Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Plezanje kot igra

sreda, 29. september 2004, ob 05:21, Franci Savenc, ogledov: 4322

avtor Lorin Möscha, izdajo priročnika je denarno podprla Fundacija za finansiranje športnih organizacij v RS

Plezanje kot igra


Avtor: Lorin Möscha
Ilustracije: László Herman, Lorin Möscha
Fotografije: László Herman, Stane Klemenc, Urban Golob,
Lorin Möscha, Lapis, Iglu šport
Recenzent: dr. Stanislav Pinter
Jezikovni pregled: Dora Mali

Založba Modrijan, 2004

Izdajo je denarno podprla Fundacija
za finansiranje športnih organizacij v RS

796.52(035) < > ISBN 961-6465-85-6 < > 214671616

Jedro priročnika je več kot 50 primerov iger in nalog, ki so plod ustvarjalnosti avtorja in prepričanja drugih vaditeljev, da je mogoče plezanje poučevati skozi igro.
Osnove športnega plezanja bogatijo telesne in miselne vaje, gibalne naloge in igre, s katerimi lahko s sistematičnim delom in vztrajnostjo pri otrocih pomagamo oblikovati gibalne vzorce.
Igre so primerne tako za začetnike kot tudi tiste, ki se s plezanjem ukvarjajo že dlje in jih je njihov način vadbe pripeljal do nemotiviranosti in utrujenosti
.

Priročnik ima 152 strani, je broširan, velikosti 15 cm x 23 cm, stane pa 4300 SIT

Priročnik, napisan z ljubeznijo - do otrok in plezanja. To je prvo, kar sem začutila, ko sem ga začela prebirati.
Iz njega veje ustvarjalnost in poznavanje značilnosti otrok, ki si vedno želijo kaj novega. Plezalne igre in igre misli pa ne koristijo le začetnikom, temveč tudi nam, vrhunskim tekmovalcem. Igre je namreč mogoče prilagoditi vsem stopnjam težavnosti, in če smo si pripravljeni priznati slabosti, jih lahko odpravimo tudi igrivo. Največ pridobimo prav takrat, ko treniramo z veseljem, se zabavamo in ne čutimo prisile, temveč izziv in željo po premagovanju sebe. V tem priročniku je veliko iger, ki nam bodo popestrile plezanje, nas naučile izboljšati zbranost, se sprostiti in nam tako omogočile večji užitek v lahkotnem gibanju proti vrhu plezalnih smeri. Misli v poševnem tisku pa naj nam bodo pri tem vodilo.
Res sem vesela, da se ukvarjam s takim športom, da lahko po dolgi tekmovalni sezoni z veseljem rečem, da grem na počitnice - plezalne seveda! Ja, plezanje je užitek, zabava, sprostitev, IGRA!

Martina ČufarKazalo

Recenzija (dr. Stanislav Pinter)
Misli športnih plezalcev (Nuš Romih - Masnoglav, Martina Čufar,
Natalija Gros, Aljoša Grom, Tomo Česen)
Predgovor

ZGODOVINA ŠPORTNEGA PLEZANJA

OBLIKE ŠPORTNEGA PLEZANJA
Športno plezanje kot rekreativni in zdravstveno preventivni šport
Športno plezanje kot tekmovalni šport
Športno plezanje kot sredstvo športne vzgoje mladih

VRSTE ŠPORTNEGA PLEZANJA
Športno plezanje v skali
Športno plezanje po umetni plezalni steni

OPREMA ŠPORTNEGA PLEZALCA
Osnovna plezalna oprema
Dodatna plezalna oprema

VRSTE VZPONOV IN NAČINI VAROVANJA
Načini varovanja

OSNOVE VRVNE TEHNIKE

TELESNE ZNAČILNOSTI IN GIBALNE SPOSOBNOSTI PLEZALCEV

O PLEZANJU, KOT SO NAS UČILI
Plezalna tehnika
Prijemanje
Stopanje
Plezalni položaji
Plezalne prvine

POŠKODBE ŠPORTNIH PLEZALCEV

PLEZANJE IN DRUGE NARAVNE OBLIKE GIBANJA
Plazenje
Lazenje
Plezanje
Hoja
Položaji telesa

IGRA MISLI
Sproščanje in umirjanje
Vizualizacija
Avtogeni trening
Koncentracija in pozornost
Dihanje
Masaža

UČENJE PLEZANJA SKOZI IGRO
Ogrevanje
Prečenje plezalne stene
Plezalne igre na veliki plezalni steni
Plezalne igre na mali plezalni steni
Plezalne igre za prosti čas

DODATEK ZA ŠPORTNE PEDAGOGE
Zgledi učnih priprav za začetnike
Zgledi učnih priprav za tiste, ki zmorejo več
Zgledi meril za ocenjevanje športnega plezanja

Literatura


Predgovor


Knjiga »Plezanje kot igra« je plod dela vaditeljev in otrok, ki v Športno plezalnem društvu Korenjak delajo z vnemo, kakršna je odlikovala ljudi v času, ko svet še ni bil tako storilnostno naravnan in otrok nišo merili le po dosežkih, ki jih lahko zapišemo s števili ali dokažemo z barvo odličij.

Napisana je kot priročnik in namenjena vsem, ki si želijo delati z mladimi nekoliko drugače, jim pomagati pri prvih korakih in oprijemanju prvih oprimkov. Namenjena je profesorjem športne vzgoje ter inštruktorjem in trenerjem športnega plezanja, ki se pri svojem delu z mladimi plezalci spopadajo s problemom prezgodnje profesionalizacije, ki pri otrocih največkrat povzroči pretreniranost in jih odvrača od lepote, ki jo lahko ponudi plezanje kot športna dejavnost v naravi.

Športno plezanje je predstavljeno skozi čas in prostor, v katerem se odvija, predstavljene pa so tudi oblike, v katerih se pojavlja. V grobem so opisani različni načini vzpona, plezalna oprema in plezalna tehnika, pojasnjen pa je tudi pomen poznavanja osnov vrvne tehnike, ki je pomembna za varno ukvarjanje s športnim plezanjem.

Jedro priročnika je več kot petdeset primerov iger in nalog, ki so plod ustvarjalnosti avtorja in prepričanja drugih vaditeljev, daje mogoče plezanje poučevati tudi skozi igro. Bogatijo ga telesne vaje, gibalne naloge in igre, s katerimi lahko s sistematičnim delom in vztrajnostjo pri otrocih pomagamo oblikovati gibalne vzorce, ki jim bodo v pomoč, če se bodo odločili nadaljevati plezalno pot v smislu vrhunskega športa. Primerne so tako za začetnike kot tudi tiste, ki se s plezanjem ukvarjajo že dlje in jih je njihov način vadbe pripeljal do navidezno nepremostljive vrzeli, ki se kaže v nemotiviranosti in utrujenosti.

Konec priročnika je popestren z učnimi pripravami in merili za ocenjevanje, ki lahko pomagajo tako profesorjem športne vzgoje kot tudi vsem drugim, ki delajo z mladimi športnimi plezalci.

Morda bodo bralci, ki bi želeli iz knjige izvedeti le, kako je mogoče plezati bolje, nad vsebino razočarani. A naj poudarim, da je napisana v pomoč tistim, ki se s plezanjem šele spoznavajo in niso tekmovalno naravnani, temveč je njihov osnovni namen plezanje vzljubiti.
Uporabnikom priročnika želim, da bi imeli otroke radi, se z njimi smejali, zabavali in da se otrokom ne bi zdeli nadležni. Otrokom pa želim, naj živijo.

Avtor

eXTReMe Tracker