Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Planinci za zaščito Kobil

torek, 18. december 2007, ob 05:28, Marko Renčelj, ogledov: 909

Večer, Narava, gore in ljudje: V soboto so se številni planinci Dolenjske podali skozi Kobile

Večer, četrtek, 13. decembra 2007 - Narava, gore in ljudje


Planinci za zaščito Kobil

V soboto so se številni planinci Dolenjske podali skozi Kobile, na pot skozi gozd in ohranjeno naravo, v protest proti nameravani sečnji in ureditvi turističnih točk na tem območju.

Kobile so geomorfološka, hidrološka in botanična naravna vrednota državnega pomena. To je sklop vrednot: potoki, soteska, raznoliki gozdni sestoji in redke drevesne vrste. Potoki so izdolbli globoko dolino, ki ima ponekod celo značaj vintgarja. V težko dostopnih dolinah najdemo rastišča bodike in eno zadnjih nahajališč tise na Gorjancih. Poleg redkih ogroženih rastlin so v Kobilah tudi ogrožene vrste žuželk, ptic, netopirjev in večjih sesalcev," so povedali strokovnjaki Zavoda za varstvo narave, ko so pohodnike seznanili s pomenom tega gozdnega rezervata in posledicah morebitnega izsekavanja.

Kobile spadajo v varovano območje Natura 2000, obsegajo približno 360 hektarjev. Pred kratkim pa so 128 hektarjev teh površin opredelili kot gozd, v katerem se lahko gospodari, torej seka. To pa bi lahko imelo za naravno vrednoto Kobil katastrofalne posledice. Zato so planinci Dolenjske in Bele krajine organizirali množični pohod za ohranitev tega gozdnega rezervata. Pohoda so se udeležili člani planinskih društev Novo mesto, Šentjernej in Kostanjevica. Pohodnikom sta se pridružila tudi podpredsednik PZS Rudi Skobe in načelnica Komisije za varstvo narave pri PZS Rozalija Skobe.

Urška Šprogar

eXTReMe Tracker