Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Ustanovitev Akademske sekcije SPD

Planinski vestnik - 1937
Obzor in društvene vesti, stran 146

torek, 6. april 1937, ob 15:05, Franci Savenc, ogledov: 1600

Planinski vestnik - 1937: Obzor in društvene vesti, stran 146

Ustanovitev Akademske sekcije SPD, te nove in — uverjeni smo — životvorne edinice naše planinske organizacije, se je izvršila na ustanovnem občnem zboru, dne 5. marca na univerzi. Zboru je prisostvoval predsednik SPD, g. dr. Josip Pretnar, ki je na zbrane zborovalce naslovil spodbudne besede in želel sekciji pri njenem delu vso srečo. Pri volitvah je bil soglasno izbran sledeči odbor: predsednik Hvastija Franc*, podpredsednik Janez Gregorin, tajnik Jordan Bogdan, blagajnik Slapar Mirko, gospodar Županec Albert; nadzorni odbor: Varga Ivan, Cigan Jože, Rožmarin Franc; razsodišče: Grafenauer Bogo, Verbič Mirko, Rabuza Ante. — Po drugih državah so akademiki v posebnih sekcijah že desetletja med prvimi v alpinskem izživljanju, in to ne samo na znanstvenih panogah, ampak predvsem pri praktičnem alpinizmu, tako da tvorijo prav izbrano planinsko legijo vsake države, v kateri je razvit alpinizem. Pri nas pa tega ali ni bilo, ali pa je bilo do nedavnega neorganizirano, nesmotrno. Zdaj je po iniciativi SPD in s polnim umevanjem zastopništva akademikov oživotvorjena Akademska sekcija SPD, ob naslombi na Počitniško zvezo. Član Počitniške zveze, ki plača 7 dinarjev, postane član te Akademske sekcije SPD. Akademska sekcija vodi svojo blagajno, odgovorna je SPD. Tako je SPD razumelo položaj študenta in je širokogrudno omogočilo ustanovitev in obstoj sekcije. Novi odbor je sklenil, da si bo s pridobljenimi sredstvi predvsem oskrbel zalogo najnujnejših alpinističnih pripomočkov, klinov, karabinerjev, vrvi, spalnih vreč i. dr., uvažujoč realni ozir, da je pričakovati obilnega odziva v akademskih vrstah le, če sekcija more članom postreči s stvarnimi pripomočki. Za zdaj, do jeseni preko poletja, bo sekcija činitve prepustila še iniciativi posameznikov, rahleje z njo zvezanih; v jeseni pa bo s pozivi na univerzi povabila k sodelovanju čim najširše akademske vrste. Tekom zime namerava prirediti vrsto teoretičnih predavanj, ki jim bodo spomladi sledili praktični plezalni tečaji v bližini Ljubljane. Prav to bo glavni namen sekcije, da vzgoji večji, zanesljiv kader alpinistov, ki se bodo najprej usposobili doma, potem pa (upamo že v poletni sezoni 1938) poslali svoje dvojke in trojke v inozemska velegorja.


* Pravilno Hvastja, ime ponekod tudi France

Oznake: PV
eXTReMe Tracker