Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Planinci, alpinisti - 24.04.1975

24.04.1975

Dakovičevo - Žavcarjev vrh

PD MARIBORSKI TISK priredi v nedeljo, 27. aprila, celodnevni izlet na Dakovičevo (Duh na Ostrem vrhu) in Žavcaijev vrh. Odhod z rednim avtobusom z glavnega kolodvora (pod št. 15) ob 7.15; vožnja do Šturmove grape. Hrana iz nahrbtnika, oprema planinska. Prijave sprejemata do sobote, 26. aprila, za Svetozarevsko ulico Albina Pirker, za Tržaško cesto Tone Bende, ki bo vodil izlet.

Štiblerjev vrh - Činžat

PD MARIBOR MATICA priredi v nedeljo, 27. aprila, izlet po poti Ruta - Predlo - Štiblerjev vrh - Činžat - Gradčan - Globokarjev vrh - Lobnica. Odhod z avtobusom z glavnega kolodvora ob 7.30 do mostu v Ruti; povratek z avtobusom iz Ruš. Hrana iz nahrbtnika, oprema planinska. Izlet bo vodil in razlagal Mirko Šoštarič. V primeru slabega vremena izleta ne bo.
 

četrtek, 24. april 1975, ob 10:00, Inko Bajde, ogledov: 1127

Večer, Planinci, alpinisti - Milan Cilenšek: Veliko zanimivega, To in ono iz planinskega sveta; Inko Bajde: Obnova žičnice na Okrešelj, Premalo gorskih vodnikov, Solist,  XVIII. mladinski planinski tabor, Alpinisti na Klek; Izleti: Đakovičevo - Žavcarjev vrh, Štiblerjev vrh - Činžat.

Veliko zanimivega


ČETRTA ŠTEVILKA PLANINSKEGA VESTNIKA


Letos je uredništvo Planinskega vestnika presenetilo z letnim statističnim poročilom planinske zveze Slovenije za prejšnje leto že v aprilski, to je četrti številki revije. Statistika (najpomembnejše zbirne izvlečke iz nje smo objavili prejšnji teden) zajema pregled naročnikov PV, članstvo v PZS, pregled investicij za nadelavo, popravilo in markiranje potov, pregled gradbenih investicij, pregled planinsko - smučarskih nesreč in reševalnih akcij ter končno pregled kapacitet, obiskov in nočitev v planinskih postojankah. Zaradi statističnega poročila je obseg številke zvečan: namesto običajnih 56 strani jih je tokrat 82 + 4 strani priloge s planinskimi fotografijami.

Sicer pa je v številki veliko zanimivega branja. Alpinistom so namenjeni tile sestavki: Pavle Šegula: Predsednik IS SRS sprejel V. JAHO; Dušan Lašič: Noč spominov (nadaljevanje in konec); Janez Vlarinčič: Sestop z Rušice, ter Franci Vrankar: Sonce in veter v grebenu. Poleg tega je v številki še deset alpinističnih novic, na koncu pa kartoteka prvenstvenih vzponov./

Več gradiva je planinskega. Pavle Šegula je objavil zapis Desetič na Stolu, Slavko Tuta piše o dolini Tolminke, Miran Ogrin nam z naslovom Nova Zelandija - dežela dolgega belega oblaka predstavlja to eksotično deželo na južni polobli, Gregor Klančnik piše o bogastvu sle po gorah, Tone Strojin opisuje Korziko - in sicer v sestavku Dolina brez mena, Minka Mali se spominja srečanja s Prleki na Triglavu, medtem ko je Lado ložič končal svoj daljši zapis z naslovom Utrinki s Pomurja. Franček Vogelnik je napisal nekrolog o pesniku Janku Glazerju, ki je umrl 2. februarja. V številki so še štiri stavki v spomin umrlih planincev: Jakoba Prešerna, Janeza Gorjanca in Elemirija Sepešija ter pionirja smučarskega in planinskega filma v ZRN Arnolda Fancka.
Pavel Kunaver svari v sestavku z naslovom Svarilo iz vesoljstva pred grozečim uničevanjem okolja; sicer pa so o varstvu narave še štiri krajši zapisi. Poleg treh zapisov o planinski literaturi in sedmih zapisov v rubriki Razgled po svetu je še devet vesti v rubriki Društvene novice. Med njimi naj posebej omenimo zapis o zasedanju evropskega popotnega združenja s skico evropskih daljinskih poti (o poti E 6, ki teče tudi skozi naše kraje, pa bomo v kratkem pisali posebej).

M. CILENŠEK

Obnova žičnice na Okrešeij

Prizadevni celjski alpinisti ob sobotah z udarniškim delom obnavljajo tovorno žičnico na Okrešelj; žičnica je lani pogorela. Dela že končujejo in upajo, da bo prenovljena žičnica stekla do nove planinske sezone.

I.B.


JUTRI NA RADIU


To in ono iz planinskega sveta

510. oddaja Odmevi z gora, ki bo na II. sporedu radia Ljubljana jutri, v petek, ob 17.40, bo predvsem informativnega značaja. Z njo želijo seznaniti poslušalce z vsem aktualnim s planinskega področja  - z nasveti, napotki, podatki o planinskih poteh, razmerami v gorah, stanjem planinskih koč idr. S to oddajo pa uvaja radio Ljubljana novost: za vsako oddajo bodo posebej pripravili natančnejši opis planinskega izleta. Opise je pripravil znani slovenski planinec in publicist Tone Strojin. To pot bo na sporedu prvi tak zapis, ki bo povabil poslušalce na Križno goro pri Škofji Loki.


Premalo gorskih vodnikov

S POSVETA NAČELNIKOV AO

V torek, 15. aprila je bil v Ljubljani posvet načelnikov alpinističnih odsekov skupaj s člani komisije za alpinizem, ki se ga je udeležilo kar 31 predstavnikov. Po poročilu načelnika KA Staneta Belaka in Romana Robasa o visokogorskem turnem smučanju se je razvila burna razprava o splošni alpinistični problematiki. Ker je naš prostor omejen, naj navedemo le nekaj najpomembnejših novosti, o katerih so razpravljali na zboru.

Nadvse pereče je turno smučanje, saj je bila večina teh akcij v minulem obdobju zelo slabo obiskana, medtem ko so nekatere celo odpadle. Nedvomno bo treba v tej smeri nekaj ukreniti, vzporedno pa razvijati še alpinistične rallyje (za organizacijo prvega takega rallyja so se ponudili Mojstrančani, ki imajo na tem področju že nekaj izkušenj).

Hkrati bo treba usposabljati dovolj kakovosten kader, ki bo zmožen sodelovati tudi na svetovnih alpinističnih smučarskih tekmovanjih. Akcije, kot so visokogorsko turno smučanje z elementi zimske alpinistike, naj odseki češče vključujejo v svoje programe, predvsem v program zimske alpinistične šole.

KA bo znova pripravila - tokrat že tretjo, popravljeno izdajo alpinističnih skript v nakladi 250 izvodov (cena bo med 20 in 30 dinarji). Kljub dobro pripravljenim vzgojnim akcijam komisije pa so bile te zelo slabo obiskane, čeprav je anketa pokazala, da je zanje veliko zanimanje. Tudi vprašanje instruktorskega kadra  (gorskih vodnikov) je še vedno odprto. Čeprav so vsi sedaj aktivni gorski vodniki včlanjeni v vsega dvanajst planinskih društev in je bilo prijavljenih kar 80 kandidatov, se jih je zimskega , seminaija udeležila komaj  četrtina.  Na zboru je bil izvoljen za novega načelnika KA Tone Sazonov. Komisija pa bo formirala osemčlanski izvršilni odbor po delegatskem sistemu in po organizacijski shemi, ki jo je na eni izmed sej predložila koordinacijska komisija za alpinizem. Načelniki so sprejeli tudi osnutek novega alpinističnega pravilnika, ki ga bodo dopolnjenega predlagali na letošnji redni skupščini PZS.

I. Bajde

Solist

Med alpinisti srečujemo čedalje več samohodcev - samostojnih plezalcev, ki se preizkušajo celo v najtežjih smereh. Zato ni čudno., da se je za tak podvig odločil tudi vodnik Michel Berruex iz Saint Gervaisa, ki je prvi soliral v Bouclierovi smeri v Vercorsu. V steni je dvakrat bivakiral, vso smer do izstopa pa je opremil z vrvmi, ki jih je nato pri sestopu po isti smeri znova pobral. V Vercorsu so plezale naveze iz Turina, ki so se pohvalno izrazile o Livanosovem stebru v Jardin du Roi. Škoda le, da je le ves naježen s klini, tako da ocena VI ne drži več. Podobno so ugotovili v Glandesseju, najlepšem kotičku Francoskih Predalp. Vedno več je divjih sten, ki so nabite z železjem, kar pa je povsem razumljivo. Alpinizem se razširja, navez je vedno več, s tem pa so tudi kakovosti plezalcev različne.

I. B.

XVIII. mladinski planinski tabor

Mladinski planinski tabor, ki ga vsako leto organizira mladinski odsek PD Kozjak Maribor in bi moral biti 10. in 11. maja na Tojzlovem vrhu na Kozjaku, so morali organizatoiji na predlog zbora načelnikov mladinskih odsekov preložiti na 17. in 18. maj. Tabor vključuje tudi orientacijsko tekmovanje, ki sodi v ligo slovenskega planinskega orientacijskega prvenstva. Podrobnosti o tekmovanju in taboru bomo objavili prihodnjič.

I. B.

Alpinisti na Klek

Člani AO Kozjak se nameravajo odpraviti za prvomajske praznike na Klek v Gorskem kotaru. Dan ali dva se bodo zadržali tudi v Bijelih stijenah, ki so v neposredni bližini. Več o plezalnem taboru bomo poročali po njihovem povratku. Upajmo le, da jim ne bo nagajalo vreme.

I. B.
 

eXTReMe Tracker