Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Snežni plazovi v Sloveniji

sreda, 18. december 2002, ob 17:45, Franci Savenc, ogledov: 3850

GEOGRAFIJA SLOVENIJE 6

Snežni plazovi v Sloveniji

Miha Pavšek
© Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, 2002
Urednik: Drago Perko
Recenzenta: Milan Orožen Adamič, Tomaž Vrhovec
Kartografi: Meta Ferjan, Jerneja Fridl, Mauro Hrvatin
Fotografa: Stane Klemenc, Miha Pavšek
Prevajalka: Jana Oštir
Oblikovalec: Drago Perko
Računalniški prelom: SYNCOMP d.o.o.
Tiskarna: Littera picta d.o.o.

551.578.48(497.4); 502.58:551.578.48(497.4)
ISBN 961-6358-71-5
COBISS.SI-ID: 120914688

Trda vezava, 17 cm x 24 cm, 209 strani, 25 tematskih zemljevidov, 61 slik (33 grafikonov in skic ter 28 fotografij), 72 preglednic; naklada: 500 izvodov, cena: 3.890 SIT, izšlo 10.12.02, prodaja Založba ZRC SAZU


Naše vedenje o pojavu, imenovanem "snežni plaz", stalno narašča; ...
vendar vse to znanje zimskim smučarskim popotnikom ne koristi kaj prida; ...
iz knjig se namreč ni še nihče naučil in tudi na osnovi teoretičnega znanja ni mogel še nihče natančno določiti pobočij, na katerih se prožijo snežni plazovi.
Do teh spoznanj je moč priti le zunaj, v zasneženih gorah.
Do njih se dokopljejo tisti, ki imajo dar vživljanja v pojave,
ki nam jih velikodušno ponuja Narava in se počutijo kot njen sestavni del ter jo imajo radi.

Henry Hoek 1928


Slovenijo ogrožajo številne naravne nesreče, med katerimi so tudi snežni plazovi. V primerjavi z drugimi naravnimi nesrečami ogrožajo le manjši del slovenskega površja. Po do sedaj dostopnih in znanih podatkih pa zahtevajo pri nas največ smrtnih žrtev prav snežni plazovi. Izredni tovrstni dogodki nas presenečajo iz leta v leto, nekateri večkrat v življenju, drugi nikoli, saj gre za sto- in večstoletne nesreče. Ko se zgodijo, je za ukrepanje najpogosteje že prepozno, zato je zelo pomembna preventiva. Poznavanje in spremljanje posameznih naravnih nesreč je temeljnega pomena tudi pri preučevanju posameznih pokrajinskih sestavin. Po drugi strani pa so tudi snežni plazovi le eden od mnogih pokrajinotvornih dejavnikov, ki sooblikujejo podobo slovenskih pokrajin.

Gradivo za knjigo je nastalo ob pripravi avtorjeve magistrske naloge, katere prvi del je potekal sočasno z izdelavo katastra snežnih plazov. V nadaljevanju mu je geografski pristop omogočil celovito predstavitev problematike snežnih plazov v Sloveniji s poudarkom na varstvu in zaščiti, zato je knjiga dober temelj in odlično izhodišče za zasnovo domače lavinske preventive.

 

 

V prvih štirih poglavjih so predstavljeni namen in cilji preučevanja snežnih plazov, pregled domače in tuje strokovne literature ter uporabljeno strokovno izrazje. V nadaljevanju nas pripelje avtor prek metodoloških prvin do vsebinskeg jedra, v katerem so predstavljeni rezultati podrobnejše obdelave in analiza podatkov iz lavinskega katastra s poudarkom na naravnogeografskih prvinah tako na območju Slovenije ter še posebej v Julijskih Alpah. Problematika je predstavljena na reprezentativnem vzorcu snežnih plazov ene od naših alpskih pokrajin, v katerih je pojav najbolj akuten. V zadnjem poglavju, ki je izrazito sintetičnega značaja, prenaša avtor ugotovitve in spoznanja v prakso oziroma na področje varstva in zaščite pred snežnimi plazovi. Tu velja izpostaviti predvsem različice tematskih zemljevidov s simulacijo lavinsko ogroženega površja v slovenskem alpskem svetu. Na zaključku tega poglavja je še posebej izpostavljen gozd, kot potencialna in najprimernejša ter trajna zaščita plazovitega površja.

Knjiga je namenjena posameznim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko snežnih plazov (gozdarji, hudourničarji, meteorologi, gradbeniki, cestarji, žičničarji ...), kakor tudi drugim "uporabnikom" zasnežene pokrajine (planinci, turni in alpski smučarji, lovci ...). Pred nami je torej obsežna strokovna monografija s področja lavinske preventive, ožje tudi lavinologije, zelo uporabna pa bo tudi kot vir raznovrstnih podatkov. Vsebuje nekaj znanstvenih in študijskih prvin, saj so predstavljeni v posameznih poglavjih, ki jih lahko prebiramo tudi samostojno, nekateri do sedaj še neobjavljeni podatki in ugotovitve.


Objave
Delo, Kronika: V gorah umrlo 12 ljudi - Maja Roš
Večer, Kultura, 12.12.02: Tudi v sredogorju previdnost ni odveč - Urška Šprogar

Oznake: BIB
eXTReMe Tracker