Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Nova vodna učna pot v Vuhredu

Vecer.si 16.10.2008

 

nedelja, 19. oktober 2008, ob 09:42, Bruno Fras, ogledov: 1441

Večer, Narava, gore in ljudje – Urška Šprogar: Simona Ternik z osnovne šole Vuhred je pri načrtovanju poti samo posnela pot, ki jo večkrat letno, ob različnem vremenu, prehodi z učenci tretjih razredov. Učno pot je strokovno obdelala dr. Ana Vovk Korže, profesorica z mariborske filozofske fakultete.


Foto: Urška Šprogar
Krajani in povabljeni gosti so slovesno predali namenu novo Vodno učno pot Vuhreščica s pešpotjo in dvema obnovljenima vaškima koritoma.

Ob 600. obletnici prve omembe kraja Vuhred so ob prisotnosti krajanov in povabljenih gostov slovesno predali namenu novo Vodno učno pot Vuhreščica s pešpotjo in dvema obnovljenima vaškima koritoma. Prireditev so s kulturnim programom obogatile skupine domačih kulturnih društev in otroci osnovne šole Vuhred.

Obnova korit je del projekta, ki je bil v okviru letošnjega razpisa Heliosovega sklada za ohranjanje čistih slovenskih voda izbran za sofinanciranje v višini 2000 evrov. Najmanj toliko je k obnovi prispevala tudi Občina Radlje ob Dravi, ki se je na razpis Heliosovega sklada prijavila na pobudo Krajevne skupnosti Vuhred. Celo letošnje poletje so krajani s številnimi prostovoljnimi urami dela ob strokovni pomoči delavcev Koroškega zidarja obnavljali stara korita za vodo, ki so pomembna dediščina kmečkega življenja. Koriti sta v središču vasi, predstavljata predvsem upanje za prihodnost, da bo v tem kraju vedno dovolj čiste pitne vode. Med obema vojnama, še pred izgradnjo javnega vodovoda, so se ob koritih zbirali krajani, zajemali vodo za potrebe gospodinjstev, perice so prale perilo, voda je služila za napajanje živine, ki se je pasla na pobočjih Janževskega Vrha. Zgornje korito je bilo zgrajeno v času kraljevine Jugoslavije, spodnje Trunkovo pa v času druge svetovne vojne. Obe sta bili zapuščeni in potrebni obnove, zato so se Vuhredčani odločili, da bodo tudi korita obnovili letos, ko kraj praznuje šeststoto obletnico prve omembe. Pri spodnjem Trunkovem koritu, kjer mimo vodi tudi evropska peš pot E6, pa je čista pitna voda še toliko bolj potrebna in pomembna.

Pitna voda ob E6

Da je obnova korit za Vuhred velik dogodek, je potrdila tudi mag. Nevenka Colnarič, sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor, ki je številnim domačinom povedala: "Obnovljena korita in nova vodna učna pot bodo dodatno pripomogle k ohranitvi pestrosti vodnega sveta potoka Vuhreščica z okolico in dosegle svoj širši namen z aktivnim partnerstvom med lokalno skupnostjo, izobraževalnimi ustanovami, gospodarstvom in državo". Poudarila je tudi pomembnost zavedanja upravljanja z vodnimi viri, ki obsega varovanje, rabo in urejanje voda.

Projekt obnove korit je bil na razpisu Heliosovega sklada izbran zato, ker je vključeval idejno zasnovo nove vodne učne poti, ki sta jo pripravili učiteljica Frida Mravljak in Simona Ternik, vodja osnovne šole Vuhred, ki je povedala, da je pri načrtovanju poti samo posnela pot, ki jo večkrat letno, ob različnem letnem času in vremenu, prehodi z učenci tretjih razredov.

Nosilka obnovitvenih del je občina Radlje ob Dravi z županom Alanom Bukovnikom, ki je k ureditvi učne poti povabil dr. Ano Vovk Korže, profesorico z mariborske filozofske fakultete, ki je pred leti opremila tudi vodno učno pot Dobrava. Na otvoritvi poti je povedala: "S postavitvijo vodne učne poti želimo izpostaviti vodo kot povezovalko med zgodovino in sedanjostjo, ki je odločilen element v razvoju Vuhreda. Ne eni strani je vodna energija, ki jo Vuhreščica daje še danes, in na drugi strani mnoge oblike vode, ki se pojavljajo kot prilagoditev človeka pokrajini ter kažejo močno vez med človekom in naravo."

Že druga vodna pot ob Dravi

Vodna učna pot Vuhreščica je bila postavljena po zgledu podobne vodne učne poti, ki so jo med letoma 2005 in 2007 uredili v sosednjem kraju Dobrava, na levem bregu reke Drave. Tako se danes obe poti tematsko povezujeta in prehajata ena v drugo. Nova vodna učna pot vključuje obnovljeni vaški koriti, ledenico, štepih, malo hidroelektrarno in druge naravno- in družbenogeografske danosti bližnjega in daljnega območja potoka Vuhreščica. Na poti je postavljenih deset informativnih tabel, ena med njimi nakazuje Pešpot Vuhreščica, ki se nadaljuje v okolici Vuhreda. Vodno učno pot dopolnjuje izdana zloženka in promocijska spletna stran, ki je v pripravi. Namenjena je vsem, ki imajo odgovoren odnos do narave in čistega okolja ter šolarjem kot tematska učilnica v naravi. Odslej ima Vuhred še dodatno povezovalno možnost, da se v zgodovino zapiše kot kraj, ki je uspel ohraniti bogato naravno in kulturno dediščino.

Vsako leto več vodnih virov

V okviru Heliosovega sklada je doslej 47 občin iz vse Slovenije obnovilo že 53 krajevnih vodnjakov, korit, izvirov, mlak in drugih oblik vodnih zajetij. Tako so lani tudi v občini Podvelka na Rdečem Bregu na Pohorju obnovili Hlebov vodnjak, ki je eden najvišje ležečih vodnjakov v Sloveniji.

 


Foto: Urška Šprogar
Na Vuhreščici so že zgodaj pridobivali električno energijo. Malo hidroelektrarno so zgradili leta 1910, ki jo je 1986 obnovil Ivan Pečovnik in ima moč 42 kw. Pridobljena električna energija je speljana v javno električno omrežje in pripomore k obogatitvi slovenskega energetskega prostora. Na južnem delu elektrarne pada slap umetnega nastanka, čeženj je speljan most, zgrajen konec drugega tisočletja.

Urška Šprogar

eXTReMe Tracker