Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Dr. Tone Strojin: Dr. Henrik Tuma

Slovenski gorniški klub Skala

Info: [email protected]
     ali telefon: (01) 540 51 66

SGK Skala: Dr. Henrik Tuma (PDF, 4 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

torek, 2. september 2008, ob 05:30, Franci Savenc, ogledov: 1633

Slovenski gorniški klub Skala – Zbirka: Oprimki
Druga, dopolnjena izdaja, junij 2008

Dr. Tone Strojin

Dr. Henrik Tuma

Druga, dopolnjena izdaja

© Slovenski gorniški klub Skala,
    Ob Ljubljanici 42, Ljubljana
 
Tisk: Littera picta, d. o. o.
Zbirka Oprimki
Urednik: dr. France Sevšek
junij 2008
Naklada: 1500 izvodov

UDK 929Tuma H.
ISBN 978-961-238-912-3
COBISS.SI-ID: 238523648

Mehka vezava, 21 cm x 16,5 cm, 108 strani
Dobiti jo je mogoče v SGK Skala


VSEBINA

Ludvik Zorzut: Naše gore list
Spremno besedilo: Ob 150. obletnici rojstva dr. Henrika Tume
Predgovor k drugi izdaji
Predgovor k prvi izdaji leta 1976
Oris Tumovega življenja
Družina dr. Henrika Tume

I Alpinist
Pomen dr. Henrika Tume za slovenski narod, posebej za gorništvo in alpinizem
Ob alpinistično-kulturnem delu dr. Henrika Tume
Viri alpinizma po Tumi
Motivi alpinizma in alpinistike
Razvoj in vsebina alpinizma
Pojem in vrste gorskega športa nekoč in danes
Tuma o tipih alpinistov
Tumovo besedje in izražanje
Tuma kot športni alpinist

II Primorski narodni prosvetitelj, politik, publicist in odvetnik
Tumovo narodno prosvetno delo
Tuma kot politik in publicist
Njegova karizma
Politične razmere
Tuma v očeh sodobnikov
Kot pravnik in odvetnik
Nekaj o Tumovi rokopisni gorniški zapuščini
Najpomembnejši Tumovi gorniški spisi
Okvirna gorniška bibliografija o Tumi


SPREMNO BESEDILO
Ob 150. obletnici rojstva dr. Henrika Tume
(1858–1935)

Preden spregovorimo nekaj besed o vsebini knjižice, temelječi na Tumovi ediciji Pomen in razvoj alpinizma, se nekoliko ustavimo pri njegovi življenjski poti. Tuma se je rodil leta 1858 v Ljubljani. Po končani gimnazijski maturi v Trstu in vmesnem poučevanju, predvsem kot domači učitelj, je v letih od 1881 do 1885 študiral pravo na Dunaju. Po izpitih in rigorozih se je kot pravnik najprej zaposlil v Ljubljani, nato v Trstu, po sodniškem izpitu leta 1890 pa v Tolminu in nato v Gorici, kjer je po odvetniškem izpitu odprl odvetniško pisarno. Leta 1924 je Tuma zaprosil italijansko oblast za državljanstvo, a ga ni dobil, zato se je preselil v Ljubljano, kjer je nadaljeval delo odvetnika. In ne samo to, ukvarjal se je tudi s politiko, publicistiko, zlasti pa z alpinizmom (kultura) in alpinistiko (praksa) ter ideologijo.

Svoje življenje in delovanje je Tuma opisal do leta 1924, torej čas, preden se je pred fašisti umaknil v Ljubljano. Dejaven pa je bil tudi še pozneje.

Nanj je močno vplivalo tudi njegovo zasebno življenje. Leta 1894 se je poročil z Marijo, roj. Gianola, ki je v osemnajstih letih zakona rodila deset otrok. Otroke je imel zelo rad, omogočil jim je tudi primerno izobrazbo, iz katere so nekateri izšli kot priznani strokovnjaki. Po Marijini smrti se je drugič poročil, vendar ga žena duhovno ni podpirala, ker ga ni razumela.

Po naporni in zelo plodoviti življenjski poti je dr. Henrik Tuma leta 1935 v Ljubljani za vedno zatisnil oči, star 76 let.

Tuma je bil svetovljan, kar mu je omogočilo znanje več tujih jezikov: francoščine, angleščine, italijanščine, nemščine; zavzeto pa se je ukvarjal tudi s proučevanjem slovanskih jezikov. Pritegovalo ga je mnogo stvari, zato bi pri oceni njegovega dela in literarne zapuščine morali sodelovati strokovnjaki z različnih področij.

Poleg spisov o alpinizmu je napisal več prispevkov tudi o krajevoslovju, političnem razmišljanju, viziji slovenstva in o drugih področjih, kar pa v tej knjižici ni posebej omenjeno.

Oznake: BIB
eXTReMe Tracker