Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Podpora predlogu PD Domžale

četrtek, 30. september 2004, ob 15:12, Borut Peršolja, ogledov: 1955

Predlog PD Domžale za uvrstitev točke z naslovom Razprava o nezdružljivosti funkcij v politični stranki in planinski organizaciji na dnevni red skupščine so podprla številna planinska društva in posamezniki.

Podpora predlogu PD Domžale


Na pisni poziv Planinskega društva Domžale, da naj planinska društva razmislijo o podpori predlogu za uvrstitev točke z naslovom Razprava o nezdružljivosti funkcij v politični stranki in planinski organizaciji na dnevni red Izredne skupščine PZS, so se odzvala naslednja planinska društva (stanje 12. 10. 2004):

Planinsko društvo
1. Domžale
2. A banka
3. Alpski klub Mežica
4. Celje Matica
5. Križe
6. Litija
7. Litostroj
8. Ljubljana Matica
9. Logatec
10. Obrtnik
11. Onger Trzin
12. Podnanos
13. RTV Ljubljana
14. Šentjošt
15. Škale Hrastovec
16. Šmartno ob Paki
17. Šoštanj
18. Trnavski medved
19. Večer
20. Videm Krško
21. Vipava
22. Zlatarne Celje
23. Zreče
24. Železar Štore

Dodano 7. 10. 2004:
25. Dobrovlje Braslovče
26. SCT Ljubljana
27. PD Iskra Kranj
28. dr. Gorazd Zavrnik
29. Železničar Celje

Dodano 10.10.2004:
30. Radlje ob Dravi
31. Pošte in Telekoma Maribor

Ta društva predstavljajo 17 % celotnega članstva planinskih društev, ki so včlanjena v Planinsko zvezo Slovenije.

Pismi podpore, a z drugačno obrazložitvijo sta poslali:
1. Laško
2. Radovljica

PD Škofja Loka in PD Velenje sta poslali pismi, v katerem v celoti zavračata predlagane vsebine. Tudi PD Saturnus je mnenja, da je zadeva preuranjena (dodano 6.10.2004).

Na različne načine (zlasti po objavi TV prispevka v oddaji 24 ur na POP TV) se je oglasilo tudi okrog dvajset posameznikov, ki so razpravo o tem vprašanju podprli. Vsa pisma so bila ali bodo v originalu predana Planinski zvezi Slovenije, v arhivu Planinskega društva Domžale pa hranimo njihove kopije.

Vsem planinskim društvom se za izraženo podporo zahvaljujemo. Predlog je - kot je znano - upravni odbor Planinske zveze Slovenije že uvrstil na zasedanje.

Najpomembnejši del RAZPRAVA in ODLOČANJE o tem, ali je opravljanje funkcionarskih nalog v politični stranki nezdružljivo z opravljanjem vodstvenih funkcij v organih planinske organizacije, pa nas seveda še čaka. Skupaj z vsebinami, ki za normalno delovanje planinske organizacije seveda niso nič manj pomembne in so ostale v razpravi še od spomladi.

Zato ni odveč povabilo vsem (planinskim društvom in zborom dejavnosti), ki v Skupščini Planinske zveze Slovenije kot najvišjem organu posedujejo svoj glas za odločanje, da se skupščine udeležijo in skladno s svojimi pravicami in dolžnostmi odločijo in soupravljajo planinsko organizacijo.

Borut Peršolja,
predsednik Planinskega društva Domžale

eXTReMe Tracker