Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Talijo se tudi ledeniki v himalajskem pogorju

sobota, 31. januar 2009, ob 05:29, Boris Štupar, ogledov: 1369

Cipra: Kot so pokazale glaciološke raziskave mednarodne skupine, ki jo vodi Natalie Kehrwald z Ohio State University, so podnebne spremembe občutno prizadele tudi visokogorske ledenike.

V ledu različnih ledenikov so znanstveniki dokazali obstoj dveh radioaktivnih plasti, ki izvirajo iz obdobja jedrskih poskusov v petdesetih in šestdesetih letih. Teh plasti na ledeniku Naimona'nyiist, enem najvišje ležečih ledenikov v Himalaji (6050 m.n.v), niso našli. Morebitni razlog je izguba mase ledu od poznih petdesetih let dalje. Þe se bodo visokoležeči ledeniki skrčili v večjem obsegu, bo to imelo daljnosežne posledice za oskrbo z vodo približno polovico milijarde ljudi v JV Aziji.
Bibliografija: Kehrwald, N. M. et al. Mass loss on Himalayanglacier endangers water resources. Geophys. Res. Lett., 35, 2008.

Izvleček >> www.agu.org/pubs/crossref/2008

eXTReMe Tracker