Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Lani 107 akcij planincev

Šentjurčan, .... stran 20

 

 

 

 

 

 

 

 


 

sobota, 4. april 2009, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 747

Šentjurčan: ... - Najprej na ogled velikonočnice - Planinski muzej v Mojstrani
Žusemski planinci prvič zborovali

Najprej na ogled velikonočnice
Zbrani predsedniki planinskih društev, načelniki odsekov za varstvo gorske narave, varuhi gorske narave in gorski stražarji so si najprej v spremstvu Zlatka Zevnika, predsednika Turističnega društva Ponikva, ogledali rastišče znamenite velikonočnice na Boletini ter se ob tem seznanili še z drugimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi kraja. Po vrnitvi v osnovno šolo jih je pozdravil in podal nekaj informacij o občini še Florjan Cveto Erjavec, podžupan občine Šentjur.

Planinski muzej v Mojstrani
Meddruštveni odbor planinskih društev Savinjska šteje 53 društev, vse od Solčave in Gornjega grada, pa do Rogaške Slatine in Rogatca. Meddruštveni odbor v organizacijski strukturi Planinske zveze Slovenije služi povezavi najvišjih organov zveze in društev. Takšen način delovanja zagotavlja lažji pretok informacij v obeh smereh. Tokratna plenarna seja je bila v prvi vrsti namenjena usklajevanju stališč za bližajočo se redno letno skupščino Planinske zveze Slovenije. Sejo je vodila Manja Rajh, predsednica meddruštvenega odbora, udeležili pa so seje tudi člani predsedstva planinske zveze s predsednikom Francijcm Ekarjem na čelu. Za uvod so člani odbora pregledali organiziranost in dejavnost planinskih društev na področju varstva gorske narave. V letu 2008 so društva izvedla 107 naravovarstvenih akcij, v katerih je sodelovalo več kot 1.500 planincev. Gre za očiščevalne akcije, odpravljanje divjih bližnjic na planinskih pc^cii, predavanja, tabore in izlete z naravovarstveno vsebino, srečanja varuhov gorske narave in gorskih stražarjev ter druge naravovarstvene aktivnost. Posamezna planinska društva, naravovarstvene zveze in komisija za varstvo gorske narave pri planinski zvezi se aktivno vključujejo v rešitev problema voženj z motornimi vozili v naravnem okolju, ki je predvsem v sprejemu ustreznejših zakonskih predpisov in učinkovitejšem nadzoru. V nadaljevanju je zbrane predsednik Ekar seznanil s pregledom delovanja planinske zveze v preteklem letu in s prioritetnimi cilji v bližnji bodočnosti. Razveseljivo je, da Število članov planinske organizacije narašča, da je gospodarjenje zveze odgovorno, vsesplošna aktivnost pa na mednarodni ravni. Zadnje ostaja med prioritetnimi cilji tudi za v prihodnje, med pomembne cilje sodijo tudi aktiviranje komisije za planinsko kulturo, sprememba podobe planinske postojanke v smislu večje skromnosti in okoljske primernosti', skrb za mlade ter izobraževanje in usposabljanje Članstva. Planinstvo sloni na prostovoljnem delu, vendar brez finančnih sredstev ne gre. Zakadi gospodarske krize bo pridobivanje teh še težje. Težave pri pridobivanju prepotrebnih sredstev za vzdrževanje planinskih postojank, za delo z mladimi in usposabljanje članov, v nekaterih okoljih pa so bile tudi osrednja tema razprave predsednikov planinskih društev. Kljub vsemu pa so za zaključek soglasno podprli nadaljevanje gradnje Planinskega muzeja v Mojstrani. (I. B.)


Žusemski planinci prvič zborovali

V lovskem domu na Žusmu so se minulo soboto na prvem rednem občnem zboru zbrali člani Planinskega društva Žusem. Predsednica Bernarda Škrjanec je poročala o delu v preteklem letu in podala načrt aktivnosti za letos. Po poročilu blagajnika in nadzorne komisije so posvetili minulo molka za člana Mateja Kranjca, ki je v nesreči izgubil življenje. Kar nekaj gostov se je udeležilo občnega zbora. Žusemski planinci pa že sedaj vabijo planince in vse, ki bi to radi šele postali, da se jim pridružijo na drugem pohodu, 27. aprila, od Žureja do Žusma. Ta pot naj bi poslala tradicionalna. (M.R.)

eXTReMe Tracker