Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Prednostne naloge javnega zavoda TNP

TNP, 27.11.: Prednostne naloge ...

 

četrtek, 20. november 2008, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 767

v prihodnjem letu bodo nadaljevanje dela pri pripravi novega Zakona o TNP in

pri pripravi načrta upravljanja ter razvoj informacijske infrastrukture. Slednje bo vključevalo nadgrajevanje obstoječih informacijskih središč na Bledu in v Trenti, izgradnjo nove informacijske postaje v Bohinju ter pripravo novih tematskih poti.

V letu 2009 je za delovanje javnega zavoda Triglavski narodni park namenjenih 1.704.450 EUR; 1.376.460 EUR iz sredstev državnega proračuna, 287.990 EUR iz tržne dejavnosti TNP in 30.000 EUR iz projektov v okviru javne službe.

Pri obravnavi finančnega načrta je bil svet TNP seznanjen, da omenjena sredstva ne zadostujejo za normalno delovanje javnega zavoda Triglavski narodni park, zato so člani sveta so podprli predlog, da se o razmerah informira pristojnega ministra in skuša doseči dodelitev dodatnih sredstev.

Razprava je tekla še o upravljanju z divjadjo v TNP, pri čemer je svet TNP zavzel stališče, da je potrebno razčistiti pravne in strokovne dileme z vsemi pristojnimi ministrstvi glede območja znotraj TNP v velikosti 25.000 hektarov, kjer se lov ne izvaja.

Svet TNP je bil seznanjen še s predstavitvijo poročila o stanju pri pripravi načrta upravljanja z nastalim gradivom, ki vključuje oceno stanja po posameznih področjih dela in cilje za različne dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, z analizo prometa in obiska v TNP in s sporazumom o sodelovanju z naravnim parkom Julijsko predgorje v okviru čezmejnega sodelovanja.


Sprejeto na 85. redni seji Triglavskega narodnega parka dne 27.11.2008; svet TNP je sprejel in potrdil program dela in letni načrt upravljanja ter finančni načrt za leto 2009.
 

Oznake: TNP
eXTReMe Tracker