Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe

sobota, 24. december 2005, ob 05:54, Maja Belimezov, ogledov: 1653

Delo, 23.12.05 - Tomaž Branc: Cilj parka je ohranjanje narave in kulture območja

Po vzoru Logarske doline

Regijski park Kamniško-Savinjske Alpe

Ministrstvo za okolje in prostor pričakuje dodatna sredstva iz evropskih skladov – Cilj parka je ohranjanje narave in kulture območja


Ljubljana – Minister za okolje in prostor Janez Podobnik je ta teden z župani občin Jezersko, Luče, Preddvor in Solčava ter pooblaščencem župana občine Kamnik podpisal sporazum o ustanovitvi regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe. Obsegal bo 249 kvadratnih kilometrov na območju treh gorenjskih in dveh savinjskih občin. Minister in župani pričakujejo, da bo začel delovati leta 2007. Ustanovili so tudi programski svet parka, ki ga sestavljajo župani omenjenih občin, vodi pa ga minister.

Projekt financira ministrstvo za okolje in prostor, koordinacijo pa je prevzela družba Logarska dolina, d. o. o., ki že upravlja krajinski park Logarska dolina in ki ima veliko zaslug za uresničitev zamisli o novem regijskem parku. »V prihodnjem letu bomo za ustanavljanje parka namenili 15 milijonov tolarjev, ministrstvo pa bo potem, ko bo park že ustanovljen, zagotavljalo sredstva za projekt in delo koordinatorja,« je dejal Janez Podobnik. Pričakujejo vsaj 70 milijonov proračunskega denarja na leto. Minister je postregel tudi z neuradno informacijo o uspešnosti projekta na razpisu Interreg III A Slovenija-Avstrija, kjer naj bi bodoči park pridobil dodatna sredstva za zagon.

»Ustanovitev regijskega parka pozdravljamo in smo se vanjo tudi dejavno vključili,« pravi preddvorski župan Franc Ekar. »Z njim bomo zavarovali naravne vrednote in omogočili boljšo kakovost življenja v teh gorskih občinah,« dodaja. Na območju bodočega parka živi nekaj več kot 600 prebivalcev, dejavnih je okoli 30 kmetij. Avgust Lenar, direktor podjetja Logarska dolina, med glavnimi cilji parka poudarja sožitje naravovarstvenih, kulturnih, socialnih in gospodarskih vsebin na mejnem območju z Avstrijo, ki po vrednotah prav nič ne zaostaja za Julijskimi Alpami. Park se namerava vključiti tudi v mednarodno mrežo PAN Parks.

Glavni cilj projekta je po besedah vseh podpisnikov zavarovanje naravnih in kulturnih vrednot območja ter sodelovanje lokalnih skupnosti. »Ustanovitev regijskega parka je najustreznejši odgovor lokalnih skupnosti na izzive prihodnosti tudi zaradi novih možnosti financiranja trajnostnega razvoja zavarovanih območij, ki ga Evropska unija spodbuja zaradi odliva kapitala in ljudi s podeželja v gospodarska središča,« je prepričan Janez Podobnik. S podobnimi izzivi se srečujejo v Triglavskem narodnem parku, kjer sta komuniciranje in sodelovanje med upravo parka in občinami ter drugimi parkovnimi subjekti vse prej kot idealna.

Tomaž Branc


Skupni stroški za izdelavo zasnove projekta po naših podatkih znašajo 115 milijonov tolarjev. Minister Janez Podobnik in župani pričakujejo, da bodo iz omenjenega strukturnega sklada dobili sto milijonov tolarjev pomoči, preostanek pa bi glede na število prebivalcev prispevale podpisnice sporazuma; največ 80 odstotkov, bi po tem ključu plačala občina Kamnik.

eXTReMe Tracker