Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Slovenci v Himalaji – Slovenians in Himalaya

ponedeljek, 2. februar 2004, ob 10:12, Franci Savenc, ogledov: 2273

KOTG: Brošura ob 40-letnici Komisije za odprave v tuja gorstva – Predstavljen izbor 85 odprav v Himalajo, v katerih so sodelovali naši alpinisti; tudi pregled himalajskih žrtev

Slovenci v Himalaji – Slovenians in Himalaya

Brošura ob 40-letnici Komisije za odprave v tuja gorstva – Tudi za promocijo ob odprtju Mednarodnega gorniškega muzeja v Pokhari, Nepal

Komisija za odprave v tuja gorstva je na nedavni novinarski konferenci posvečeni sicer knjigama Planinski zbornikin Prehrana v gorah predstavila tudi brošuro z 85 alpinističnih odprav v Himalajo, ki so jih organizirali, vodili ali vsaj sodelovali (tudi) slovenski alpinisti.

Vsa vsebina je v tabeli, oziroma dveh ločenih, s slovenskim in angleškim tekstom. Zaporedna številka, ime odprave oziroma cilj, leto in organizator, potem sestav moštva, vodja in člani, cilj oz. cilji z navedbo višine, na vrhu – kdo in kdaj (pri tujcih tudi oznaka države), v sosednji koloni so dosežki v primerih ko vrh ni bil dosežen in v zadnji koloni še opombe – o vzponu, načinu … V »zaključnih pripombah« sta omenjeni še odpravi (na Istor-o-Nal in Vzhodni Tirič Mir) v Hindukušu – … toliko, da ne izpadejo iz zgodovine. Dodan pa je tudi pregled Smrtne nesreče na slovenskih himalajskih odpravah.

Podatke (v tabeli kakršna je tudi v knjigi Planinski zbornik, kjer pa je tudi obsežen opisni del Toneta Škarje, zgodovinski prikaz našega himalajizma) je zbral Tone Škarja, sodelovala sta Tomaž Jamnik in Franci Savenc. Fotografija na ovitku je Marjana Manfrede Zahodni greben Everesta, oblikoval je brošuro Emil Pevec, natisnila (v tisoč izvodih) Papirna galanterija Marko Ravnikar s.p., založila pa Planinska zveza Slovenije.

UDK 796.52(235.243), 796.52-051(497.4) || ISBN 961-6156-51-9 || COBISS.SI-ID 128247552

Brošura je na voljo tudi za odkup na PZS po ceni 950 SIT.

Izrez iz tabele za Everest

Zanimivo bo sedaj spremljati pripombe – tako na izbor akcij (vseh tovrstnih je bilo samo v Himalajo skoraj še enkrat toliko) kot na vsebino, podatke!
Gotovo se je namreč tudi v ta izbor prikradla kakšna napaka, pomanjkljivost …
Pripombe bodo dobrodošle tudi pri oblikovanju kompleksnejše predstavitve odprav na našem spletišču; kjer načrtujemo postopno objavljanje: najprej tega izbora za Himalajo, ki ga bodo pa(raz)širili še z drugimi registriranimi, pa z podrobnejšimi opisi, tudi slikovnim gradivom... potem pa Hindukuš … Ande ter ostala gorstva sveta. Zbirka ima nas oznako VTG, V tujih gorah.

Oznake: VTG
eXTReMe Tracker