Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Za več varnosti in boljšo obveščenost v gorah

sobota, 29. oktober 2005, ob 05:08, Marko Renčelj, ogledov: 1266

Večer, 26.10.05: Ob zaključku akcije Triglav: od junija do oktobra so zbrali kar petnajst milijonov tolarjev

Ob zaključku akcije Triglav: od junija do oktobra so zbrali kar petnajst milijonov tolarjev


Za več varnosti in boljšo obveščenost v gorah


Sredstva so namenili za ureditev in obnovo planinskih poti in kažipotov, ki vodijo na Triglav, ter za obnovo planinskih koč pod njim - Pri planinski zvezi upajo, da bo to zgled tudi drugim za pomoč pri urejanju naših planinskih koč in planinskih poti

Nove informacijske table v triglavskem pogorju Foto: Urška ŠprogarOb zaključku akcije Za Triglav je Danilo Sbrizaj, v.d. generalnega sekretarja Planinske zveze Slovenije, podal poročilo in povedal, da se je letos prvič zgodilo, da je kakšno podjetje tako obilno in namensko podprlo dejavnost PZS, kot sta to storili podjetji Procter & Gamble in Mercator (delnice: MELR) , d.d., ki sta v okviru akcije od junija do oktobra zbrali 15 milijonov tolarjev.

Planinska zveza Slovenije in planinski društvi Ljubljana Matica in Javornik Koroška Bela so namreč letos podpisali s podjetjem SILA, d.o.o., pogodbo, s katero so se dogovorili, da bosta podjetji Procter & Gamble in Poslovni sistem Mercator izvedli dobrodelno akcijo z namenom, prispevati denarna sredstva za ureditev in obnovo planinskih poti in kažipotov, ki vodijo na Triglav, ter za obnovo planinskih koč pod njim.

Za to njuno pomoč se jim PZS, PD Ljubljana Matica in PD Javornik Koroška Bela, ki so bili deležni te pomoči, najlepše zahvaljujejo, saj upajo, da je to nov in drugačen začetek sodelovanja in pomoči planinstvu. V okviru omenjene akcije sta obe podjetji s prodajo izdelkov podjetja Procter & Gamble v prodajalnah Mercatorja zbrali 15 milijonov tolarjev, ki so bili namenjeni za prepotrebno obnovo poti in kažipotov.

Denarna sredstva so porabili: za obnovo Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, ki je letos slavil 110. obletnico postavitve, za temeljito obnovo varovalnih naprav in markiranje poti na Triglav s Triglavskega doma na Kredarici do Aljaževega stolpa na vrhu Triglava, za postavitev smernih tabel na dostopnih poteh, ki vodijo na Triglav, za povečanje in dopolnitev fotovoltaičnih sistemov za proizvodnjo električne energije na planinskih kočah Dom Planika pod Triglavom in Staničev dom pod Triglavom in za ureditev požarnih izhodov v Triglavskem domu na Kredarici, za kar so bila na koči nameščena nova okna za ta namen.

Danilo Sbrizaj je takole opisal potek del: "Najprej so konec junija pričeli dela markacisti komisije za planinska pota pri UO PZS - tehnične skupine, ki so v sodelovanju z markacisti planinskih društev Ljubljana Matica, Javornik Koroška Bela in Gorje pričeli pripravljalna dela in ogled terena, saj so morali ugotoviti, kje so potrebne nove smerne table, kje bo treba stare drogove nadomestiti z novimi in kaj vse bo potrebno za temeljito popravilo poti s Triglavskega doma na Kredarici do vrha Triglava. Ko so končali pripravljalna dela in ko so bile izdelane vse smerne table, so v mesecu juliju sprožili, akcijo v kateri so temeljito obnovili vso pot na Triglav, namestili so nove kline, varovalne jeklenice, pot pa so tudi na novo markirali. Ta dela so bila zaključena do 31. julija, tedaj je bila postavljena tudi že večina smernih tabel, obnovljen in na novo prebarvan pa je bil že tudi Aljažev stolp na vrhu Triglava, ki je tak pričakal planince ob praznovanju svoje 110. obletnice, 6. avgusta 2005, ko se je ob njem in na Kredarici zbrala množica planincev. V celotni akciji je sodelovalo 21 markacistov, članov tehnične skupine KPP, ki so jim občasno pomagali še markacisti PD Gorje, Javornik Koroška Bela in Ljubljana Matica. Namestili so 75 novih smernih tabel, 25 drogov, za pot na Triglav pa so porabili še več kot 240 m nove varovalne jeklenice in 125 klinov različnih dimenzij.

Že v začetku meseca avgusta je bil dopolnjen fotovoltaični sistem na Staničevem domu pod Triglavom, ki bo z novimi osmimi celicami precej povečal zmogljivosti obstoječega sistema, v septembru pa so dokončali povečanje sistema še v Domu Planika pod Triglavom in so ga dopolnili z 12 novimi celicami. Vrednost obeh sistemov je več kot osem milijonov tolarjev. V mesecu septembru so vgradili nova strešna oknapožarne izhode v Triglavski dom na Kredarici, zdaj so 4 okna prilagojena tako, da omogočajo izhod ob požaru. Vrednost vseh teh del je 4,2 milijona tolarjev."

Planinska zveza Slovenije in sodelujoča planinska društva so se ob zaključku akcije najlepše zahvalili podjetjema Procter & Gamble in Poslovnemu sistem Mercator, ki sta z dobrodelno akcijo omogočila izvedbo vseh opisanih del. Pri Planinski zvezi upajo, da bo to zgled tudi drugim, da bodo na tak način pomagali urejati naše planinske koče in poti, da bodo koče okolju prijazne, pota pa varna za vse obiskovalce gora.

Urška Šprogar

eXTReMe Tracker