Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

TV: Ne za Volovjo reber

torek, 4. januar 2005, ob 22:00, Franci Savenc, ogledov: 964

TV Slovenija 1, Dnevnik, 04.01.05 (27:45 – 29:31): Prispevek novinarke Barbare Renčof (Ilirska Bistrica)

po spletni objavi

Voditeljica Simona Rakuša: Vse kaže, da je propadel še zadnji poskus družbe Elektro Primorska, da bi na Volovji rebri postavili vetrno elektrarno. Gradnji že ves čas nasprotujejo domačini in ekologi, zdaj pa niti republiška Agencija za okolje Elektru ni dala soglasja, ki bi ga potreboval za gradbeno dovoljenje.

Barbara Renčof: Mnenje Agencije za okolje je pogoj, da bi družba Elektro Primorska sploh lahko vložila prošnjo za izdajo gradbenega dovoljenja na Ministrstvo za okolje. Na Agenciji za okolje so projektu odrekli soglasje glede na mnenja strokovnjakov z Zavoda za gozdove, Ministrstva za kmetijstvo in kulturo ter Zavoda za varstvo narave.

Tanja Dolenc (direktorica Urada za okolje): Mnenja so bila negativna, predvsem mnenje Zavoda za varstvo narave, ki je presodil, da bi tak poseg negativno vplival na različne zaščitene živalske in rastlinske vrste in po 101. členu Zakona o ohranjanju narave je Agencija dolžna odreči okoljevarstveno soglasje v primeru takega negativnega mnenja.

Barbara Renčof: Torej do izdaje gradbenega dovoljenja brez soglasja ne more priti?

Tanja Dolenc: Ne.

Barbara Renčof: Sicer pa družba s projekti vetrnih elektrarn resnično nima sreče, saj so doslej propadli še vsi poskusi. Najprej Golič in Nanos, lani jim je načrte na Vremščici in Selivcu prekrižala država s strategijo prostorskega razvoja. Ostala jim je le še Volovja reber in ker niso dobili okoljevarstvenega soglasja vse kaže, da vetrnic nad Ilirsko Bistrico ne bo.

Voditeljica Simona Rakuša: V Elektru Primorska so zaradi zavrnitve izdaje okoljevarstvenega soglasja za gradbeno dovoljenje razočarani. Sporočili so še, da bodo sprožili postopek o prevladi javne koristi po zakonu o ohranjanju narave.

eXTReMe Tracker