Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

115. obletnica ustanovitve Slovenskega planinskega društva

Vecer.si 28.02.2008

četrtek, 28. februar 2008, ob 10:18, Marko Renčelj, ogledov: 2088

Večer, Narava, gore in ljudje - Urška Šprogar: Danes je slovensko planinstvo združeno v Planinski zvezi Slovenije, prepoznavno po vseh gorstvih sveta

Danes je slovensko planinstvo združeno v Planinski zvezi Slovenije, prepoznavno po vseh gorstvih sveta, država je zvezi priznala delo v javnem interesu za telesno rekreativno-vrhunska delovanja ter enako za delovanje in prizadevanje pri procesih gorskega naravovarstva

Februarja 1893 je Slovencem uspelo pridobiti in ustanoviti uradno lastno slovensko planinsko organizacijo, Slovensko planinsko društvo (SPD), na osnovi odobrenih in potrjenih društvenih pravil pri takrat za to pristojnem notranjem ministrstvu avstrijskega cesarstva z dne 10. januarja 1893. Tako je na uradnem ustanovnem občnem zboru SPD v Ljubljani v vrtnem salonu gostilne Malič (sedaj lokacija Name) nastal temelj slovenskega planinstva.

Ob obletnici je predsednik Planinske zveze Slovenije mag. Franci Ekar povedal: "Namen ustanovitve Slovenskega planinskega društva je bil naravnan v vzpodbujanje slovenskega domoljubja in tudi v usmeritve, da se po slovensko govorečem gorskem svetu sliši slovenska beseda, da so napisi na smernih tablah v slovenščini in da so na vrhovih slovenske vpisne knjige in žigi. To je bilo obdobje narodnega boja za ohranitev, uveljavitev in razvoj slovenstva. Slovensko zavedni planinec se je moral vključiti v boj in tekmovanje za uveljavitev slovenstva v slovenskih gorah. Za to pa so bila potrebna dejanja, ki so se kazala v označevanjih in urejevanjih planinskih poti, izgradnjah slovenskih planinskih postojank, ki so bile izjemnega pomena in so služile kot izhodišča za težje in najtežje vzpone na vrhove ostenja."

Slovensko planinsko društvo, oblikovano po vzoru evropskih planinskih društvenih organizacij, je bilo tudi v funkciji zveze, ki je združevala in vključevala planinske podružnice, ki so se ustanavljale po vseh slovensko govorečih območjih. Tako sta že v prvem letu slovenskega planinstva nastali kamniška kot prva in savinjska v Mozirju kot druga. Nastajanje podružnic se je vsako leto do prve svetovne vojne nadaljevalo.

"Planinske vrednote so izjemnega pomena za slovenstvo, zanesljivo so del slovenske državnosti in prepoznavnosti. Skozi stoletje so nastale in postale svetinja in neomajen steber slovenstva. Slovenski domoljubi so z lastnimi sredstvi in premoženjem, podarjenem SPD, bogatili in zagotavljali trdnost SPD. Ta plemenita dejanja, vztrajnost in delo v narodovem interesu za splošno slovensko javno dobro, so se plemenitila, vse do današnjih dni, ko je z enako vnemo naslednica SPD, Planinska zveza Slovenije, ustanovljena v letu 1948, po vojnih vihrah nadaljevala delo z obnovo porušenega in požganega premoženja SPD, z novimi elani in planinskimi deli sporočil, ki jih je že temeljni izgradnji zapisalo in uresničevalo SPD.

Danes je slovensko planinstvo, združeno v PZS, prepoznavno po vseh gorstvih sveta, država je zvezi priznala zaupano delo v javnem interesu za telesno rekreativno-vrhunsko delovanje in enako za delovanje in prizadevanje pri procesih gorskega naravovarstva. Tudi v sodobnem novem času se PZS uveljavlja z vrhunskimi dosežki športnih plezalcev, alpinistov, turnega tekmovalnega in ekstremnega smučanja. PZS skrbi za oblikovanje človeka v kar najbolj pozitivnem odnosu do gorske narave," je povedal predsednik Franci Ekar.

URŠKA ŠPROGAR

eXTReMe Tracker