Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Čajčki

kolesarje, štirikolesnike >> gore-ljudje 40608 

V včerajšnjem izvodu  revije se urednik razpiše o tem, da mu gre redko katera stvar na svetu tako na živce kot »jamranje«. Pravi tudi: »Življenje je lepo, res pa je, da ga marsikdo, in sploh ne po svoji krivdi živi slabo.«

Kaj ko bi se poleg nas samih tudi zavod za gozdove potrudil, da bomo lahko gledali lepe slike in morda popili dober planinski ...čaj in življenje bo lepše, misli pa nam bodo navdahnile nove ideje.

Tekst in foto v dodatni vsebini: Boris Štupar

petek, 28. november 2008, ob 05:59, Boris Štupar, ogledov: 2436

V Švici ekološko pridelujejo zelišča. Vsako leto pridelajo več kot sto ton posušenih zelišč. V Švici gojijo zelišča, v Sloveniji pa preganjamo...

Zadruga Valplantes / Bio Alp Tea
združuje sto proizvajalcev. Že dvajset let se ukvarja z ekološko pridelavo zelišč in zdravilnih rastlin na območju Peninskih Alp. Zadruga premore zmogljive sušilnice in s svojimi izdelki oskrbuje ugledna podjetja v švicarski živilski, kozmetični in farmacevtski industriji. S svojimi partnerji je zadruga „Valplantes“ v sodelovanju z različnimi partnerji na tržišču ponudila zeliščni ledeni čaj „Bio Alp Tea“.


Nosilci projekta
Zadruga Valplantes (Kooperative Valplantes), ekološka pridelava zelišč in zdravilnih rastlin v kantonu Valais


Sodelujoči deležniki
Sto pridelovalcev zelišč in zdravilnih rastlin, poslovodstvo, tehnični odbor, sodelavci zadruge, znanstveni in tehnični svet. Zunanji sodelavci: področje raziskovanja kmetijstva v Švici: Agroscope RAC Changins (Center za raziskovanje praproti) in Médiplant, Center za širjenje strokovnega znanja na področju kmetijstva (Office de vulgarisation agricole). Visoka šola Valais: študijski program agronomije. Združenje mlekarjev Valais. Krovna organizacija švicarskih proizvajalcev Plantamont.

Plant index

Cilji
Najpomembnejši cilji, ki so bili razlog za ustanovitev zadruge „Valplantes“, veljajo še danes: spodbujanje razvoja ekološkega hribovskega kmetijstva, da bi se le-to ohranilo tudi v prihodnje; spodbujanje raznolike kmetijske proizvodnje; omogočanje pridobivanja dohodka v kmetijstvu kot glavni in dopolnilni dejavnosti na gorskih območjih; preprečevanje agrarne depopulacije; vrednotenje krajine in okolja, spremembe v švicarskem kmetijstva zaradi njegovih posebnih značilnosti ne omogočajo donosnega gospodarjenja na gorskih območjih s klasičnimi (žito itd.) ali mešanimi kulturami (živinoreja, pridelovanje žita): ravnine ni, veliko je vzpetega sveta, strojno obdelovanje zemljišč je oteženo, donos je premajhen. To so dovolj prepričljivi razlogi za spodbujanje novih kmetijskih dejavnosti (ekološko kmetijstvo), ki omogočajo okolju prijazno rabo tal, prispevajo k biotski raznovrstnosti in kmetom omogočajo primeren dohodek.

Dejavnosti
Že izvedene dejavnosti: ustanovitev zadruge in ureditev njenega pravnega statusa (l. 1985), razvijanje ekološkega pridelovanja zelišč in zdravilnih rastlin v kantonu Valais, ustanovitev upravnega organa za usklajevanje proizvodnje ter za tehnično in administrativno podporo proizvajalcem, gradnja dveh objektov za sušenje rastlin in izvedba stalnih izboljšav na obeh objektih, izboljšanje in prilagajanje pridelovalnh metod, ustanovitev delniške družbe „Provalplantes SA“, iskanje in razvoj končnih izdelkov z dodano vrednostjo (Bio Alp Tea, zeliščni čaji), iskanje in vzgoja novih vrst rastlin v sodelovanju z našimi strankami in raziskovalnimi ustanovami, trženje ekološko pridelanih zelišč in zdravilnih rastlin ter končnih izdelkov, ki so proizvedeni le-teh.

Rezultati
Po dvajsetih letih dela lahko zatrdimo, da smo dosegli poglavitne cilje in da so ti kakovostni. Na področju kmetijstva smo ustvarili nove možnosti zaslužka ter okolju prijazno, ekološko proizvodnjo. Letno pridelamo 100 ton posušenih zelišč in zelo se trudimo, da bi pridelavo še povečali. Leta 1996 se je zadruga Valplantes odločila, da bo s trženjem končnih izdelkov svoje cilje še dopolnila. V sodelovanju z izkušenimi partnerji iz te panoge je bila z uvedbo novega čaja „Bio Alp Tea“ na tržišče uresničena ideja o proizvodnji pijače na rastlinski osnovi. Številke prodaje treh različnih vrst čaja „Bio Alp Tea“ (Classic, Relax in Green) so neprestano rasle in dosegle 1.500.000 litrov. „Bio Alp Tea“ danes prodajajo v večini verig švicarskih samopostrežnih trgovin. Trenutno načrtujemo zanimive projekte za izvoz izdelkov kot tudi za razširitev ponudbe izdelkov na rastlinski osnovi.  CIPRA


 

eXTReMe Tracker