Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Mlake

MOJA GORSKA POT SKOZI ČAS - seznam gora, planinskih koč, bivakov ... s prvimi pristopi, razvrščenimi po nazivu, nadmorski višini, dnevu obiska in času pristopa
========== Arhiv: Bohinj ==========

Video: Zimove Jegle

Kramarjo rovt Požar, Kramarjov rovt
Lajnar na Ravnah Biščov rovt na Ravnah
petek, 25. april 2008, ob 19:00, Janez Pikon, ogledov: 1152

Na Požarju pred Nemškim RovtomJanez Pikon: Priljubljena pot z vasi Ravne čez Make na Požar pred Nemškim Rovtom. Močvirnato področje, kar že samo ime pove, vreme je bilo ugodno, zato sem se krožno vrnil preko grebena Strzi.

Začnem pri Prezlcu, torej na Ravnah, vasici kjer sem preživljal svojo mladost. Veliko se je od takrat spremenilo v tem okolju, toda vsega se še dobro spominjam in večkrat podoživljam trenutke preživete na travnikih in gozdovih okrog vasi.

Na Jegleh, z Ravne na Nemški Rovt, Zimove Jegle, na Požarju

Najprej pogledam okrog Pavlovga studenca, Lajnarja in Dolinarjevega ta dolgega rovta, vse je zaraščeno in težko prepoznavno, če krajev že prej ne bi poznal. Nadaljujem proti predelu Srnjak do ostankov Biščove kamnite stavbe, ki jo je še slediti. Včasih sta bila tu dva rovta in sicer Biščov in Tubejov, po katerem je potekala steza na Rižce in naprej na Strme.

Mlake med vasjo Nemški Rovt in Ravne

Rovt Zimove Jegle je nižje, vzhodni del proti Nemškemu Rovtu je že precej poraščen, pravo nasprotje tistega pred mnogimi leti, ko se je tu vsako leto redno kosilo in opravljalo vsa dela povezana s Zimovo kmetijo. Še danes, ko pomislim na ta rovt, takoj povežem z njim še Zimovga Joža in Johanco, ki sem ju tolikokrat videl pri potrebnih opravilih. Spodnji senik je v zaraščenem rovtu strohnel in težko ga je najti, če zanj ne vemo, toda sedaj je celotno to področje raj tudi za gobarje.

Prečkam manjši potok in že sem v Mlakah last domačinov z Nemškega Rovta. Sledijo Poletov, Barakarjov, Kajžov, tudi višje Nackov in naprej Kramarjov rovt do Požarja, kjer so lastniki Poletovi, poznam le teh nekaj rovtov vseh ne. Veliki in lepo urejeni travniki, jeseni tudi pašniki segajo vse do začetka grebena Strzi, kamor se tudi odpravim.

Poraščen greben mi služi tudi kot dežnik, kajti pričelo je močneje deževati, zato nadaljujem nižje po grebenu proti Bohinjski Bistrici in po najkrajši poti domov.

Janez Pikon
Oznake: FOT
eXTReMe Tracker