Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Dolina Soče

SIDARTADolina Soče - spletni nakup

 

Potovalni zemljevidi s tehničnimi opisi izletov

 

ponedeljek, 21. september 2009, ob 05:29, Franci Savenc, ogledov: 1827

SIDARTA, Leon Leban: gorskokolesarski vodnik - opisi z GPS podatki za 43 najzanimivejših gorskokolesarskih ciljev nad  ...

DOLINA SOČE
Gorskokolesarski vodnik

Avtor: Leon Leban
Zemljevidi: Geodetski inštitut Slovenije/SIDARTA
Urednica: Ines Božič Skok
Oblikovanje: SIDARTA
Tisk: TISKARNA HREN, 1000 izvodov
Izdala: © SIDARTA, Ljubljana 2009
Za založbo Janez Skok
Naslovnica: Vodil vrh, foto: arhiv Leon Leban
Avtor večine fotografij je Leon Leban, ostale: arhiv Željko Cimprič, Claudio Costerni, Anica Leban, Marko Munih, Janez Skok, Andrej Rejec
913(497.473X036)
796.61(497.473X036)
338.48-52:796.61(497.473X036)
ISBN 978-961-6027-57-1
COBISS.SI-ID: 246957056

Mehke plastificirane platnice, 272 strani (12,5 cm x 21 cm), barvni tisk: fotografije, zemljeividi in višinski diagrami; priložen (v plastični obitev zvešček s potovalni zemljevidi), cena 29,90 EUR


OPOZORILO: Za opise v vodniku seje avtor potrudil po svojih najboljših močeh. Vendar avtor in založba nista odgovorna za morebitno nesrečo ali škodo, ki bi jo utrpel uporabnik vodnika, ko se bo ravnal po tukajšnjih opisih. Za navodila iz vodnika se uporabnik odloča sam in tudi tvega sam. Avtor ne more vedeti, katere trenutne objektivne in subjektivne okoliščine ali prepovedi in omejitve omogočajo ali onemogočajo varen vzpon in sestop.


Dolina Soče, eden najlepših predelov Slovenije, je bogatejša za celosten gorskokolesarski vodnik, ki zajema 43 najzanimivejših gorskokolesarskih ciljev nad Kanalom, dolino Trebuše, Tolminom, Kobaridom in Bovcem. Razgibanost in pestrost dinarskega, predalpskega in alpskega sveta na območju doline ponuja širok izbor različno zahtevnih gorskokolesarskih tur. Ne glede na strm teren in goratost področja jih večina sodi v kategorijo zahtevnih in lažjih kolesarskih tur, slaba četrtina pa je zelo zahtevnih, zato je vodnik primeren za širši krog uporabnikov.

Vse ture v vodniku so predstavljene s podrobnimi opisi in natančnimi vrisi v zemljevide. Avtor je vse trase premeril s sistemom GPS ter kot pomoč uporabnikom dodal GPS koordinate vseh za lažjo orientacijo pomembnih točk. Za lažjo odločitev pri izbiri ture so kolesarjem na voljo tudi podatki o vrsti in kvaliteti vozišča, natančni višinski diagrami vzponov in spustov ter avtorjev namig k posamezni turi.
Knjigi so priloženi tudi praktični potovalni lističi z opisi poti, GPS koordinatami križišč, vrisi v zemljevid in višinskimi diagrami.

Knjiga je celovito delo, saj je tehničnim podatkom posameznih gorskokolesarskih tur dodana tudi splošna turistična predstavitev doline z opisi naravnih in kulturnih znamenitosti, mimo katerih vodijo opisane poti. Posebno poglavje je namenjeno tudi poljudni predstavitvi prve svetovne vojne in takratnemu dogajanju v dolini, saj je izredno razvejana mreža cest in mulatjer, po katerih so speljani kolesarski izleti, tesno povezana z vojnim dogajanjem.

Slovenski izdaji gorskokolesarskega vodnika Dolina Soče, ki je izšla pri založbi Sidarta, bo v prihodnjem letu sledil še angleški prevod, kar bo dodatno pripomoglo k prepoznavnosti in predstavitvi doline Soče v širšem evropskem gorskokolesarskem prostoru.

Oznake: BIB, KOL
eXTReMe Tracker