Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

KA - KOTG razpisujeta

četrtek, 30. september 2004, ob 06:14, Franci Savenc, ogledov: 1169

zbiranje prijav za akcije v letu 2005/06 - za člansko, odpravo perspektivnih, dve žepni in dva posameznika - Obrazci za prijavo

Planinska zveza Slovenije
KA in KOTG, p.p. 214, 1001 Ljubljana; (01) 434-56-86 - [email protected]

Ljubljana, 29.09.2004

KA in KOTG razpisujeta

Prijavo akcij v letu 2005 in 2006


KA in KOTG ocenjujeta, da je nadaljnje drobljenje vrhunskih alpinistov v nepregledno množico odprav in ciljev nesmotrno. Zato za prihodnjo leto že v naprej skupaj razpisujeta omejeno število akcij, ki bodo deležne podpore.

KA in KOTG zbirata prijave za:

1. Člansko odpravo


Idejo za cilj lahko pošlje vsak registriran alpinist. Če je akcija izbrana, predlagatelj postane vodja ali član, razen če KA in KOTG ne ugotovita, da za to ni primeren. Cilj mora biti tak, da omogoča plezanje prvenstvenih smeri več navezam na alpski način ali dovolj težaven, da zahteva klasičen ekspedicijski.

Akcija postane osrednja alpinistična akcija PZS in za njen nemoten potek skrbita KA in KOTG. Deležna bo največje podpore, zato morajo biti cilji dovolj zahtevni in atraktivni (neobdelana območja, nepreplezane stene...).
Po izboru KA ter KOTG objavita razpis za člane odprave ter opravita izbor.
Odprava predvidoma šteje 8-10 alpinistov.
Zbiramo prijave za akciji v letu 2005 in 2006.

2. Odprava perspektivnih


Idejo za cilj lahko pošlje vsak registriran (perspektiven ali izkušen) alpinist. Namenjena je alpinistom/kam do 25. leta. Vodja odprave mora biti izkušen alpinist, imeti izkušnje z vodenjem odprav in ustrezne osebnostne lastnosti. Če predlagatelj izbrane akcije izpolnjuje naštete kriterije lahko postane vodja. Cilj mora biti objektivno varen, omogočati mora plezanje prvenstvenih smeri in spoznavanje višine (do ok. 7200 m), predvsem pa naj ne bi bil finančno preveč zahteven.
Akcija bo le, če bo za njo interes. Akcija se izvaja pod okriljem KA in KOTG. Deležna bo večje podpore. Po izboru KA ter KOTG objavita razpis za člane odprave ter opravita izbor.
Odprava predvidoma šteje do 8 perspektivnih + 2 izkušena alpinista. Zbira se prijave za akcijo v letu 2005 in 2006. Predvidoma bo akcija izvedena v letu 2005, lahko pa tudi šele 2006.

3. Dve manjši/žepni odpravi


Razpis je namenjen tistim najboljšim slovenskim registriranim alpinistom, ki želijo prestavljati mejnike v plezanju težkih sten na alpski način. Namenjen je navezam 2-3 vrhunskih alpinistov, ki zelo jasno vedo kaj so njihove ambicije in kaj je vrhunsko v areni svetovnega alpinizma.
Za izvedbo akcije so odgovorni člani odprave. Cilji in člani se po izboru ne smejo več spreminjati, sicer odprava avtomatično odpade. Namen je podpirati samo najboljše in najbolj resne ekipe.
Izbrani bosta največ dve odpravi. Prijave se zbira samo za leto 2005. Akcije se bo podprlo do maksimalno 50 % celotnih realnih stroškov akcije.

4. Dva posameznika


Na ta razpis se lahko prijavijo vrhunski alpinisti, ki imajo različne načrte bodisi v solo izvedbi ali so znotraj neke akcije edini akterji, kot pridruženi člani drugih odprav ipd. Zbira se prijave za leto 2005. Posameznik bo podprt z enkratnim zneskom do maksimalno 50 % celotnih realnih stroškov odprave. Naj opozorimo, da tudi najbolj vrhunski alpinisti znotraj zelo neresnih odprav ne bodo deležni podpore.

Prijave naj bodo na ustreznih obrazcih z zahtevanimi podatki. Oddajte jih v elektronski obliki zapečene na CD/DVD do petka 05.11.04 do 14. ure. Pregled in pošiljanje v dopolnitev bo do ponedeljka 08.11.04. Dopolnjene in popolne prijave morajo biti na PZS do ponedeljka 15.11.04.
V ponedeljek 22.11.04 bo KA objavila okviren rezultat razpisa, ki bo potrjen na prvi seji KA. Za akcije pod točko 1 in 2 se nato objavi razpis za člane in vodje. Zbiranje prijav in izbor mora biti končan do konca januarja. Morebitne pritožbe pa potem razrešimo v 14 dneh.

Prijave pošljite na:
Planinska zveza Slovenije – KA, p.p. 214, 1001 Ljubljana, s pripisom: Prijava alpinistične akcije
ali po elektronski pošti na naslov (Obvezno vpišite v polje "Subject:" Prijava na razpis za alpinistične akcije v letu 2005-06 in zahtevajte potrditev prejema): [email protected]

Oblika prijave je lahko tudi drugačna, lepša, vendar naj (po točkah) vsebuje vse zahtevane podatke.
Splošna navodila za prijavo: slike in fotokopije zemljevidov označite in priložite prijavi in se v njej sklicujte na njih. (P1, P2…) in - pri vsaki točki napiši samo en stavek, ostale podatke nizajte faktografsko.
V prijavi obvezno navedite elektronski naslov za kontaktiranje.

Prispele prijave bo obravnavala KA - PZVA na podlagi prijav. Obravnavane bodo samo pravočasne prispele in popolne, izbor pa bo potekal po gornjem časovnem razporedu.

Glavna dolžnost akterjev prijavljenih na razpis bo sprotno obveščanje o poteku priprav na odpravo, po zaključku akcije pa oddati popolno poročilo z ustreznim fotografskim materialom in objava sponzorjev.

Za morebitne nejasnosti lahko kličete (01) 434-56-86, Meta Vukič/PZS

Alpinistični pozdrav!

Načelnik KA
Andrej Štremfelj

Načelnik KOTG
Tone Škarja

eXTReMe Tracker