Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Javni razpis za oddajo v najem Domžalskega doma

petek, 22. april 2005, ob 14:05, Borut Peršolja, ogledov: 2545

Planinsko društvo Domžale išče najemnika Domžalskega doma na Mali planini. Rok za pisne prijave je 10. maj 2005.

Na podlagi sprejetih sklepov upravnega odbora Planinskega društva Domžale (17. seja, 13. 4. 2005 in 18. seja, 20. 4. 2005) objavljamo

JAVNI RAZPIS

za oddajo v najem Domžalskega doma na Mali planini (1534 m) z zbiranjem pisnih ponudb.

Domžalski dom na Mali planini je planinska koča, vpisana na seznam Planinske zveze Slovenije. Lastnik objekta in pripadajočega zemljišča je Planinsko društvo Domžale. V Domžalskem domu na Mali planini se lahko opravlja dejavnost predpisana s Pravilnikom o upravljanju, poslovanju in opremi planinskih koč Planinske zveze Slovenije.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bomo upoštevali:
- izpolnjevanje pogojev razpisa,
- oceno primernosti ponujene dejavnosti, ki jo ponudnik predlaga glede na namembnost planinske koče,
- reference ponudnika,
- usposobljenost ponudnika za uresničitev programa dejavnosti,
- druge ugodnosti, ki jih nudi ponudnik.

Ponudbi priložite:
- izjavo, da ponudnik sprejema pogoje razpisa,
- reference ponudnika, s programskim načrtom in navedbo začetka delovanja,
- potrdilo o registraciji ponudnika:
za družbe: kopija registracije podjetja ponudnika (izpis iz sodnega registra), ki načeloma ni starejša od treh mesecev in
za samostojne podjetnike: odločba o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti
in priglasitveni list Davčnega urada.

Interesentom bo omogočen ogled Domžalskega doma, z najožjim izborom ponudnikov pa bo opravljen tudi razgovor. Pred sklenitvijo notarskega zapisa mora ponudnik predložiti tudi ustrezno izjavo o garanciji za resnost ponudnika in dokazilo o vplačani varščini v višini šest mesečnih ponujenih najemnin.

Popolno ponudbo pošljite na naslov: Planinsko društvo Domžale, p. p. 66, 1230 Domžale s pripisom “NAJEM DOMA”, najkasneje do 10. maja 2005. K ponudbi predložite tudi vse zahtevane priloge.

Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v roku 15 dni od zaključka razpisa. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15 dni skleniti pogodbo o najemu Domžalskega doma na Mali planini v obliki notarskega zapisa. Stroške notarskega zapisa plača najemnik. Dodatne informacije: Borut Peršolja, 01 7215714.

Borut Peršolja,
predsednik

eXTReMe Tracker