Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Čim prej do zakona o TNP

petek, 24. december 2004, ob 09:30, Franci Savenc, ogledov: 1333

Delo, 24.12.04 - Tomaž Branc: sporočilo zadnje seje sveta zavoda Triglavskega narodnega parka

Iz naših krajev

Čim prej do zakona o TNP


Bled – Novi zakon o Triglavskem narodnem parku (TNP) bi morali sprejeti čim prej, je poglavitno sporočilo zadnje seje sveta zavoda Triglavskega narodnega parka. Direktor zavoda TNP Janez Bizjak je prepričan, da je vsebina novega zakona v glavnem dobro pripravljena in usmerjena v varovanje parka. TNP ima nekaj pomislekov glede varovanja Bohinjskega jezera, (ne)vključevanja kulturne dediščine v varovalne režime in glede posegov v prostor.

Predlog novega zakona, pod katerega se je prvi podpisal nekdanji poslanec LDS Dušan Vučko, je bil vložen in večkrat usklajevan ter dopolnjevan že v preteklem mandatu. Državni zbor lahko nadaljuje postopek sprejemanja tega predloga ali pa začne postopke za pripravo novega predloga. V tem primeru novega zakona ne bo vsaj še nekaj let, meni Janez Bizjak. Priprava zakona je dolgotrajna, po drugi strani pa so Slovenijo že dosegli predpisi EU in direktive s področja varovanja narave, ki jih bo moral upoštevati upravljalski načrt TNP.

Svet zavoda TNP je sprejel tudi program dela za leto 2005 in izhodišča za finančno poslovanje za leti 2005 in 2006. Za delovanje v prihodnjem letu bo park iz državnega proračuna prejel 259 milijonov tolarjev, 53 milijonov pa bodo pridobili sami s prodajo blaga in storitev na trgu. Prednostne naloge v prihodnjem letu so: sodelovanje pri pripravi zakona o TNP, sprejem upravljalskega načrta in program Natura 2000. Pomemben projekt, ki ga nameravajo izpeljati do leta 2007, je tudi ureditev parkovnega informacijskega centra Bled. Uredili ga bodo v novih prostorih TNP, ki je od letos v poslovni stavbi podjetja LIP Bled. Do leta 2006 naj bi se LIP umaknil iz stavbe, tako da se bo v pritličnem salonu sprostilo dovolj površin za razstavne prostore, učilnice in predavalnice ter dvorano. Center, nekakšen portal za Julijske Alpe in TNP, bo namenjen vsem obiskovalcem. V svetu so takšni centri običajni; obiskovalcem ponujajo program o narodnem parku, predstavitve naravne in kulturne dediščine ter vse informacije. Urejanje centra bo stalo predvidoma 400 milijonov tolarjev; denar zanj bodo dobili s prodajo nekaterih objektov, prijavili pa se bodo tudi na razpis Phare CBC Slovenija - Avstrija, ki bo namenjen ureditvi informacijskih središč za parke.

Tomaž Branc

eXTReMe Tracker