Uredništvo: [email protected]
komentarji
| Registracija

Poziv za razrešitev predsednika Planinske zveze Slovenije

ponedeljek, 6. september 2004, ob 15:03, Borut Peršolja, ogledov: 3297

mag. Francija Ekarja - Na kandidatni listi LDS kandidira za poslance državnega zbora, strakarsko delovanje pa ni združljivo z načeli naše planinske organizacije

Poziv za razrešitev
predsednika Planinske zveze Slovenije


Na kandidatni listi Liberalne demokracije Slovenije za poslance državnega zbora je tudi sedanji predsednik Planinske zveze Slovenije. Podpisniki tega poziva menimo, da je njegova kandidatura za poslanca Državnega zbora v konfliktu z veljavnimi načeli in predpisi v planinski organizaciji, ki se je opredelila za nestrankarsko organizacijo.

V Vodilih pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev, ki jih je sprejela skupščina Planinske zveze Slovenije oktobra 1999, je v poglavju 3.5. z naslovom Politične stranke in planinska organizacija zapisano: »Mnoge politične stranke kažejo odkrite namere, da svoj vpliv in moč razširijo tudi na društva. V Statutu Planinske zveze Slovenije smo zapisali, da je planinska organizacija nestrankarska. To pomeni, da se v gorah ne bomo delili po strankarski pripadnosti, ki naj ostane osebno prepričanje vsakega obiskovalca gora. Ni dopustno, da so vodilni strankarski funkcionarji obenem tudi vodilni funkcionarji v planinskih organizacijah. Na zemljiščih in v objektih, ki so v lasti planinskih društev ali Planinske zveze Slovenije ne bomo dovolili strankarskih zborovanj. Tu lahko visijo samo državne zastave, prapori planinskih društev oz. zastava PZS. Pri sprejemih v PZS bomo dosledno zahtevali v pravilih društev opredeljeno nestrankarstvo.«

Te določbe smo v Vodila vnesli zato, ker bi prisotnost strankarske politike v civilni sferi dodatno razdeljevala Slovence. Vsakodnevnih nestrpnosti in delitev ljudi po strankarski pripadnosti, ki smo jim priča v dolini, v gorah ne potrebujemo. V slovenski zgodovini najdemo številne primere, ko so od začetkov organiziranega delovanja v devetnajstem stoletju različna pevska, kulturna, gasilska in športna društva združevala, politične stranke pa delile in razdvajale ljudi.

Zato pozivamo in predlagamo Upravnemu odboru Planinske zveze Slovenije, Nadzornemu odboru Planinske zveze Slovenije in planinskim društvom, da začnejo s postopkom za razrešitev mag. Francija Ekarja, predsednika Planinske zveze Slovenije, zaradi zlorabe položaja in ugleda Planinske zveze Slovenije v politične namene in zaradi kršitev Statuta Planinske zveze Slovenije, Častnega kodeksa slovenskih planincev in Vodil pri delu Planinske zveze Slovenije in planinskih društev.

Ljubljana 6. septembra 2004

Andrej Brvar
Borut Peršolja
Marjeta Keršič Svetel
Franci Savenc
Manja Rajh

Komentiraj (12):

Bojan Leskošek, ponedeljek, 6. september 2004, ob 17:21

Hm, da se nekega funkcionarja poziva k odstopu samo zato, ker je politično opredeljen in kandidira za neko strankarsko funkcijo (če lahko poslanca v DZ sploh štejemo tja) se mi samo po sebi zdi malce čudno. Nenazadnje bi po piscih Poziva lahko ostal v PZS samo, če bo pri svoji kandidaturi neuspešen - za predsednika PZS bo že dober...

Visoki politični funkcionarji in pomembni gospodarstveniki na vodilnih položajih v športu so dandanes dejstvo (če kdo ne verjame, naj si npr. ogleda seznam predsednikov športnih zvez na http://www.olympic.si/ > Osebna izkaznica). V "dragih" športih so verjetno kar nujen pogoj za uspešnost (denar, zveze, organizacija...). Absurdno je, da je bil med njimi tudi prvopodpisani Poziva ;-)

Seveda pa se strinjam, morajo pri njihovem *delovanju* v civilni sferi veljati neka načela in pravila.

Andrej Brvar, ponedeljek, 6. september 2004, ob 18:53

Bojan Leskošek po spletu hote ali nehote kleveta. Sicer se mu ne bi zapisalo: "Absurdno je, da je bil med njimi tudi prvopodpisnik Poziva". V času ko sem bil predsednik PZS (1990-2001) nisem bil član kaj šele funkcionar NOBENE politične stranke v Sloveniji.

Sicer pa o njegovem mešanju pojmom politične opredelitve in strankarske funkcije kdaj drugič.

Gregor Zalokar, ponedeljek, 6. september 2004, ob 19:19

Vprašati se je potrebno, ali je gospod Ekar član Liberalne demokracije Slovenije ali pa bo zgolj kandidiral na njeni listi kot nestrankarski kandidat, kajti v slednjem primeru je poziv za razrešitev odveč. Meni osebno se ne zdi nestrankarska kandidatura sporna. Tudi sicer prepoveduje zakonodaja, ki ureja področje zaposlovanja v državnih organih, na primer, članstvo v političnih strankah, ne pa tudi sodelovanja na strankarskih aktivnostih v vlogi simpatizerja strank. In nestrankarski kandidat se zdi v podobni vlogi s simpatizerjem stranke. Sicer nisem pravni strokovnjak, ampak če nekdo ni formalno član stranke, temveč le kandidira na njeni listi, potem pomeni njegova izključitev iz organov Planinske zveze Slovenije diskriminacijo. Človek je opredeljen, ni pa član stranke. Tudi kandidiranje kot deklarirani nestrankarski kandidat pomeni svojevrstno opredelitev, a verjamem, da v tem ne bi videli ničesar spornega, pa je tudi to politično udejstvovanje. Prepovedano je torej članstvo, ne pa politično udejstvovanje. Seveda pa je zadeva v primeru, da je gospod Ekar član stranke, popolnoma jasna.

Planinski pozdrav!

Andrej Pečjak, ponedeljek, 6. september 2004, ob 19:35

Gospod Ekar opravlja ogromno funkcij in je včlanjen v še več organizacij (tisti ki jih zna našteti, naj to naredi...). Če lahko nekdo hkrati opravlja toliko funkcij, ki normalno vsaka zase zahtevajo celega človeka, mislim da bi lahko uspešno prevzel še kanditaturo za poslanca in kasneje poslansko funkcijo.

Borut Peršolja, ponedeljek, 6. september 2004, ob 21:19

Planinska organizacija, ki jo sestavljamo posamezniki, planinska društva in Planinska zveza Slovenije, je samostojna pravna oseba in kot taka sama v veliki meri določa svoje okvire delovanja, ki jih omejujejo resorni zakoni in ustava Republike Slovenije. Planinska organizacija ni nikakršna državna, paradržavna in ne vem še kakšna organizacija, ampak je prostovoljno združenje ljudi, ki nas združujejo gore. Sami smo si izbrali vsebino delovanja, sami smo si izbrali načine organiziranja, sami smo določili tudi to, kako bomo delovali navzven in navznoter. Tako smo po več letnih razpravah določili - kar piše tudi v pozivu - kakšna je planinska organizacija kot pomemben sestavni del slovenske civilne družbe. To je vrednota, ki sloni na zgledni tradiciji in do katere smo prišli po demokratični poti.

To je bistven del zgodbe. To, ali je mag. Franc Ekar član Liberalne demokracije Slovenije in tudi član vodstva pokrajinskega odbora LDS za Gorenjsko, ni bistveno.

Borut Peršolja

Boštjan Šaver, torek, 7. september 2004, ob 03:58

Kljub bežnemu poznavanju pravnih aktov sodobne PZS, se pridružujem mnenju, da je planinska zveza kot ena izmed prepogosto pozabljenih institucij, ki je v preteklosti oblikovala korenine slovenske civilne družbe, še danes pomembna nacionalna organizacija, katere temeljno poslanstvo bi moralo biti združevanje vseh obiskovalcev gora – ne glede na barvo in vonj njihove kože, ne glede na višino njihovega čela, ne glede na naglas njihovega narečja, ne glede na blagovno znamko njihove vetrovke, ne glede na njihovo etnično ali nacionalno poreklo, ne glede na njihovo versko ali politično opredelitev.

Dejstvo, da se eden izmed vodilnih predstavnikov PZS, ki naj bi predstavljal vzor in zgled takšnega povezovanja, politično opredeli v svojem domačem logu in v svoji zasebni vlogi ni problematično – problematično pa postaja dejstvo, da se kot javni predstavnik organizacije v javnem prostoru kakorkoli vrednotno ali ideološko opredeljuje. Takšno javno politično opredeljevanje je nedvomno kandidiranje na katerikoli politični listi – saj ravno s tem, da se posameznik pojavi na določeni listi, a priori že pomeni javni politični angažma – ne glede na to, ali kandidira kot strankarski ali nestrankarski kandidat.

Hkrati pa takšna in drugačna, še posebej politična opredeljevanja, pomenijo tudi izključevanja vseh drugače mislečih in opredeljenih. Kot je bilo v predhodnih pripombah omenjeno, je pri tem še najmanj pomembno, za favoriziranje katere politične struje gre – bodisi LDS, SDS, ZLSD, NSi, SNS, SLS ipd. V stoletni zgodovini organizacije se je kot pretežno edini skupni imenovalec PZS oblikovala slovenska nacionalnost. Številni zgodovinski zapisi govorijo o narodnem boju v slovenskih gorah – danes je v skupnem evropskem prostoru čas, da takšna nacionalna izključevanja presežemo in se jih hkrati globoko spominjamo.

Javno strankarsko in politično opredeljevanje PZS in njenih vodilnih pa v tem pogledu predstavlja korak v nasprotno smer – spominja na okus po preteklosti, ko so se ljubitelji gora delili na tiste, ki so bili pravilno in napačno nacionalno opredeljeni, ki so govorili pravi in napačni jezik, ki so pripadali pravemu in napačnemu planinskemu društvu, ki so pripadali pravi in napačni verski ločini oziroma politični stranki. Tudi od tega je bilo odvisno, kdo je vedril pod milim nebom in kdo je dobil posteljo v planinski koči. Ali se nam torej obeta, da bomo v prihodnosti vsaka štiri leta pod milim nebom najdevali bodisi simpatizerje LDS, SDS, ZLSD, NSi, SNS, SLS ipd? Verjetno je povezava med omenjeno metaforično priliko in dogodkom, na katerega opozarjajo podpisniki poziva, pretirana, vendar se lahko v preteklosti učimo, da zna tudi metaforično sadje hitro dozoreti.

Boštjan Šaver

Jernej Per, torek, 7. september 2004, ob 08:19

Ali bi podpisniki lahko podrobneje pojasnili zakaj so takoj začeli postopek (v mislih imam poziv) za razrešitev Ekarja? Ali ne bi bilo bolj v skladu duha in poslanstva organizacije, da bi ga prej pozvali, da se opredeli do vprašanja sedenja na dveh stolih v primeru izvolitve v državni zbor? Morda pa so mu to ponudili, pa nas s tem niso seznanili. Ne vem, morda vam gre pa ta predsednik samo hudo na jetra? Sicer pa so hribi dodobra onesnaženi s politiko. Prav bi bilo, da bi vse politike in ostale, ki gore zlorabljajo, izključili iz organizacije. Ali je bivši predsednik član PZS? Tudi on je bil zadnjič na Kredarici, ko so imeli Janševi kondicijsko -. politični trening. Lahko bi si razlagali, da je prišel gor samo za lastno promocijo in za nagajanje političnim nasprotnikom. Vprašali ga pač nismo. Izključimo ga, če je naš član. Kaj pa Janša in njegovi? Če so naši, jih izključimo, če niso, so pa že izključeni. Samo postavlja se vprašanje kaj narediti s tistimi, ki niso člani PZS. Hribov jim ne morete prepovedati, lahko jih bodo izrabljali za svoja politična in drugačna delovanja. In tudi jih.
Ogromno članov PZS je tudi včlanjenih v svoje stranke. V njih so dejavni in nekateri tudi prav goreči oboževalci strankarske ideologije. Pa vas (tudi mene) to dosedaj ni motilo. Saj, če je človek član PZS še ne pomeni, da mora zato opustiti vse ostale dejavnosti ali pač?

Dajte podpisniki, povejte nam več, kaj je zadaj za vašim pozivom. Da bomo še mi razumeli borbo za čistost in neomadeževanost PZS.
Naj nam Ekar sam pove kaj misli, da ne bomo njegovi advokati ali tožilci.

Sicer pa, še malo ga boste srali, pa bom začel zbirati somišljenike, da bi organiziral svoj kult "čaščenja" gora. Ker eni že nabijajo križe, drugi so zvezde, eni na zahodu imajo kipce ženske itd., bi jaz na kako še prazno goro (vse manj je takih vrhov) nabil kake tri metre velik falus. In vam s tem povedal, kaj si nasploh mislim o politiki v povezavi s hribi.

Lep dan!
P.S. Somišljeniki na plan, pa gremo postavljat svoje simbole. Brez seksizma, ženskle vljudno vabljene.

Jernej

Marko Gorišek, torek, 7. september 2004, ob 08:51

Smatram, da kandidatura našega predsednika niti približno ni tako nedolžna, saj stopa v druščino katera zaradi lastnih profitov že rovari po naših prelepih hribih (Volovja reber, TNP,Pohorje ...), in to v času ko politikom resnično ne gre več zaupati. Ne pozabimo, da naše vodstvo (PZS) na te posege v naš prostor praktično ni reagiralo, če že je, je pa prepozno in zelo mlačno.

LP Marko Gorišek

Bojan Leskošek, torek, 7. september 2004, ob 09:26

G. Brvarja bi prosil, da preden me naslednjič obožuje klevetanja, še enkrat prebere, kaj sem zapisal. To ali je on ali kdorkoli drug predsedoval PZS ali kateremkoli njenem organu v času, ko je še bil politični funkcionar, ali zatem ali pa je samo kandidiral, se meni načeloma zdi nepomembno. Pomembno pa je, če svoj vpliv izkoristi za to, da zveza okrepi osnovno delovanje, zaradi katerega je bila ustanovljena.

Pozivanje k odstopu bi se mi zdelo veliko bolj smiselno, če bi podpisani argumentirali, kje je krivda obtoženega, da stanje v PZS ni takšno, kot bi moralo biti.

Andrej Brvar, torek, 7. september 2004, ob 11:45

Ena od pridobitev demokratične družbe je, da država civilni družbi omogoča njeno svobodno delovanje in si jo ne poskuša na kakršenkoli način podrediti ne z zakonskimi predpisi ne posredno z strankarskimi vojščaki v njihovih vrstah. Civilna družba naj ostaja polje svobodnega združevanja ljudi kjer lahko ljudje v popolnosti uresničujejo svoje interese ne glede na svetovnonazorsko ali strankarsko opredeljenost. Del te civilne družbe so tudi planinska društva in Planinska zveza Slovenije. Zato vsak vdor strankarske politike v planinsko organizacijo omejuje njeno svobodo in zožuje prostor za delovanje in izražanje stališč.

Kot eden od podpisnikov poziva vidim v kandidaturi g. Ekarja na listi ene od strank konfliktnost položaja v katerega se je spravil sam s sprejemom kandidature. G. Ekar je namreč funkcionar stranke in funkcionar Planinske zveze. Funkcionarji pa so tisti, ki imajo po Statutih organizacij več pravic in dolžnosti od navadnih članov. So namreč aktivni izvrševalci programa in politike organizacije v kateri so funkcionarji. Program in politika stranke pa je lahko v konfliktu z stališči planinske organizacije. Ali bi bil g. Ekar v konfliktnih situacijah bolj »planinski« ali bolj »strankarski« so lahko zgolj ugibanja. In morda je odsotnost odločnejših stališč PZS do konkretnih posegov v gorski prostor, ki jih izvaja aktualna oblast v zadnjem času lahko že odgovor na vprašanje čigave argumente je PZS bolj upoštevala: planinske ali oblastne.

Vnaprej moramo preprečiti take nerodne situacije in skušnjave. In to družba na različnih področjih tudi počne in s predpisi onemogoča zlorabo položajev tistih, ki sedijo na več vodstvenih stolih hkrati (n.pr. omejitve na finančnem trgu, gospodarskih družbah, omejjitev članstva v Svetu RTV,…). Zato ne mešati članstva v strankah in planinskih društvih z hkratnim vodenjem funkcij v političnih strankah in planinskih organizacijah.

Tega problema smo se v preteklosti zavedali, zato smo se dogovorili, da funkcionar politične stranke ne more biti funkcionar v planinskem društvu ali Planinski zvezi. Članstva ta omejitev nikakor ne zadeva, ker bi to pomenilo kršenje osnovnih človeških pravic.

Iztok Snoj, torek, 7. september 2004, ob 18:16

Bolj kot objava sama so splet razburkale pripombe na to objavo.
Opazil sem emotivne odzive cinične, politično opredeljene, sprenevedajoče ...
Ali naj sploh kaj pripomnim, glede na to, da nisem član PZS?
Ali koga zanima, zakaj vendar nisem?

Delovanje PZS v zadnjih 12 letih bi strnil v nekaj mojih opažanj:
- planinska organizacija je v tem obdobju delovala zgolj po inerciji, ne glede na to kdo ji je predsedoval
- ohranjevali so se predvsem nebistveni elementi gorništva, bistveni pa so nekako izginjali
- odpovedala je na področju "zaščita narave", ker so gore sestavni del celotne narave
- dopustila je, da se v medijih odrine področje gorništva, s tem je dobil svoje mesto zgolj na rumenih straneh
- slabo in nepregledno urejeno zavarovanje v primeru nesreče v tujini
- ekonomski, tržni vidik gora je postal edina zanimiva kategorija

Kaj ima s tem gospod Ekar? Moje mnenje je, da tudi on ni dorasel svoji nalogi. Če hočemo izboljšati razmere v planinski organizaciji in jo narediti za dobro gorniško, je treba začeti kar pri vrhu. Ampak potem bo treba še naprej ... kakšne so konkretne navedbe in razlogi, se mi ne zdi tako važno. Formalne razloge se pa vedno potrebuje.

Rad bi videl, da ima Slovenija gorniško organizacijo, na katero bom ponosen, da sem njen član.

Marko Kern, torek, 7. september 2004, ob 19:34

Strinjam se z mnenjem Iztoka o PZS. Strinjam se tudi s tistimi, ki menijo, da bi moral predsednik PZS, Franci Ekar, odstopiti. Ampak iz čisto drugih vzrokov. In ne samo on...

PZS preveč molči ob problemih, ki zadevajo gorski svet v Sloveniji. Ni se sposobno ažurno odzivati ter javnosti posredovati stališča. Seveda so izjeme (vremenarji na Kredarici,...), žal preredke.

Da je pa politika vzrok za odstranjevanje predsednika in to tik pred volitvami, je zanimivo. Franci Ekar je namreč že dve leti župan občine Preddvor, kar je politična funkcija. Sicer je kandidiral kot nestrankarski (takrat je že bil predsednik PZS), vendar z močno podporo SLS,...

Še en star (nov) problemček:
Prav v teh dneh lahko v Dnevniku preberemo (žal je šlo nekako mimo), da so načrti za povezavo kaninskih smučišč (spet) tik pred realizacijo (vstopa močan francoski partner). Tistim, ki poznamo teren od Prevale do smučišča, je jasno, da bo svet obilno miniran, saj so prehodi za smučišče absolutno preozki. Najbolj narava in seveda gorniki bomo na slabšem, saj po smučišču in gneči ni prijetno ne hoditi ne smučati. In PZS?

eXTReMe Tracker