Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Club Arc Alpin – Združenje držav alpskega loka

ponedeljek, 29. marec 2010, ob 11:30, Franci Savenc, ogledov: 1514

... je bilo ustanovljeno 18. novembra 1995 v kraju Schaan v Liechtensteinu - Nekaj pomembnejših dejstev

Združenje je brez formalne registracije delovalo, na osnovi poslovnika do leta 2003, ko je predsednik PZS Ekar Franc dal pobudo, da se CAA tudi uradno registrira na osnovi statuta in zato potrebnega državnega dovolenja. Združenje, ki je tedaj imelo sedež v Innsbrucku je bilo uradno državno registrirano 28. junija 2004. Leta 2006 je bil sedež združenja prenesen v München, kjer deluje še sedaj.

Vodilne planinske zveze alpskih držav tvorijo delovno skupnost Club Arc Alpin (CAA – Združenje držav alpskega loka), da lahko uveljavljajo zastopanje skupnih interesov, še posebej na področju alpinizma, varstva narave in planinske prostorske ureditve, kulture alpskih dežel ter ciljev, ki so zapisani v sporazumu o varovanju Alp (Alpska konvencija). Združenje želi pri tem zlasti zastopati interese celotnega alpskega prostora ob hkratnem upoštevanju interesov njenih članic. Zelo pomembna je medsebojna izmenjava informacij in drugega gradiva. Združenje si tudi prizadeva za sodelovanje z Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA) in z vsemi tistimi organizacijami, ki si prizadevajo za navedene cilje.

V Club Arc Alpin so združene:
• Deutscher Alpenverein (DAV),
• Club Alpino Italiano (CAI),
• Oesterreichischer Alpenverein (OeAV),
• Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne (FFCAM),
• Schweizer Alpen-Club (SAC),
• Planinska Zveza Slovenije (PZS),
• Alpenverein Südtirol (AVS) in
• Liechtensteiner Alpenverein (LAV).

Planinske zveze članice CAA zastopajo skupaj 1.819.932 članov, upravljajo 1.733 koč in vzdržujejo več kot sto tisoč kilometrov planinskih poti (128.240).
Podrobnejši podatki so razvidni iz naslednje tabele:

 (*) v teh državah planinskih poti ne vzdržujejo markacisti teh zvez, ampak je to urejeno na drugačen način.
Člani teh zvez imajo tudi medsebojni sporazum o reciprociteti, kar pomeni, da uživajo člani planinskih zvez članic združenja enake ugodnosti pri prenočevanju.


Planinske zveze članice CAA so ustanovile združenje iz potrebe po tesnejšem sodelovanju in po medsebojnem prilagajanju svojih načinov delovanja. Planinske zveze članice CAA se čutijo zavezane odgovornemu planinstvu, ki usklajuje interese planincev s potrebami pre-udarnega koriščenja in poglobljenega razvoja gorskega sveta in njegovih oblik življa.

Planinske zveze združenja CAA se že več kot sto let udejstvujejo pri vseh vprašanjih pla-ninstva in drugih dejavnosti v gorah. So pomembni partnerji pri vseh vprašanjih povezanih z zaščito gorskega sveta.

V skladu s statutom pospešujejo razvoj planinstva, se zavzemajo za zaščito narave in pod-pirajo prizadevanja za poglobljeni razvoj gorskega sveta.

Od januarja 1996 dalje ima CAA tudi status opazovalca v Alpski konvenciji.

Planinske zveze članice CAA želijo s svojim ravnanjem dati svoj prispevek
• k zaščiti gorskega sveta in k poglobljenemu razvoju gorskega sveta z upoštevanjem potreb tam živečih prebivalcev,
• k ohranjanju neokrnjenih planinskih regij (območja divjine)
• k zaščiti pred enostransko regulativo in uradniškim omejevanjem planinskih aktivnosti,
• k zagotavljanju prostega dostopa do gorskega sveta in za pospeševanje planinstva kot edinstvene doživljajske oblike, tudi za naslednje generacije.

Strokovno sodelovanje v CAA je podprto z delom na specializiranih področjih:
• planinski šport, usposabljanje in varnost
• načrtovanje izrabe planinskega prostora in zaščita narave
• planinske koče in poti ter
• zastopanje interesov v Alpski konvenciji in pri Evropski uniji.

CAA opozarja nase v javnosti tudi s pripravo in sprejemom stališč najširšega spektra, ki se nanašajo na planinski prostor. Pomembnejša gradiva, izdana v bližnji preteklosti so:
• Okolju prijazne smučarske tekme
• Elektrarne na veter v gorskem prostoru
• Naravi prijazno zimsko gorništvo
• Stališča k razvojnim projektom s internacionalnim učinkom.

Na skupščini v Strunjanu 26. in 27. marca se bodo iz tega sklopa obravnavali trije protokoli, ki so bili sprejeti septembra 2009 in se nanašajo na:

• Motorni promet po alpskih brezpotjih - Kaj pravi na to Club Arc Alpin
• Politične zahteve združenja planinskih zvez alpskega loka glede podnebnih sprememb
• Stališče CAA zelo zahtevnih planinskih poti v naravi in krajini.
• Standardizacija tehničnih varnostnih pogojev za planinska pota.
• Standardizacija za planinske postojanke
• Priprave za vključitev program dela CAA v sistem in projektna področja EU
• Aktivna sodelovanje CAA z Alpsko konvencijo, CIPRO, UIAA in vladami držav alpskega loka.

Podpredsednik CAA: Danilo Škerbinek
Predsednik PZS: Franci Ekar

eXTReMe Tracker