Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Izredni zbor gorskih reševalcev Slovenije

Izredni zbor GRZS - dnevi red

GRZSIzredni zbor GRZS


Miro Pogačar


Tomaž Jamnik


Ljubo Hansel


Žarko Trušnovec


Iztok Tomazin


Rudolf Skobe


Danilo Škerbinek

torek, 25. november 2008, ob 12:28, Franci Savenc, ogledov: 5552

je bil v ponedeljek, 24. novembra 2008, v izobraževalnem centru Ministrstva za obrambo v Poljčah. Udeležilo se ga je 68 reševalcev iz 17 društev in postaj, udeležba torej sto odstotna.

Udeležence in goste, med njimi so bili predstavniki Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Darko But, Gregor Turnšek, in Jernej Hudohmet iz Kranja, podpredsednik PZS Rudolf Skobe, predstavnika Jamarske zveze Slovenije Janko Marinšek in Jordan Guštin, je pozdravil predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Miro Pogačar.

V uvodu je si projicirano sliko helikopterja v megli, viharju, visoko v gorah, ki se skuša dvigniti nad meglo, simbolno razložil svojo odločitev o predčasnem odstopu z mesta predsednika GRZS. S sliko je želel povedati, da se vodstvo GRZS v helikopterju skuša dvigniti, nekateri izmed potnikov pa ta dvig zavirajo. Zveza gorskih reševalcev in z njo vodstvo sta v vrtincu, lokalni interesi pa prihajajo nad helikopter. Svojo odločitev o odstopu je sprejel po daljšem času, poudaril pa je, da to lahko pripomore k temu, da bo služba skupaj z vodstvom naredila korak naprej.

Delovni predsednik Drejc Karničar je v nadaljevanju zbor vodil v skladu z dnevnim redom: sprejeti so bili organi zbora in Poslovnik o delu zbora reševalcev. Predsedujoči je prebral tudi opravičilo fundacije FIHO, pohvalo o delu GRZS in njen predlog, naj predsednik Pogačar ostane na tem položaju do konca svojega mandata.

Sledila je podrobna obrazložitev odstopa Mira Pogačarja, ki jo je strnil v nekaj osnovnih točk: nespoštovanje napisanih in nenapisanih pravil delovanja GRZS, postavljanje lokalnih interesov nad interese Zveze, nespoštovanje in kršenje pogodbe, ki so jo ob ustanovitvi Zveze podpisale ustanoviteljice (društva, postaje), nespoštovanje funkcije predsednika GRZS … Poudaril je, da v tem času reševalno delo ni trpelo in tudi delo GRZS ni bilo moteno. Kot Zveza moramo navzven delovati enotno, s strategijo, imamo status javnega pomena, ukvarjamo se s humanitarno dejavnostjo. Odgovorni smo vsi − Zveza, društva in reševalci. Sami se moramo organizirati, izdelati moramo doktrino gorske reševalne službe in se usmeriti na stroko, povečati strokovnost naše službe. Omenil je tudi 12. člen Pogodbe o ustanovitvi Zveze, ki je ključna izvedbena točka in opisuje organiziranost in delovanje GRZS. Pohvalil pa je informacijski sistem Info GRZS, v katerem se zbirajo poročila o nesrečah in intervencijah.

V razpravi je Tomaž Jamnik povedal, da so na sestanku GRS Kranj sklenili, da bodo glasovali proti razrešnici Mira Pogačarja. Ljubo Hansel iz GRS Maribor je dejal, da je Pogačar ugriznil v kislo jabolko, naložil si je preveč odgovornosti, a bi jo lahko porazdelil na društva in postaje oziroma na njihove predsednike. Želja vseh reševalcev je, da pomagajo, pa čeprav nekateri nimajo vseh papirjev in potrdil. Drug do drugega moramo biti strpni, saj ni vse tako črno, kot se zdi. Žarko Trušnovec iz GRS Tolmin je izrazil stališče svoje postaje, da razrešnice ne podpre. Iztok Tomazin iz GRS Tržič pa je menil, da je vse skupaj stanje duha. Nekatere stvari so slabo urejene, na primer helikoptersko reševanje, pri katerem smo v letu 2008 naredili korak nazaj. Tudi nekateri gostje so se oglasili, tako Darko But iz URSZR, ki je v imenu Uprave ocenil delo GRZS kot zelo dobro, sodelovanje pa strokovno in učinkovito. V prihodnosti delo GRZS načrtujejo brez sprememb, zagotovljena bo helikopterska podpora in nezmanjšana sredstva za delo. Načrtuje se ureditev statusa reševalcev v razmerju z delodajalci, pripravlja se uredba o povračilu stroškov povzročitelja nesreče. Profesionalizacija reševanja ni predvidena. Jordan Guštin, predsednik Jamarske zveze Slovenije, pa je dejal, da nihče, ki ni bil sam predsednik, predsednika ne more razumeti. Z odkritim obravnavanjem problemov se lahko organizacija samo krepi. Rudolf Skobe, podpredsednik PZS, je izrazil željo po večjem sodelovanju GRZS in PZS na področju usposabljanja oziroma izobraževanja.

Po končani razpravi je sledila točka razrešnice predsednika Pogačarja, in sicer je bilo 32 glasov za razrešnico, 32 proti in štirje vzdržani. Po poslovniku je spet sledila razprava, v kateri se je Danilo Škerbinek iz GRS Ljubljana, ki je 16 let vodil GRS, spraševal kakšno popotnico puščamo naslednjemu predsedniku in apeliral na vse, da naj skrbijo za to, da vse skrbno delo v preteklih letih ne bi šlo v nič.
Predsedujoči Karničar je nato predlagal način glasovanja iz javnega v tajno, kjer pa je za razrešnico glasovalo 29 reševalcev, proti je bilo 37, dve glasovnici pa sta bili neveljavni.
S tem je bil končal izredni zbor slovenskih gorskih reševalcev, Miro Pogačar pa bo še dve leti predsednik GRZS.
Naj zaključim s Tomazinovim stavkom: Vizija ne na papirju, temveč v dejanjih!

Irena Mušič
Fotografije: Vladimir Habjan

Najprej javno, potem še tajno glasovanje.

eXTReMe Tracker