Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zbor vodnikov PZS 2008

VK.pzs.si: Zbor vodnikov PZS 2008

 

nedelja, 23. november 2008, ob 14:30, Franci Savenc, ogledov: 621

je bil v soboto, 22. novembra 2008, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu

Zbora se je udeležilo 40 delegatov (od skupno 52) ali 76,92 %.Prisotnih je bilo še šest drugih vodnikov PZS in podpredsednik PZS mag. Uroš Vidovič.

Delovno predsedstvo je vodila Marinka Koželj Stepic.

Dnevni red Zbora vodnikov:
1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov Zbora vodnikov 2008;
2. Poročilo verifikacijske komisije;
3. Sprejem Poslovnika o delu Zbora vodnikov;
4. Poročilo o delu VK PZS in podkomisij za leto 2008;
5. Razprava o poročilih;
6. Potrditev programa dela VK in finančnega načrta VK;
7. Spremembe pravilnikov;
8. Razno.

Spremenjen je bil 10. člen Poslovnika o delu Zbora vodnikov.

Soglasno sta bila potrjena poročilo o delu VK in podkomisij ter delno finančno poročilo. Soglasno sta bila potrjena tudi program dela VK in finančni načrt VK za leto 2009.
Spremenjena sta bila 3. in 35. člen Pravilnika vodnikov PZS.
Spremenjeni so bili 4., 6., 7., 8., 9., 10., 13. in 19. člen Pravilnika o priznanjih VPZS.

Letošnji zbor vodnikov je potekal v prijetnem vzdušju. Pohvaljeno je bilo dosedanje delo VK PZS in podanih nekaj konstruktivnih predlogov za nadaljnje delo.

Zapisnik Zbora vodnikov PZS 2008 bo objavljen v naslednji številki Obvestil PZS v Vodniškem kotičku in na spletni strani VK PZS: http://vk.pzs.si.

 

eXTReMe Tracker