pred včerajšnjo prireditvijo je delegacija predstavnikov zveze borcev za NOB Ilirska Bistrica, bistriškega občinskega sveta in občinske uprave pred spomenik padlim, ki stoji pod Kilovčami, položila venec. Na prireditvi v Domu na Vidmu pa je ilirskobistriški župan Anton Šenkinc povzel delo občine v minulem letu in tudi mandatu ter povedal, da je občina v zadnjih letih med drugim posebno skrb posvetila vzgoji in izobraževanju.

Župan in predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Dušan Grbec sta letošnjim občinskim nagrajencem podelila priznanja. Zlato občinsko priznanje si je ob dvajsetletnem uspešnem, prostovoljnem, požrtvovalnem in človekoljubnem delovanju na področju iskanja in reševanja ponesrečenih v gorah in na težko dostopnih mestih prislužila Gorska reševalna služba - reševalna skupina Ilirska Bistrica. Za petnajstletno delo pri oživljanju in ohranjanju ljudske pesmi so srebrno občinsko plaketo podelili Pevski skupini Hrušiški fanti, ki so uvodoma zapeli tudi državno himno. Bronasto občinsko plaketo pa si je prislužil

Klub študentov Ilirska Bistrica (KŠIB) kot spodbudo pri nadaljnjem delu, saj so podeljevalci menili, da si KŠIB prizadeva za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, za katere prirejajo številne obštudijske aktivnosti, izobraževanja, delavnice, zabavne in športne dogodke in mnogo drugih aktivnosti.

Z glasbo so prireditev popestrili glasovi učencev otroškega pevskega zbora OŠ Antona Žnideršiča ter ob operni pevec Klan De Bonaldi ob klavirski spremljavi Snežane Pleše Žagar in zasedba Contemporanea enseble 21.

TMV

eXTReMe Tracker