Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Kako se Slovenci vključujemo v Planinsko zvezo Slovenije

Vecer.si  24.01.2008

torek, 29. januar 2008, ob 14:22, Marko Renčelj, ogledov: 1392

Večer, Narava, gore in ljudje: Planinska društva upravljajo 171 planinskih koč, zavetišč in bivakov, skupno imajo okoli 6000 ležišč. Za mrežo približno 7 tisoč kilometrov planinskih poti po Sloveniji skrbi okrog tisoč markacistov. Letošnja članarina bo ostala na isti ravni kot v letu 2007

Planinska zveza Slovenije je organizacija s stoletno tradicijo, Slovensko planinsko društvo so ustanovili 1893. Planinska zveza Slovenije, ki je njegov naslednik, pa bo letos praznovala 60 let dela.
V 251 planinskih društvih je preko 52 tisoč članov vseh kategorij: članov A, članov B, študentov in srednješolcev in najmlajših.
Od leta 2004, ko je bilo 53.743 članov PZS, je v letu 2005 članstvo upadlo na 52.509, v letu 2006 pa je naraslo na 52.856 članov. Glede na število prebivalcev Republike Slovenije to pomeni 2,7 odstotka vsega prebivalstva.
Porast članstva je viden predvsem v manjših planinskih društvih. V porastu je ustanavljanje novih planinskih društev in klubov. Med najpomembnejšimi prednostmi je zavarovanje članov PZS v gorah Slovenije in Evrope za primer trajne invalidnosti, za primer nezgodne smrti, za primer reševanja zunaj Slovenije v gorah Evrope in odgovornost proti tretji osebi. Letošnja članarina bo ostala na isti ravni kot v letu 2007.

Gibanje članstva PZS v letu 2007
Statistične podatke o oceni gibanja članstva je pripravila strokovna služba PZS:
PZS združuje 255 planinskih društev, ki so razvrščena v 12 meddruštvenih odborov (MDO). Lani se je na novo organiziralo 10 planinskih društev. Največji porast je v kategoriji pionirji in otroci, za 893 članov, ter v kategoriji odraslega članstva za 1809 članov in v kategoriji članstva z največ ugodnostmi, A-članstva, za 199 oseb.

Članstvo v PZS se je skupno povečalo za 5 odstotkov, v zvezo je vpisanih 55.653 oseb. Porast števila članov so zaznali v tistih društvih, katerih odborniki so z zanimivimi programi pritegnili v svoje vrste ljubitelje narave in gora željne Slovence.

PZS si želi, da bi po ponujenih ugodnostih članske A-kategorije poseglo čim več njenega članstva, še zlasti strokovni kadri in specialisti, to so vodniki PZS, mentorji, alpinisti, markacisti, turni smučarji, turni kolesarji ter organizacijski delavci iz UO PD in komisij PZS.
Od 255 planinskih društev se je število članstva zvišalo v 150 društvih. V 44 planinskih društvih je dvig članstva dosegel več kot 10 odstotkov, pri nekaterih PD pa celo za 100 in več, največji, kar vrtoglav porast članstva v PD je dosegel 414 odstotkov, vendar gre v teh primerih za manjše PD.
Pri večini PD, kjer se je število članstva zmanjšalo, znaša padec okoli 10 odstotkov, le v enem primeru dosega zmanjšanje števila članstva 49 %, tudi v tem primeru gre za PD z nekaj 10 člani. Ob tem na PZS želijo, da ljubitelji gora ne bi zapuščali njenih vrst.

URŠKA ŠPROGAR

Slovenski planinci so združeni v 255 planinskih društvih Foto: (Urška Šprogar)

eXTReMe Tracker