Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

O regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe

nedelja, 25. oktober 2009, ob 05:29, Boris Štupar, ogledov: 1735

Kamniški občan - Anton Tone Smolnikar: Vi sprašujete, župan odgovarja

B.M. iz Stranj sprašuje v kateri fazi je ustanavljanje regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe ter kakšno je stališče Občine Kamnik do tega?


V oktobru so se v vseh petih občinah Jezersko, Kamnik, Luče, Preddvor in Solčava) zaključile javne razprave v okviru javne predstavitve osnutka uredbe o regijskem parku Kamniško-Savinjske Alpe, ki jo je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Z dodatnimi javnimi razpravami so želeli vsem lastnikom zemljišč prebivalcem, upravljavcem ter drugim zainteresiranim posameznikom ali združenjem podrobneje predstaviti osnutek uredbe regijskega parka ter jim ob tem ponuditi možnost za vprašanja, pobude, pripombe in dodatna pojasnila.
Osnovno izhodišče Občine Kamnik je bilo od samega začetka, da naj z ustanovitvijo ne bi vnašali novih omejitev v območje bodočega parka. Na podlagi nekaterih zakonov (Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine) veljajo številne omejitve na tem prostoru. Po ustanovitvi regijskega parka pa se pričakuje, da bo vzpostavljena kontrola nad spoštovanjem zakonodaje, kar pa lahko v prostoru privede do nekaterih problemov, saj do sedaj ni bilo v večjem obsegu zaznati kontrole s strani pristojnih nadzornih institucij. Občina Kamnik ocenjuje, da bi bile prednosti parkovne zaščite tega območja vsekakor večje od omejitev oziroma slabosti, ki jih ustanovitev regijskega parka prinaša.
Predlog ustanovitve regijskega parka je na svoji seji obravnaval tudi Občinski svet, ki je ustanovitev soglasno podprl. Vsekakor pa bo po končani javni razpravi predlagatelj (MOP) na osnovi danih vprašanj in pobud pripravil čistopis uredbe, ki se bo ponovno obravnaval na občinskih svetih vseh sodelujočih občin. Po doseženem soglasju bo MOP predlagal Vladi RS sprejem uredbe o ustanovitvi Regijskega parka Kamniško-Savinjske Alpe.
V obeh javnih razpravah, ki sta v občini Kamnik potekali za območje Kamniške Bistrice in Velike planine, je bilo s strani udeležencev izpostavljeno, da morajo biti v procesu nastanka in pozneje upravljanja parka upoštevani lastniki zemljišč. Poleg tega bi morala uredba vsebovati tudi vsebine gorništva in kulturne dediščine ter podrobneje razdelane predloge glede posameznih razvojnih usmeritev. V sklopu razprave je MOP že podal odgovor, da pri večini pomislekov glede omejitev uredba teh ne navaja ter daje uredba splošni dokument, konkretne usmeritve in načrt izvajanja pa bodo opredeljeni v načrtu upravljanja.
Do konca oktobra 2009 ostaja čas za vse pisne pripombe, vprašanja in pobude, ki se lahko na sedežih občin vpišejo v knjigo vprašanj in pobud, posredujejo se lahko na elektronski naslov [email protected] ali preko navadne pošte na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za zavarovana območja, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana. Strokovne službe MOP-a bodo na vsako prejeto vprašanje, pobudo ali pripombo podale pisne odgovore.

Anton Tone Smolnikar - Župan
 

eXTReMe Tracker