Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zbor načelnikov - pomlad 2008

petek, 18. april 2008, ob 14:30, Matjaž Šerkezi, ogledov: 1663

Zbor načelnikov je bil v četrtek, 17. aprila, ob 18. uri v prostorih Mestne občine Kranj.

Zbora se je udeležilo 21 načelnikov oz. predstavnikov alpinističnih kolektivov od 38 registriranih. Povabilu se je odzval tudi Tone Škarja, načelnik KOTG.

Andrej Štremfelj, ki je bil predsednik zbora je predlagal še naslednja delovna telesa:
Gorazd Pozvek in Anja Karničar – člana zbora
Matjaž Šerkezi – zapisnikar
Matej Kladnik in Miha Habjan – overovatelja zapisnika
Tomi Aurednik in Branko Ivanek – verifikacijska komisija.

Zbor načelnikov je potekal tekoče po naslednjem dnevnem redu:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijske komisije
2. Sprejem predlaganega dnevnega reda
3. Pregled realizacije sklepov zadnjega zbora načelnikov
4. Poročilo o delu v letu 2007
5. Finančno poročilo za leto 2007
6. Plan dela za 2008
7. Finančni plan za 2008
8. Problematika obveščanja članstva
9. Razno

Glavna posebej izpostavljena problematika v slovenskem alpinizmu je obveščanje alpinistov o akcijah, prireditvah itd. Alpinisti so danes vse prevečkrat pasivni in brez zanimanja za posamezne dogodke v slovenskem alpinističnem prostoru. To skušamo rešiti z novičarsko listo na spletni strani Komisije za alpinizem, kamor se lahko vpiše vsak, ki želi biti na tekočem z informacijami. Prav tako pa je tukaj veliko na načelnikih odsekov, katerih naloga je, da informacije posredujejo naprej in ne samo posredujejo, ampak skušajo njihove člane za določeno akcijo motivirati in vzpodbuditi.

Poročilo zbora boste lahko prebrali na spletni strani Komisije za alpinizem pod rubriko: Zapisnik zadnje seje KA.

 

Matjaž Šerkezi

eXTReMe Tracker