Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Ministrica za obrambo sprejela predstavnike PZS

četrtek, 30. julij 2009, ob 06:29, Dušan Škodič, ogledov: 1391

PZS: Predstavnike Planinske zveze Slovenije v sestavi: predsednik mag. Franci Ekar, generalni sekretar Danilo Sbrizaj in načelnik Komisije za planinska pota Tone Tomše je danes sprejela ministrica za obrambo dr. Ljubica Jelušič s sodelavci.

Predstavniki PZS so ministrici prvenstveno predstavili probleme, s katerimi se zaradi krčenja proračunskih sredstev in s tem povezanimi ukrepi srečuje Komisija za planinske poti PZS (KPP). Predsednik mag. Franci Ekar je opozoril, da KPP ne more izvajati nekaterih v letošnjem letu predvidenih akcij na planinskih poteh, ker SV ne more zagotoviti prevozov materiala za delo na akcijah do delovišč v visokogorju. Zaradi tega, KPP ne more izvajati ustrezne preventivne dejavnosti na opremljenosti planinskih poti, kar lahko pomembno vpliva na varnost planincev in drugih uporabnikov planinskih poti. Glede tega so ministrica in sodelavci zagotovili, da bodo poizkusili vse, da bi našli način, kako realizirati prevoz opreme in materiala vsaj za nekaj najbolj kritičnih poti s seznama, ki ga je predstavil načelnik KPP Tone Tomše.

Ministrico so seznanili tudi z problematiko planinskih koč, ki so bile nekdaj last JLA in so sedaj v lasti MORS in v upravljanju planinskih društev. Nekatere od teh koč so planinska društva dobila v najem povsem izropane in so jih kasneje z veliko požrtvovalnostjo povsem obnovila, sedaj pa zaradi zakonodaje prihaja do problemov pri prenosu lastnine teh objektov s strani MORS na PD. Po predstavitvi nekaterih možnih rešitev je bilo dogovorjeno, da se skliče sestanek za katerega PZS pripravi seznam objektov.

Dogovorjeno je bilo tudi, da bo MORS - URSZR pomagal PZS pri posodobitvi sistema zvez in obveščanja na planinskih kočah v visokogorju saj je to zelo pomembno pri pravočasnem reševanju ponesrečencev. PZS bo prav tako povabljena k sodelovanju pri pripravi uredbe, ki bo uredila nekatere nejasnosti do katerih prihaja sedaj pri tolmačenju 118 člena Zakona o zaščiti in reševanju.

Dogovorjeno je bilo tudi, da bosta MORS in PZV poglobila sodelovanje pri predstavitvi skupnih dejavnosti, ki so pomembne za zagotavljanje varnosti uporabnikov gorskega sveta.

eXTReMe Tracker