Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Triglavski ledenik: včeraj, danes, jutri?Letos pod Triglavom (27.-28.8.)

(Foto: Miha Pavšek)

sobota, 11. oktober 2008, ob 05:31, Boris Kumer, ogledov: 9278

Miha Pavšek:  Na 6. generalni skupščini zavarovanih območij v Alpah (Bled, 8.–10. 10. 2008) z naslovom »Življenje v Alpah – novi izzivi«, so v četrtek obesili spodaj poobjavljen plakat, ustno pa so ga predstavili v petek (dr. M. Gabrovec je o tem udeležencem skupščine predaval v sredo po ekskurziji v Vrata v Šlajmerjevem domu). 


Standardni pogled na TL z Begunjskega vrha (Foto: Bojan Erhartič). Na sliki je označen tisti del, ki smo ga izmerili kot ostanek ledenika.


Redne meritve na Triglavskem ledeniku 2008


Triglavski ledenik smo sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU obiskali ob koncu talilne dobe in sicer dne 27. in 28. 8. Pri meritvah smo sodelovali Miha Pavšek, Matija Zorn, Bojan Erhartič in Katarina Polajnar (GIAM), geodetski del pa sta opravila sodelavca Geodetskega inštituta (GIS) Stane Tršan in Blaž Barborič. Površina ledenika na dan meritve (27. 8. 2008) je bila 1,09 ha. V primerjavi z letom 2007 (preglednica desno zgoraj) se je obseg ledenika precej povečal, pri čemer gre to povečanje predvsem na račun zgornjega roba. Ledeniškega ledu, razen v dnu krajne zevi na zgornjem robu in v spodnjem desnem delu, ni bilo moč videti. Skoraj v celoti ga je namreč prekrival firn oziroma sneg iz snežnega obdobja 2007/08. Na zgornjem robu je bila debelina firna do 1,5 m. V desnem spodnjem delu pa se ledenik še naprej tanjša. Desno od osrednjega skalnega otoka je razgalilo manjšo površino - skalno podlago. To bi lahko na tem mestu v naslednjih letih povzročilo razkosanje ledenika ob predpostavki nadaljevanja trenda upadanja površine in tanjšanja ledenika iz zadnjega desetletja. Močno se je poznala tudi velika količina poletnih padavin, saj je bil na zgornjem robu močno spodjeden. Tam so bili na nekaterih mestih manjši predori v podolžni in celo krajši v prečni smeri. Po oceni povprečna debelina ledenika nikjer več ne presega 3, največja pa 5–6 metrov. Ob nadaljevanju podobnega trenda lahko pričakujemo izginotje ledenika najkasneje v naslednjih 5–10 letih.    Aktualnost podnebnih sprememb je taka, da ne kaže predolgo odlašati z objavo,  obširnejše poročilo v slovenskem jeziku pa bo pripravljeno do konca leta in bomo prav tako poskrbeli za njegovo poobjavo na Gore-ljudje.

Miha Pavšek

Oznake: TNP
eXTReMe Tracker