Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

SKALA 2006

ponedeljek, 26. december 2005, ob 11:29, Franci Savenc, ogledov: 1383

Založil: Slovenski gorniški klub Skala, urednik/predsednik dr. France Sevšek
Organi zveze društev, klubi SGK Skala, njih poročila in program akcij

SKALA 2006

Založil: Slovenski gorniški klub Skala
Urednik: dr. France Sevšek
Sodelavca: Zvone Prezelj in Bojan Pograjc
Oblikovanje: dr. France Sevšek
Jezikovni pregled Milena Sevšek
December 2006
Broširana, A5 formata, barvni ovitek, 112 strani

Pred vami je zbornik Skale za leto 2006. Skala je zveza klubov, ki delujejo v različnih delih Slovenije, od Soške do Savinjske doline, in tudi klubov, ki gojijo posamezne oblike gorništva, kot so turno smučanje ali gorsko kolesarjenje. Da bi se bolje spoznali, smo v tej knjižici zbrali nekaj podatkov o naši organizaciji in njenih klubih. Ker je dejavnost Skale predvsem rezultat dela njenih klubov, smo dodali tudi poročila o njihovem delu v preteklem letu. Razveseljivo je, da so bili vsi klubi zelo dejavni in to vsak na svoj, poseben način. To kaže na dinamičnost Skale in odpira nove možnosti za razvoj gorništva. Vsi klubi so organizirali ture in prireditve ter se bolj ali manj pogosto srečevali. Nekatere teh prireditev so postale že tradicionalne in se jih udeležuje tudi veliko nečlanov. Dobro so se "prijele" tudi gorniške poti, ki so jih odprli in zanje skrbijo naši klubi. Kljub omejenim finančnim sredstvom skalaši razmišljamo tudi o svojih gorniških zavetiščih. Zato je pričakovati, da bo prvim poskusom te vrste kmalu sledil še kakšen. Pri tako razvejani gorniški dejavnosti je prav, da Skala že nekaj let skrbi tudi za izobraževanje gorniških vodnikov. Potrebna pa so tudi skupna srečanja in druge oblike izmenjave informacij med klubi, ki naj Skalo močneje medsebojno povežejo. Temu je namenjena naša spletna stran (Turni-klub-gora.si/skala) in seveda tudi ta zbornik.

Drugi del tega zbornika pa je bolj praktičen. V njem so zbrane ture in prireditve, ki jih nameravajo v letu 2006 organizirati klubi Skale. Seveda to ni vse. Še marsikaj drugega se bo dogajalo, zato si večkrat oglejte naše spletne strani. Upam, da bo vsak, ki sta mu narava in gorski svet blizu, našel nekaj zase. In seveda, če imate kakšen predlog za akcijo ali turo, tega ne obdržite zase, ampak se oglasite svojemu klubu ali vodstvu Skale.

Z gorniškimi pozdravi

dr. France Sevšek,
predsednik Slovenskega gorniškega kluba Skala


Slovenski gorniški klub Skala

zveza gorniških klubov
Ob Ljubljanici 42, 1110 Ljubljana, (01) 440-51-66,
[email protected] - Davčna številka: SI94156590, TRR: 02222-91003417

Upravni odbor
Predsednik: dr. France Sevšek (TK Gora)
Podpredsednik: Julij Ulčar (GK Karavanke)
Podpredsednik: Tomaž Mis (GK Jakob Aljaž)
Član: Marjan Perme (GK Limberk)
Član: Bojan Pograjc (GK dr. H. Tuma)
Član: Pavel Skumavc (GK dr. H. Tuma)
Tajnik: Zvone Prezelj (GK Karavanke)
Blagajnik: Grega Sever (TK Gora)

Nadzorni odbor
Predsednik: Jožef Žagar (GK Gornjesoške doline)
Član: Janez Kocjan (GK Jakob Aljaž)
Član: Peter Mausar (GK Vrhnika)
Član: Andrej Šarc (GK dr. H. Tuma)
Član: Anton Žunter (GK Savinjske doline)

Častno razsodišče
Predsednik: France Urbanija (GK dr. H. Tuma)
Član: Alojz Gašperčič (GK Gornjesoške doline)
Član: dr. Gregor Gomišček (GK dr. H. Tuma)
Član: Metod Humar (GK dr. H. Tuma)
Član: mag. Darko Korbar (Klub gorskih kolesarjev Volja)

Častni predsednik Skale: dr. Anton Jeglič

eXTReMe Tracker