Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Kako bodo zavarovani

sobota, 29. november 2008, ob 23:29, Franci Savenc, ogledov: 1877

člani planinskih društev s plačano članarino PZS od 1. januarja 2009

Člani planinskih društev bodo pri planinski, alpinistični, turnosmučarski, kolesarski in drugi prostovoljni dejavnosti v gorah do leta 2011 zavarovani pri Zavarovalnici Tilia, d. d.

Zavarovanje, ki je vključeno v plačano članarino, obsega:
nezgodno smrt, invalidnost, stroške reševanja v tujih gorah, zavarovanje odgovornosti – osebe in zavarovanje odgovornosti – stvari.Višina zavarovalnega kritja je odvisna od tega, katero članarino so člani vplačali.

Zavarovalno kritje v evrih:

Največjih ugodnosti je deležna A-kategorija članstva. Namenjena je tistim, ki so veliko v gorah, zato so tudi bolj izpostavljeni in potrebujejo višja zavarovanja.

Zavarovanje stroškov reševanja v tujih gorah za člane A vključuje stroške iskanja, klasičnega in helikopterskega reševanja v gorah, na visokogorskih turnih smučiščih in pri nesrečah na vodi. Kritje velja po vsem svetu. Zavarovanje velja do nadmorske višine 5.000 metrov. Poleg sklenitelja zavarovanja je za stroške reševanja (za zavarovalno vsoto, ki velja za člane A) zavarovan tudi življenjski partner (član PD, sicer zavarovalno kritje ne velja), s katerim živita v skupnem gospodinjstvu, ter skleniteljevi otroci (člani PD) do 18. leta starosti. Zavarovanje ne velja za alpinistične odprave, ki se zavarujejo posebej.
Zavarovanje za vse kategorije vključuje tudi poškodbe in okvare, nastale zaradi mraza in višine ter zastrupitve.
Stroški reševanja vključujejo tudi reševanje nepoškodovanega soplezalca v navezi s poškodovancem, če pride do nesreče na gorskem terenu, od koder nepoškodovani soplezalec sam ne bi mogel varno nadaljevati poti.

Zavarovanje strokovnega kadra PZS
Zavarovanje je namenjeno vsem strokovnim kadrom PZS pri opravljanju njihove dejavnosti, za katero so usposobljeni. Planinska zveza Slovenije tako poimensko zavaruje usposobljeni strokovni kader s potrjeno licenco za zavarovanje odgovornosti za osebe do 88.000 EUR in za stvari do 8.400 EUR. Zavarovanje zajema odgovornost zaradi strokovnih napak, ki jih stori strokovni kader pri opravljanju svoje dejavnosti (vodenje, usposabljanje, markiranje …).


Dodatna ponudba zavarovalnice Tilia za člane planinskih društev in planinska društva

Zavarovalnica Tilia ponuja članom planinskih društev tudi možnost sklenitve drugih zavarovanj pod ugodnejšimi pogoji:
- nezgodno zavarovanje z dnevno odškodnino,
- turistično – zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini,
- dodatno nezgodno zavarovanje za časovno opredeljeno obdobje (izleti ali odprave).

Vsak član se za dodatna zavarovanja odloča prostovoljno in tudi sam sklene zavarovanje.

Druge oblike zavarovanj za planinska društva:
- odgovornost planinskih društev za poškodbe oseb in stvari
- zavarovanje obiskovalcev prireditev, ki jih organizirajo PD za nečlane
- dodatno nezgodno zavarovanje za časovno opredeljeno obdobje (izleti ali odprave)
- zavarovanje prenosa gotovine iz planinskih postojank

Vsako planinsko društvo se za dodatna zavarovanja odloča prostovoljno in tudi samo sklene zavarovanje.

Ponudba zavarovalnice Generali

Nova oblika dodatnega zavarovanja je tudi zavarovanje za stroške reševanja za ves svet, ki ga po pogodbi nudi Generali Zavarovalnica, d. d., in ga lahko sklene posamezen član PD, ki je poravnal članarino, prek matičnega PD. Zavarovalno kritje znaša 15.000 EUR, letna premija je 6,10 EUR.

Stroški reševanja so nujno potrebni stroški, ki nastanejo, kadar doživi zavarovanec nezgodo oziroma zaide v življenjsko nevarnost v gorah ali v vodi, ne glede na to, ali se pri tem poškoduje ali ne. Zavarovani so le dokazani stroški iskanja, klasičnega in helikopterskega reševanja v gorah, na smučiščih, pri nesrečah na vodi po vsem svetu ter prevoz do najbližje prevozne ceste oz. do najbližje bolnišnice glede na kraj nezgode; zavarovanje ne vključuje stroškov prevoza v domovino. Stroški se povrnejo le subsidiarno, če se ne povrnejo iz drugega naslova (npr. iz zdravstvenega zavarovanja). Zavarovanje ne vključuje kritja stroškov reševanja v primeru odprave v tuja neevropska gorstva nad 5.000 metrov nadmorske višine. Kritje vključuje tudi stroške reševanja na področjih lažjih pohodniških, trekinških smeri do nadmorske višine 6.000 metrov.

Več o zavarovalnih možnostih, ki ji nudi PZS za prihodnje leto, bo objavljeno na spletni strani PZS www.pzs.si in v decembrski številki Obvestil PZS (12/08).
Zavarovalni pogoji NEZ – 07, NEZ-špo-07, ODG - 07 so objavljeni na spletni strani PZS in spletni strani Zavarovalnice Tilia, d. d.

Odbor za članstvo PZS
Danilo Škerbinek

eXTReMe Tracker