Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Zadeva: POZIV ZA RAZREŠITEV mag. Francija Ekarja, PREDSEDNIKA PZS

(1805);
(1806);
Izjava Manje Rajh

nedelja, 26. september 2004, ob 16:06, Franci Savenc, ogledov: 2546

Planinsko društvo Velenje > PD Domžale + UO PZS
Presednik Jože Melanšek

PLANINSKO DRUŠTVO VELENJE
Prešernova 22/d, tel.št. (03) 587-11-34
TTR 02426-0014565957 - Davčna številka: 79778798
E-pošta: [email protected]
Številka: UO-IX.1/04-5
Datum: 23. 09. 2004


UPRAVNI ODBOR PLANINSKEGA DRUŠTVA DOMŽALE
Borut PERŠOLJA, predsednik
p.p. 66 - 1230 DOMŽALE,

UPRAVNI ODBOR PLANINSKE ZVEZE SLOVENIJE
Mag. Franci EKAR, predsednik
Dvoržakova 9 - 1000 Ljubljana


ZADEVA:

POZIV ZA RAZREŠITEV
mag. Francija EKARJA, PREDSEDNIKA PZS.

Upravni odbor PD Velenje je na svoji 1. redni seji, dne 23. 09. 2004, v dodatni točki 5. obravnaval dopis, brez številke, z dne 10. 09. 2004, predsednika PD Domžale Boruta PERŠOLJE in Predlog za uvrstitev in obravnavo točke dnevnega reda na nadaljevanje zasedanja prekinjene Skupščine PZS, ki bo v soboto, dne 23. oktobra 2004.

Po uvodni informaciji o vsebini dopisa in pozivu za razrešitev mag. Francija EKARJA, predsednika PZS se je razvila živahna razprava v smislu:

nadstrankarstvo naj bo pravica članov in funkcionarjev do različnih svetovno nazorskih gledanj in političnih pogledov. Med planinci naj vlada toleranca, strpnost, tvorno sodelovanje in medsebojno spoštovanje, skladno z načeli Častnega kodeksa slovenskih planincev.

V našem društvu izvajamo ta načela v 8 sekcijah v podjetjih in krajevnih skupnostih, na 8 šolah ter centralno v društvu samem preko naslednjih odsekov: mladinski, izletniško vodniški, markacijski, gospodarski in odsek za varstvo gorske narave. Edino merilo nam je pripadnost planinski organizaciji, uspešno delo in pravo planinsko tovarištvo!

Nikoli nismo delali razlik med članstvom in planinskimi funkcionarji, zato tudi ne podpiramo takega pristopa na ravni Planinske zveze Slovenije ter tako vsiljenega, nam planincem tujega načina razreševanja navedenega problema.

  1. Zato ne podpiramo predloga o razrešitvi, ker mag. Franci EKAR, predsednik PZS kandidira kot nestrankarski kandidat na listi LDS.
  2. O tem naj odloča Upravni odbor PZS, skupaj s predsedniki MDO, ki naj s svojimi stališči seznanijo planinska društva. Predsednik PZS mag. Franci EKAR pa naj javno sporoči, na seji UO PZS, da ni član nobene stranke in da bo tudi v bodoče zastopal interese planinske organizacije!
  3. Zakaj navajamo taka stališča: zato, ker je v Vodilih… jasno zapisano:
    "Ni dopustno, da so vodilni strankarski funkcionarji obenem tudi vodilni funkcionarji v planinskih organizacijah!"

Če velja ta logika, potem imamo v našem Savinjskem MDO, kar dva vodilna funkcionarja v planinski organizaciji kot kandidata za poslanca (podpredsednik PD Velenje in predsednica PD Celje - matica), ki sta v povsem podobnem položaju.

Postavljajo se nam naslednja vprašanja - razčistiti moramo naslednje pojme:
vodilni strankarski funkcionar in vodilni funkcionarji v planinskih organizacijah, kamor štejemo tudi planinska društva!

In ali je poslanec, ki je po 82. členu Ustave RS predstavnik vsega ljudstva, res vodilni strankarski funkcionar!

Zato predlagamo Upravnemu odboru PZS, da preko pravne komisije ugotovi nejasnosti in da se do tega opredelita tudi Nadzorni odbor in Častno sodišče PZS. O rezultatih pa sporočijo vsem planinskim društvom, na enak način kot si je to samovoljno dovolil Borut Peršolja, kot bivši podpredsednik PZS, sedaj pa na nenavaden način zavaja planinsko javnost!?

Ob tem pa postavljamo javno vprašanje, kdo je pooblastil Boruta Peršolja, da poziva vse predsednike PD, da storijo nekaj, kar je njegova ideja, ali ideja manjše skupine. V čigavem interesu je vse to?

Želimo vedeti v katerem členu Statuta PZS je zapisano, da je PZS nestrankarska organizacija! Če ni, je to zavajanje društvenih funkcionarjev! Res pa je zapisano v Vodilih…, ki pa so le usmeritveni dokument in ne zakonska obveza!

S planinskimi pozdravi!

PREDSEDNIK
Jože MELANŠEK, l.r.

POSLANO po E- pošti! - [email protected]

eXTReMe Tracker