Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Kamniški zbornik 2008

Kamniški zbornik (del, PDF, 4,2 MB)

NSi: Kamniški zbornik

 

 

 

sreda, 26. november 2008, ob 05:29, Boris Štupar, ogledov: 2937

Izdaja: Občina Kamnik ... Izšlo v nakladi 2000 izvodov v Kamniku, marca 2008
Iz vsebine: Zven časa na Veliki planini, Mlinarjev stan Za Koglom v Kamniški Bistrici, Alpinistični odsek PD Kamnik v zadnjih desetih letih, Marko Prezelj: »Alpinizem je način življenja.«, Veternice in reševanje oskrbe z vodo na Kamniških planinah ...

Kamniški zbornik XIX

Izdaja: Občina Kamnik
Ureja uredniški odbor: dr. Božidar Drovenik, Tone Ftičar, Marjeta Humar, prof., spec. v hum., Tina Romšak, prof., Jasna Paladin, univ. dipl. etn. in kult. antr., Barbara Savenc, dipl. umet. zgod., Anton Tone Smolnikar, Breda Vukmir Podbrežnik, prof., Milan Šuštar, prof.
Lektorja in korektorja: Milan Šuštar, prof., Marjeta Humar, prof., spec. v hum.
Angleški povzetki: Denis Majzelj, prof.
Grafična oprema in oblikovanje: Dušan Sterle, slikar in graf. oblikovalec
Računalniška obdelava besedila: Sašo Matičič, Studio Dataprint, d. o. o.
Tisk: Gorenjski tisk, d. d.
Naklada: 2000 izvodov
V Kamniku, marca 2008
ISSN 1318-9069
UDK: 908(497.4 Kamnik)(082)
COBISS.SI-ID: 28111917

Broširana, 22 cm x 30 cm, 410 strani


Kazalo

Marjeta Humar Kamniški zbornik XIX
Anton Tone Smolnikar In memoriam dr. Janezu Drnovšku

Kamnik­–­sedanjost in prihodnost
Katarina Ščetinin ­ Sever Korakoma na področju predšolske vzgoje

Velika planina skozi čas
Vanda Rebolj, France Malešič Zven časa na Veliki planini

Razprave – etnologija
Jasna Paladin Črna noša in Kamničanke
Gregor Lobe, France Malešič Mlinarjev stan Za Koglom v Kamniški Bistrici
Bernard Bezek Kozolci v Podgorju
Damijana Križnik ­ Vrhovec Ob 160-letnici rojstva Gašperja Križnika

Razprave­–­družbena ­­zgodovina
Jože Arko Agresija JLA in odpor kamniških teritorialcev
Damjan Hančič »Govori se tudi, da nimamo drugega materiala in hrane kakor le Titove slike …«– zapisniki Okrajnega komiteja KPS Kamnik v letu 1945
Lilijana Žnidaršič Golec Spori zaradi Velike planine po sodnem zapisniku iz leta 1540

Razprave­–­zgodovina ­šolstva
Vilma Vrtačnik Merčun Šole in učitelji v kamniškem šolskem okraju v desetletju od 1904 do 1913

Razprave­–­zgodovina­ športa
Bojan Pollak Alpinistični odsek PD Kamnik v zadnjih desetih letih

Razprave­–­zgodovina­ obrti
Jasna Paladin Svečarska in medičarska delavnicav Lectarjevi hiši v Kamniku
Vilko Rifel Apnarska dejavnost na območju dolin Kamniške Bistrice in Črne
Vilko Rifel Kamniški podobar Franc Ksaver Tončič

Razprave­–­bibliotekarstvo
Andreja Štorman O bibliografiji Gašperja Križnika

Razprave­–­zgodovina­je zikoslovja
Matej Hriberšek Od Tuhinja do Novega mesta

Razprave­–­zgodovina­ glasbe
Marinka Mošnik P. Angelik Hribar (1843–1907)

Razprave­–­zgodovina­ filma
Stanko Šimenc Filmska podoba Kamnika

Razprave­–­arheologija
Janja Železnikar Najstarejša doslej raziskana ovalna pastirska bajta na Veliki planini

Razprave­–­naravoslovje
Tjaša Tolar, Katarina Čufar Les iz Mlinarjevega stanu Za Koglom in njegov raziskovalni potencial
Borut Toškan Živalski ostanki iz Mlinarjevega stanu Za Koglom
Branko Vreš, Brane Anderle, Tatjana Čelik, Božo Drovenik, Andrej Seliškar Rastlinstvo Menine planine
Božidar Drovenik Hrošči kozlički (Cerambycidae) na Kamniškem
Danijel Bezek O življenju, ki ga ni več
Vido Kregar Veternice in reševanje oskrbe z vodo na Kamniških planinah

Razprave­–­paleontologija
Jure Žalohar, Tomaž Hitij Kako smo v Tunjicah odkrili najstarejše fosile morskih konjičkov na svetu
Matija Križnar,  Katarina Čufar Fosilni les Carapoxylon iz spodnjemiocenskih
plasti pri Komendi
Matija Križnar, Davo Preisinger Rak Coeloma iz govške formacije Tunjiškega gričevja
Aleksander Sarnavsky 70 let od najdbe mamuta v Nevljah

Pesniki ­in ­slikarji
Anica Gladek o sebi
Urška Tomec o sebi
Barbara Savenc S črto skozi življenje Tone Žnidaršič (1923–2007)
Barbara Savenc Slikarsko srce v zavetju tehničnega duha Bogdan Potnik (1927).

Naš­ pogovor
Franc Svetelj Prof. dr. Vladimir Klemenčič: Podgorje – vzorčni primer preučevanja problematike vasi in podeželja
Igor Jurič Marko Prezelj: »Alpinizem je način življenja.«


Ljudje ­in­ čas
Mirko Juteršek Tomaž Perko – slikar pri šestdesetih
Bogomir Kovač Cene Matičič, kamniški polihistor
Marko Lesar Emilijan Cevc (1920–2006)
Jože Pavlič Profesorica Anda Peterlin (1922–2006)
Janja Železnikar Moj spomin na dr. Toneta Cevca (1932–2007)
Janez Majcenovič Listi iz perovske kronike (Ob 120-letnici rojstva prof. Ivana Mazovca)

Oznake: BIB
eXTReMe Tracker