Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Novi kriteriji za kategorizacijo


...12.2009

 


 


Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
športnikov v republiki Sloveniji (PDF, 510 kB)
Potrjeno na 27. seji Strokovnega ssveta RS za šport 16.12.2009

torek, 30. december 2008, ob 05:28, Franci Savenc, ogledov: 1208

OKS-ZŠZ: nov mejnik na področju vrhunskega športa - Svetovni razred je dosegljiv športnikom vseh športov in ne samo olimpijskih

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez: Novi kriteriji za kategorizacijo
PLANINSTVO

ALPINIZEM

Športnik svetovnega razreda
a) Najmanj 3600 (2700) točk z enim vzponom ali smučarskim spustom

Športnik mednarodnega razreda
(40% zahtevanih točk mora biti doseženih z vzponi izven Slovenije)
a) 1500 (1100) točk z največ tremi vzponi, ki imajo najmanj 220 (160) točk
b) 2000 (1400) točk z največ tremi smučarskimi spusti, ki imajo najmanj 300 (230) točk
c) 1000 (800) točk po varianti a) in športno plezalni vzpon s potrjeno oceno 8b (8a).

Športnik perspektivnega razreda
(za alpiniste/ke do 24 leta)
(20% zahtevanih točk mora biti doseženih z vzponi izven Slovenije)
a) 1000 (750) točk z največ tremi vzponi, ki imajo najmanj 160 (120) točk. Med tremi vzponi mora obvezno biti vsaj en zimski (L, LK) oziroma poletni (K) vzpon.
b) 1000 (750) točk z največ tremi smučarskimi spusti, ki imajo najmanj 160 (120) točk
c) 800 (600) točk po varianti a) in športno plezalni vzpon s potrjeno oceno 8a+ (7c) ali ledno kombinirani vzpon z oceno M12+ (M10).

Športnik državnega razreda
a) Najmanj 450 (345) točk z vzponi poleti (K, LK), ki imajo najmanj 70(50) točk in najmanj 450 (345) točk z vzponi pozimi (L, LK), ki imajo najmanj 70(50) točk
b) Najmanj 1200 (900) točk s smučarskimi spusti, ki imajo najmanj 130(100) točk
c) Najmanj 720 (540) točk z vzponi poleti (K, LK), ki imajo najmanj 100 (75) točk in najmanj 720 (540) točk z vzponi pozimi (L, LK), ki imajo najmanj 100(75) točk
d) Najmanj 1000 (750) točk z vzponi, ki imajo najmanj 100(75) točk

Športnik mladinskega razreda
(za alpiniste/ke do 24 leta)
a) Najmanj 360 (275) točk z vzponi poleti (K,LK), ki imajo najmanj 70(55) točk in še najmanj 360 (275) točk z vzponi pozimi (L, LK), ki imajo najmanj 70(55) točk
b) Najmanj 900 (700) točk s smučarskimi spusti, ki imajo najmanj 90(70) točk
c) Najmanj 600 (450) točk z vzponi poleti (K,LK), ki imajo najmanj 90(70) točk ali najmanj 600 (450) točk z vzponi pozimi (L, LK), ki imajo najmanj 90(70) točk
d) Najmanj 900 (700) točk z vzponi, ki imajo najmanj 120(90) točk
Oznake: 1.) K … kopni vzponi, L … ledni vzponi, LK … kombinirani vzponi 2.) ( ) … kriteriji za alpinistke

ŠPORTNO PLEZANJE

Športnik svetovnega razreda
SP osvojeno 1. ali 2. mesto
SVI osvojeno 1. do 3. mesto

Športnik mednarodnega razreda
SP osvojeno 3. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
SVI osvojeno 4. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
EP osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
SPP ku. osvojeno 1. do 4. mesto
SPP tekma osvojeno 1. ali 2. mesto
vzpon v skali preplezana smer z oceno 8c+ (8b)59 z rdečo piko ali 8a+ (7c+) na pogled

Športnik perspektivnega razreda
SP varianta B60 osvojeno 9. do 16. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
ml. SP osvojeno 1. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
ml. EPP ku.61 osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
vzpon v skali preplezana smer z oceno 8b+ (8a) z rdečo piko ali 8a (7b+) na pogled za starejše mladince (-ke)
preplezana smer z oceno 8b (7c+) z rdečo piko ali 7c (7b) na pogled za mlajše mladince (-ke)

Športnik državnega razreda
MT uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem
tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije za športno plezanje (IFSC) DP osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
vzpon v skali preplezana smer z oceno 8b+ (8a) z rdečo piko ali 8a (7c) na pogled

Športnik mladinskega razreda
MT ml. uvrstitev v prvo polovico (1. 1/2) uvrščenih na uradnem mednarodnem
mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne federacije za
športno plezanje (IFSC) DP ml. osvojeno 1. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
vzpon v skali preplezana smer z oceno 8a+ (7c) z rdečo piko ali 7c (7a+) na pogled za
starejše mladince (-ke)
preplezana smer z oceno 8a (7b+) z rdečo piko ali 7b (7a) na pogled za
mlajše mladince (-ke)
59 () – kriterij za športne plezalke
60 varianta B - velja 2 leti po izteku mladinske kategorije
61 ml. EPP ku. - končna uvrstitev v evropskem mladin. pokalu (»European Youth Series«) velja kot uvrstitev na evropskem prvenstvu za mladinske kategorije

TEKMOVALNO LEDNO PLEZANJE
TEKMOVALNO TURNO SMUČANJE

Športnik svetovnega razreda
SP neol osvojeno 1. mesto

Športnik mednarodnega razreda
SP neol osvojeno 2. do 4. mesto za posameznike, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe EP neol osvojeno 1. do 3. mesto
osvojeno 1. mesto za ekipe SPP neol ku. osvojeno 1. do 3. mesto SPP neol tekma osvojeno 1. mesto

Športnik perspektivnega razreda
SP varianta B osvojeno 5. do 8. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih ml. SP neol osvojeno 1. do 4. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe ml. EP neol osvojeno 1. do 3. mesto
osvojeno 1. mesto za ekipe

Športnik državnega razreda
MT uvrstitev v prvo tretjino (1. 1/3) uvrščenih na uradnem mednarodnem
tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne planinske federacije (UIAA)
DP osvojeno 1. do 3. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih
osvojeno 1. mesto za ekipe

Športnik mladinskega razreda
MT ml. uvrstitev v prvo tretjino (1. 1/3) uvrščenih na uradnem mednarodnem
mladinskem tekmovanju, ki je v letnem koledarju Mednarodne planinske federacije (UIAA)
DP ml. osvojeno 1. do 6. mesto, če je to v prvi 1/3 uvrščenih osvojeno 1. ali 2. mesto za ekipe

Oznake: ALP, PLE
eXTReMe Tracker