Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Planinsko društvo Paloma nadaljuje obnovo Ribniške koče

Vecer.si 13.03.2008

nedelja, 16. marec 2008, ob 05:29, Marko Renčelj, ogledov: 2220

Večer, Narava, gore in ljudje - Urška Šprogar: V preteklih štirih letih so v urejanje in obnovo koče vložili nad 2000 ur prostovoljnega dela

V preteklih štirih letih so v urejanje in obnovo koče vložili nad 2000 ur prostovoljnega dela. Akcije predstavljata predsednik Franc Perko in Zofka Krapša. V ospredju so urejanja poti in prizadevanja za ohranjanje narave

Franc Perko je predsednik Planinskega društva Paloma Sladki Vrh, ki šteje 408 članov. Na občnem zboru je povedal, da bodo letos z razpoložljivimi finančnimi sredstvi in s prostovoljnim delom nadaljevali obnovo Ribniške koče ter da so v začetku marca vložili v zemljiško knjigo zahtevek za vpis lastništva Ribniške koče s pripadajočim devethektarskim zemljiščem. "Na vrsti so gradbena dela v kuhinji in apartmajih, zaključna dela v prostoru za pripravo zelene hrane, obnova pomožnega skladišča, fasada na prizidku kurilnice, priprava idejnih projektov za čistilno napravo in urejanje okolice. Letos in prihodnje leto bomo obnavljali tudi s pomočjo finančnih sredstev šolskega ministrstva, saj bo samo kuhinja zahtevala 30 tisoč evrov. Obnova Ribniške koče pa bi bila brez prostovoljnega dela veliko počasnejša, saj nam finančnih sredstev vedno zmanjkuje. Tako smo v preteklih štirih letih v urejanje in obnovo Ribniške koče vložili 2115 ur, za letos predvidevamo 500 ur prostovoljnega dela. Verjetno nas spet čaka obnova fasade. Na zahodni strani Ribniške koče želimo urediti nov točilni pult z lažjim dostopom, saj je sedanja hoja v prvo nadstropje, predvsem pozimi, neprijetna. Prostor bomo zasteklili in ga kasneje uporabljali kot letni vrt. Pridobili bomo približno 50 kvadratov, saj če bo več smučarskih prog, bo tudi obiska več. Ob vsem tem pa upam, da bo koča ostala planinska," je povedal Franc Perko.

Najemnik koče je že od leta 1993 domačin Janko Zapečnik, ki tudi s svojim znanjem in vlaganji že vsa leta sodeluje pri obnovi. V načrtu imajo tudi izgradnjo čistilne naprave, vendar čakajo na prostorskoureditvene plane, saj ne vedo, koliko stavb bodo v okolju, ki je vključeno v območje Nature 2000, še zgradili, je razložil predsednik Franc Perko.

Prednost dajejo ohranjanju narave

Zofka Krapša pa o varovanju velikonočnice na Boču pravi: "Da bi preprečili namerno uničevanje narave, člani odseka za varovanje gorske narave sodelujejo tudi z drugimi planinskimi društvi, kjer opažajo nehumane posege v naravo. Najbolj zgovorna je ljubezen do velikonočnice na Boču, ki jo morajo v času cvetenja celo varovati. Samo člani odseka za varovanje gorske narave pri PD Paloma so v dogovoru z MDO Podravje lani sto ur varovali to ogroženo lepotico. Vsako opažanje o nevestnem ravnanju z okoljem prijavljajo ustreznim organom. Lani so policijski postaji v Šentilju posredovali kar nekaj prijav nevestnih voznikov motorjev, ki se redno podijo po gozdovih in uničujejo Šentiljsko pot. Vsaj enkrat letno je treba očistiti pohodne poti, saj obiskovalci brezvestno odmetavajo številne odpadke, ki ne le kazijo, ampak tudi uničujejo naravo. V lanski akciji od Ribniške koče do Rogle smo skupaj z markacisti napolnili dvanajst petdesetlitrskih vreč odpadkov, kar zgovorno dokazuje mačehovski odnos obiskovalcev gora do narave. Zato za letos načrtujemo poleg številnih rednih aktivnosti tudi ozaveščenje obiskovalcev Ribniškega jezera in Lovrenških jezer s posebnimi zloženkami o varovanju Pohorja. Tako bomo junija organizirali naravovarstveni izlet od Ribniške koče in Lovrenških jezer. Pohod bo vodil dr. Jure Gulič, predstavnik Zavoda za varovanje narave RS iz mariborske enote, in bo pohodnike seznanil z bogastvom rastlinstva in živalstva na Pohorju."

Označevanje poti od Sv. Duha na Ostrem vrhu do Kaple

Zofka Krapša je opisala tudi delo markacistov PD Palome: "V preteklem letu so največ časa namenili urejanju Šentiljske poti in panoramske od Sv. Duha na Ostrem vrhu do Kaple. Obnavljali so markacije in smerne table, ki nekatere tako zelo motijo, da jih redno odstranjujejo, kosili so travo in odstranjevali podrta drevesa, popravljali ograje in stopnice. Letos nameravajo obnoviti še ostale markacije na teh poteh."

Želijo tudi več mentorjev za vodenje mladih. "Za mlade planince, člane planinskega krožka na osnovnih šolah Sladki Vrh in Šentilj, sta bila organizirana planinska tabora na Arehu na Pohorju, Komni in pri Triglavskih jezerih. Mladi planinci na šolskih taborih spoznavajo vrednote narave in lepote naših gora in planin ter se naučijo, kako jih ohranjati. Planinsko delo z mladimi osnovnošolci želimo v društvu okrepiti in povečati,

zato bi letos radi usposobili še kakšnega mentorja in vodnika. Zato sta na občnem zboru Franc Perko in Uroš Vidovič podelila mladim planincem bronaste in srebrne znake Mladi planinec. Bronaste so prejeli Jana Verčič, Gregor Horvat, Boštjan Horvat, Tomaž Breg, Sara Nikl, Michel Nikl, Dominik Tancer, Timotej Kolbl in Manca Črešnar, srebrne pa Anamari Rajšp, Jana Verčič, Mitja Fras in Timotej Kolbl," je sporočila Zofka Krapša.

URŠKA ŠPROGAR

Ribniška koča bo dobila nov zimski vrt. Foto: Urška Šprogar

eXTReMe Tracker